Съобщение за поверителност за потребителски профили и профили в Google, управлявани чрез Family Link, за деца под 13 години (или съответната възраст в държавата ви) („Съобщение за поверителност“)

За да има детето ви собствен потребителски профил или профил в Google, може да ни е необходимо разрешението ви да събираме, използваме или разкриваме информацията на детето ви, както е описано в настоящото Съобщение за поверителност и в Декларацията за поверителност на Google. Когато разрешите на детето си да използва услугите ни, вие и то ни доверявате информацията си. Разбираме, че това е голяма отговорност, и работим усилено, за да защитаваме данните ви и да ви предоставим пълен контрол. Можете да изберете дали детето ви да има възможност да управлява контролите си за активността, като например за „Активност в мрежата и приложенията“, „История в YouTube“ и в приложимите региони, свързването на определени услуги на Google.

В това Съобщение за поверителност за потребителските профили и профилите в Google, управлявани чрез Family Link, за деца под 13 години (или съответната възраст в държавата ви) и в Декларацията за поверителност на Google са описани практиките ни за поверителност. При наличие на практики за поверителност, специфични за потребителския профил или профила на детето ви, например по отношение на ограниченията за персонализираното рекламиране, тези разлики са посочени в настоящото Съобщение за поверителност.

Това Съобщение за поверителност не се отнася за практиките на приложения, действия или уебсайтове на трети страни (т.е. не на Google), които може да се използват от детето ви. Трябва да прегледате приложимите условия и правила за тези приложения, действия и сайтове, включително практиките им за събиране и използване на данни, и да определите дали са подходящи за детето ви.

Събирана от нас информация

След като дадете разрешение на детето си да има потребителски профил или профил в Google, той като цяло ще бъде третиран като вашия, що се отнася до събираната от нас информация. Например събираме:

Информация, създадена или предоставена ни от вас и детето ви.

При създаването на потребителския профил или профила може да поискаме лична информация, като собствено и фамилно име, имейл адрес и рождена дата. Събираме предоставената от вас или от детето ви информация, като например данни за връзка с вас онлайн, за да можем да се свържем с вас и да поискаме съгласието ви. Също така събираме информацията, която детето ви създава, качва или получава от други хора, докато използва потребителския си профил или профила си, например когато запазва снимка в Google Снимки или създава документ в Google Диск.

Информация, която получаваме от използването на услугите ни от страна на детето ви.

Автоматично събираме и съхраняваме определена информация за услугите, които детето ви използва и как прави това, като например когато въвежда заявка в Google Търсене, говори с Google Асистент или гледа видеоклип в YouTube Kids. Тази информация включва:

 • Приложения, браузъри и устройства на детето ви

  Събираме информация за приложенията, браузърите и услугите, чрез които детето ви осъществява достъп до услугите на Google, включително уникални идентификатори, тип и настройки на браузъра и на устройството, операционна система, информация за мобилната мрежа, включително име на оператора и телефонен номер, и номер на версията на приложението. Също така събираме информация за взаимодействието на използваните от детето ви приложения, браузъри и устройства с услугите ни, включително IP адрес, сигнали за сривове, активност на системата и дата, час и препращащ URL адрес на заявката на детето. Например правим това, когато услуга на Google на устройството на детето ви се свърже със сървърите ни, например при инсталиране на приложение от Google Play Магазин.

 • Активността на детето ви

  Събираме информация за активността на детето ви в услугите ни и в зависимост от настройките му я използваме за различни неща, например за да препоръчаме приложения в Google Play, които е възможно да му харесат. Можете да изберете дали детето ви да има възможност да управлява контролите си за активността. Информацията за активността на детето ви, която събираме, може да включва неща като думи за търсене, гледани видеоклипове, гласова и аудио информация при използване на аудио функциите, хората, с които детето общува или споделя съдържание, и историята на сърфиране в Chrome, синхронизирана с профила му в Google. Ако детето ви използва услугите ни за извършване и получаване на обаждания или изпращане и получаване на SMS съобщения, например чрез Google Meet или Duo, може да събираме информация за провежданата телефонна комуникация. Детето ви може да посети профила си в Google, за да намери и управлява информацията за активността, която е запазена в профила или потребителския му профил, а вие можете също да помагате за управлението на информацията за активността му, като влезете в профила на детето ви в Google или осъществите достъп до потребителския му профил във Family Link.

 • Информация за местоположението на детето ви

  Събираме информация за местоположението на детето ви, когато използва услугите ни. Местоположението на детето може да се определя посредством GPS, IP адрес, данни от сензорите на устройството му и информация за неща в близост до устройството, като например точки за достъп до Wi-Fi, клетъчни базови станции и устройства с Bluetooth. Типовете данни за местоположението, които събираме, зависят отчасти от настройките ви и устройствата на детето ви.

 • Гласова и аудиоинформация за детето ви

  Може да събираме гласова и аудиоинформация за детето ви. Например ако детето използва команди за активиране на аудио (като например „Ok Google“ или докосване на иконата на микрофон), за да бъде отговорено на заявката му, ще бъде обработен запис на следващите думи/звуци. Освен това, ако в настройката „Активност в мрежата и приложенията“ за детето ви е избрана опцията „Гласова и аудиоактивност“, в профила на детето може да се съхранява запис на гласовото му взаимодействие с Асистент (заедно с няколко секунди преди това) на устройство, на което детето е влязло в профила си.

Използваме различни технологии за събиране и съхраняване на информацията за детето ви, включително „бисквитки“, пикселни маркери, локално хранилище (като уеб хранилището на браузъра или кешове за данни на приложенията), бази от данни и регистрационни файлове на сървъри. Не изискваме от детето ви да предоставя повече лична информация, отколкото е разумно необходимо за използването на продуктите и услугите на Google, налични за тези профили или потребителски профили.

Как използваме събраната информация

В Декларацията за поверителност на Google се обяснява по-подробно как може да използваме данните, които Google събира във връзка с потребителския профил или профила на детето ви в Google. По принцип използваме информацията на детето ви, за да предоставяме, поддържаме и подобряваме услугите си и да разработваме нови, да ги персонализираме за детето ви, да измерваме ефективността и да анализираме използването им, да подобряваме безопасността и надеждността им и да се свързваме директно с детето ви.

Прилагаме различни технологии, за да обработваме информацията на детето ви за тези цели. Използваме автоматизирани системи, които анализират съдържанието от детето ви, за да му предоставяме неща като персонализирани резултати от търсенето или други функции, съобразени с начините, по които използва услугите ни. Анализът на съдържанието ни помага също да откриваме злоупотреби, например спам, злонамерен софтуер и незаконно съдържание. Освен това използваме алгоритми, за да разпознаваме закономерности в данните. Когато открием спам, злонамерен софтуер, незаконно съдържание или друг вид злоупотреба в системите си с цел нарушаване на правилата ни, може да деактивираме потребителския профил или профила на детето ви или да предприемем друго подходящо действие. При определени обстоятелства е възможно също да подадем сигнал за нарушението до съответните органи.

В зависимост от настройките на детето ви може да използваме информацията му, за да предоставяме препоръки, персонализирано съдържание и персонализирани резултати от търсене. Например в зависимост от настройките на детето Google Play може да използва информация като данни за инсталираните от детето приложения, за да предлага нови приложения, които биха могли да му харесат.

Освен това в зависимост от настройките на детето ви може да комбинираме информацията, която събираме от услугите ни и от устройствата му, за описаните по-горе цели. В зависимост от настройките на потребителския профил или профила на детето ви активността му в други сайтове и приложения може да бъде свързана с личната му информация с цел подобряване на услугите на Google.

Google няма да показва на детето ви персонализирани реклами, което означава, че рекламите няма да са въз основа на информацията от профила или потребителския му профил. Вместо това те може да се базират на данни като съдържанието на уебсайта или приложението, използвани от детето ви, текущата заявка за търсене или общото местоположение (като град или област). Докато сърфира в мрежата или използва приложения, които не са от Google, детето ви може да попада на реклами, осигурявани от други доставчици (не от Google), включително реклами, персонализирани от трети страни.

Информация, която детето ви може да споделя

Детето ви може да е в състояние да споделя обществено и с други хора информация, включително снимки, видеоклипове, аудиозаписи и местоположение, когато е влязло в потребителския профил или профила си в Google. Когато то сподели информация публично, тя може да бъде достъпна през търсещи машини, като Google Търсене.

Информация, споделяна от Google

Информацията, която събираме, в ограничени случаи може да бъде споделена извън Google. Не споделяме лична информация с дружества, организации или лица извън Google освен в следните случаи:

Наличие на съгласие

Ще споделяме лична информация извън Google с ваше съгласие (доколкото е приложимо).

Със семейната ви група

Информацията на детето ви, включително неговото име, снимка, имейл адрес и покупки в Google Play, може да бъде споделяна с членовете на семейната ви група в Google.

За външно обработване

Предоставяме лична информация на дъщерните си дружества и други доверени бизнеси или лица, за да я обработват вместо нас въз основа на нашите инструкции и в съответствие с настоящото съобщение за поверителност, Декларацията ни за поверителност и всички други подходящи мерки за поверителност и сигурност.

По причини от правен характер

Ще споделяме лична информация с фирми, организации или външни лица, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът до нея, използването, запазването или разкриването ѝ са необходими за:

 • спазване на всички приложими закони, разпоредби, законови процедури или подлежащи на изпълнение правителствени искания;

 • прилагане на приложимите Общи условия, включително проверка на потенциални нарушения;

 • разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността;

 • предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на Google, нашите потребители или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

Също така може да споделяме информация, непозволяваща лично идентифициране, (като например тенденции в общото използване на услугите ни) публично и с партньорите си – като издатели, рекламодатели, програмисти или притежатели на права. Например споделяме информация публично, за да покажем тенденции за общото ползване на услугите ни. Също така позволяваме на конкретни партньори да събират информация от браузърите или устройствата за рекламни и измервателни цели посредством свои собствени „бисквитки“ или подобни технологии.

Достъп до личната информация на детето ви

Ако детето ви има профил в Google, можете да осъществявате достъп, актуализирате, премахвате и експортирате информацията на детето, както и да ограничавате обработването ѝ, като влезете в профила му в Google. Ако не помните паролата на детето си, можете да зададете нова чрез приложението Family Link или настройките на Family Link в мрежата. След като влезете в профила, можете да използвате различните контроли, описани в Декларацията за поверителност на Google, като например Контроли за активността в Google, за да управлявате настройките за поверителност и информацията на детето си.

Ако детето ви има потребителски профил, до който имате достъп, чрез приложението Family Link или настройките на Family Link в мрежата можете да актуализирате, премахвате и експортирате информацията му, както и да ограничавате обработването ѝ.

Детето ви ще има възможност да изтрива минала активност в „Моята активност“ и (по подразбиране) да предоставя на трети страни разрешения за приложения (включително за неща като микрофона, контактите или местоположението на устройството). Можете също да използвате Family Link, за да редактирате или променяте информацията в потребителския профил или профила на детето си в Google, да преглеждате активността в приложенията и разрешенията за тях и да управлявате възможността на детето да предоставя на приложения или услуги на трети страни определени разрешения за достъп до информацията му.

Ако искате да спрете по-нататъшното събиране или използване на информация на детето ви, можете да изтриете потребителския профил или профила му в Google, като кликнете върху „Изтриване на профила“ или „Изтриване на потребителския профил“ на страницата му „Профил“ или „Информация за потребителския профил“ в приложението Family Link или настройките на Family Link в мрежата. Съответната информация на детето ви ще бъде изтрита за постоянно в рамките на разумен период от време.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно потребителския профил или профила на детето си в Google, не се колебайте да се свържете с нас. На ваше разположение сме. В Помощния ни център можете да намерите допълнителна информация за Family Link и профила в Google на детето си, както и за потребителския му профил. Също така имате възможност да ни изпратите отзиви за тях от приложението Family Link, като докоснете иконата за меню ☰ > „Помощ и отзиви“ > „Изпращане на отзиви“ на адреса по-долу или като се свържете с нас по имейл.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, САЩ
Телефон: +1 855 696 1131 (САЩ)
За други държави посетете g.co/FamilyLink/Contact

Ако имате въпроси относно това, как Google събира и използва данните на детето ви, можете да се свържете с нас и със службата ни по защита на данните. Също така имате възможност да се обърнете към местния орган по защита на данните, ако имате притеснения относно правата си съгласно местното законодателство.

Приложения на Google
Главно меню