Upozornění ve věci ochrany soukromí pro účty Google a profily spravované přes Family Link, které patří dětem mladším 13 let (nebo příslušného věku ve vaší zemi) („upozornění ve věci ochrany soukromí“)

Aby vaše dítě mohlo mít vlastní účet nebo profil Google, pravděpodobně budeme potřebovat vaše svolení ke shromažďování, používání a předávání údajů o dítěti, jak je popsáno v tomto upozornění ve věci ochrany soukromí a v zásadách ochrany soukromí společnosti Google. Když dítěti dovolíte naše služby používat, vy i vaše dítě nám svěřujete své informace. Chápeme, že se jedná o velkou zodpovědnost, a usilovně pracujeme na tom, abychom vaše údaje ochránili a umožnili vám je spravovat. Můžete vybrat, jestli dítě může spravovat ovládací prvky aktivity, například Aktivitu na webu a v aplikacích, historii YouTube nebo (v příslušných oblastech) možnost propojit některé služby Apple.

Toto upozornění ve věci ochrany soukromí pro účty a profily Google spravované ve službě Family Link pro děti mladší 13 let (nebo příslušného věku ve vaší zemi)zásady ochrany soukromí společnosti Google vysvětlují postupy ochrany soukromí společnosti Google. Pokud jsou některé postupy v oblasti ochrany soukromí specifické pro účet nebo profil dítěte (například postupy týkající se personalizované reklamy), jsou popsány v tomto upozornění ve věci ochrany soukromí.

Toto upozornění ve věci ochrany soukromí se nevztahuje na postupy žádných aplikací, akcí ani webů třetích stran (tj. nepatřících společnosti Google), které dítě může používat. Pokud chcete posoudit, zda jsou konkrétní aplikace, akce a weby třetích stran pro vaše dítě vhodné, přečtěte si jejich příslušné smluvní podmínky a informace o tom, jak shromažďují a používají data.

Informace, které shromažďujeme

Jakmile dítěti udělíte oprávnění mít účet Google nebo profil, budou se na jeho účet nebo profil vztahovat stejná pravidla týkající se informací, které shromažďujeme, jako na váš účet. Shromažďujeme například:

Informace poskytnuté vámi a vaším dítětem

Při vytváření účtu nebo profilu se můžeme ptát na osobní údaje, jako je jméno a příjmení, e-mailová adresa a datum narození. Shromažďujeme informace, které nám vaše dítě poskytne, jako jsou vaše online kontaktní údaje, které potřebujeme, abychom vás mohli požádat o souhlas. Shromažďujeme také data, která vaše dítě vytváří, nahrává nebo přijímá od ostatních při používání svého účtu nebo profilu, například když uloží fotku do Fotek Google nebo vytvoří dokument na Disku Google.

Informace, které získáváme, když dítě používá naše služby

Automaticky shromažďujeme a uchováváme určité informace o službách, které vaše dítě používá, a o tom, jak je používá. Shromažďujeme je, například když dítě zadá vyhledávací dotaz do Vyhledávání Google, mluví s Asistentem Google nebo sleduje video ve službě YouTube pro děti. Tyto údaje zahrnují:

 • Aplikace, prohlížeče a zařízení dítěte

  Shromažďujeme informace o aplikacích, prohlížečích a zařízeních používaných dítětem pro přístup ke službám Google, včetně jedinečných identifikátorů, typu a nastavení prohlížeče, typu a nastavení zařízení, operačního systému, informací o mobilní síti (včetně názvu operátora a telefonního čísla) a čísel verzí aplikací. Také shromažďujeme informace o interakci aplikací, prohlížečů a zařízení dítěte s našimi službami, včetně IP adresy, zpráv o selhání, aktivity systému a data, času a URL odkazujícího zdroje požadavku dítěte. Tyto informace shromažďujeme, když služba Google v zařízení dítěte kontaktuje naše servery, tedy například při instalaci aplikace z Obchodu Play.

 • Aktivita dítěte

  Shromažďujeme informace o aktivitě dítěte v našich službách. V závislosti na nastaveních dítěte pak tyto informace používáme například k doporučování aplikací, které by se mu na Google Play mohly líbit. Můžete určit, jestli dítě může spravovat ovládací prvky aktivity. Ke shromažďovaným informacím o aktivitě dítěte můžou patřit například vyhledávací dotazy, přehraná videa, hlasové a zvukové informace z používání zvukových služeb, seznam uživatelů, se kterými dítě komunikuje nebo sdílí obsah, a historie prohlížeče Chrome, kterou dítě synchronizovalo se svým účtem Google. Pokud dítě používá naše služby k uskutečňování a příjmu hovorů nebo odesílání a příjmu zpráv (například pomocí služby Google Meet nebo Duo), můžeme shromažďovat informace z protokolu telefonické služby. Dítě může ve svém účtu Google vyhledat a spravovat informace o aktivitě, které má uložené v účtu nebo profilu. Aktivitu dítěte můžete spravovat i vy, stačí se přihlásit k účtu Google dítěte nebo si zobrazit jeho profil ve službě Family Link.

 • Informace o poloze dítěte

  Když dítě používá naše služby, shromažďujeme informace o jeho poloze. Polohu dítěte lze určovat pomocí GPS, IP adresy, dat senzorů z jeho zařízení a informací o objektech poblíž jeho zařízení, jako jsou přístupové body Wi-Fi, vysílače mobilních sítí nebo zařízení s rozhraním Bluetooth. Typy shromažďovaných údajů o poloze závisí částečně na vašem nastavení a na zařízení dítěte.

 • Hlasová a zvuková data dítěte

  Můžeme shromažďovat hlasová a zvuková data vašeho dítěte. Například pokud vaše dítě používá příkazy k aktivaci zvukových funkcí (třeba „OK Google“ nebo klepnutí na ikonu mikrofonu), uloží se za účelem zpracování požadavku záznam jeho řeči/zvuku. A pokud má dítě v části nastavení „Aktivita na webu a v aplikacích“ zaškrtnutou volbu Hlasová a zvuková aktivita, může se k jeho účtu uložit záznam jeho hlasové interakce s Asistentem na zařízení, ke kterému je dítě přihlášené (včetně několika předcházejících sekund).

Ke shromažďování a uchovávání informací vašeho dítěte používáme různé technologie, včetně souborů cookie, pixelových značek, místního úložiště (například webového úložiště prohlížeče nebo mezipaměti dat aplikací), databází a protokolů serverů. Nepožadujeme po dítěti více osobních údajů, než je pro používání služeb Google dostupných pro tyto účty nebo profily přiměřeně nutné.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

V zásadách ochrany soukromí společnosti Google je podrobněji vysvětleno, jak můžeme použít údaje, které společnost Google shromažďuje ve spojení s účtem Google nebo profilem vašeho dítěte. Obecně údaje dítěte používáme k poskytování, správě a vylepšování našich služeb, k vývoji nových služeb, k přizpůsobování našich služeb dítěti, k měření výkonu a sledování, jak jsou naše služby používány, k přímé komunikaci s dítětem v souvislosti s našimi službami a ke zlepšování bezpečnosti a spolehlivosti našich služeb.

Ke zpracování informací dítěte za těmito účely používáme různé technologie. Pomocí automatizovaných systémů analyzujeme obsah vašeho dítěte, abychom mu mohli poskytovat například výsledky vyhledávání nebo další funkce, které se přizpůsobují podle toho, jakým způsobem používá naše služby. Obsah také analyzujeme za účelem zjišťování zneužití, jako je spam, malware a nelegální obsah. Využíváme také algoritmy, pomocí kterých v datech rozpoznáváme vzory. Když v našich systémech zjistíme spam, malware, nelegální obsah nebo jinou formu zneužití systému, která porušuje naše zásady, můžeme účet nebo profil dítěte deaktivovat nebo podniknout náležité kroky. V určitých případech můžeme porušení zásad nahlásit příslušným úřadům.

Informace dítěte můžeme používat k poskytování doporučení, personalizovaného obsahu a přizpůsobených výsledků vyhledávání. Záleží na nastaveních dítěte. V závislosti na nastaveních dítěte může například služba Google Play použít informace o nainstalovaných aplikacích k tomu, aby dítěti navrhovala aplikace, které by se mu mohly líbit.

Navíc můžeme informace shromažďované z jednotlivých služeb a ze zařízení dítěte kombinovat, a to za účely popsanými výše. Záleží na nastaveních dítěte. V závislosti na nastaveních účtu nebo profilu dítěte se může k jeho osobním údajům přiřazovat jeho aktivita na ostatních webech a v ostatních aplikacích, a to za účelem zlepšování služeb Google.

Google vašemu dítěti nebude zobrazovat personalizované reklamy, což znamená, že reklamy nebudou založeny na informacích z jeho účtu nebo profilu. Mohou být ale založeny na informacích, jako je obsah webu nebo aplikace, kterou si dítě zobrazuje, aktuální vyhledávací dotaz nebo obecná poloha (například město nebo stát). Při procházení webu nebo používání aplikací, které nejsou od Googlu, může dítě narazit na reklamy zobrazované jinými poskytovateli reklam (než je Google), včetně reklam personalizovaných třetími stranami.

Informace, které vaše dítě může sdílet

Vaše dítě může být schopné po přihlášení pomocí svého účtu Google nebo profilu sdílet informace, včetně fotek, videí, zvukových souborů a polohy, veřejně a s ostatními lidmi. Když vaše dítě sdílí informace veřejně, mohou být přístupné pomocí vyhledávačů, jako je Vyhledávání Google.

Informace, které sdílí společnost Google

Údaje, které shromažďujeme, mohou být za omezených podmínek sdíleny mimo společnost Google. Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnost Google pouze v následujících případech:

Se souhlasem

Osobní údaje budeme sdílet mimo společnost Google, pokud k tomu dostaneme souhlas.

S vaší rodinnou skupinou

Údaje dítěte, včetně jména, fotky, e‑mailové adresy a nákupů ve službě Play, mohou být sdíleny se členy vaší rodinné skupiny na Googlu.

Za účelem externího zpracování

Osobní údaje poskytujeme spřízněným společnostem nebo jiným důvěryhodným firmám či osobám, aby je pro nás mohly zpracovat na základě našich pokynů a v souladu s tímto upozorněním ve věci ochrany soukromí, zásadami ochrany soukromí společnosti Google a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení.

Z právních důvodů

Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnost Google, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:

 • dodržení platných zákonů či nařízení a projednávání soudního řízení nebo vymahatelných žádostí státní správy,

 • uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,

 • zjišťování a prevence podvodů a dalších postupů proti nim, technickým potížím či bezpečnostním problémům,

 • ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Google, našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Údaje, které neumožňují zjištění totožnosti (například trendy týkající se obecného používání našich služeb), také můžeme sdílet veřejně a se svými partnery – například s majiteli stránek, inzerenty, vývojáři nebo vlastníky práv. Údaje můžeme veřejně sdílet například za účelem zobrazení trendů souvisejících s obecným používáním našich služeb. Konkrétním partnerům také umožňujeme shromažďovat údaje z prohlížečů nebo zařízení za účelem inzerce a měření pomocí vlastních souborů cookie nebo podobných technologií.

Přístup k osobním údajům dítěte

Pokud má vaše dítě účet Google, můžete k jeho informacím přistupovat, aktualizovat je, odstranit je, exportovat je a zakázat jejich zpracování tak, že se přihlásíte k jeho účtu Google. Pokud si nepamatujete heslo dítěte, můžete ho resetovat prostřednictvím aplikace Family Link nebo nastavení služby Family Link na webu. Po přihlášení můžete používat různé ovládací prvky popsané v zásadách ochrany soukromí společnosti Google, například ovládací prvky aktivity Google, a pomáhat tak dítěti spravovat nastavení ochrany soukromí a informací.

Pokud má vaše dítě profil, můžete prostřednictvím aplikace Family Link nebo nastavení služby Family Link na webu zobrazit, aktualizovat, odstranit či exportovat jeho údaje nebo zakázat jejich zpracování.

Dítě má možnost svou předchozí aktivitu v sekci Moje aktivita smazat a ve výchozím nastavení udělovat oprávnění aplikací (včetně přístupu k poloze zařízení, mikrofonu nebo kontaktům) třetím stranám. Pomocí služby Family Link můžete také upravit nebo změnit informace o účtu Google nebo profilu dítěte, kontrolovat aktivitu v aplikacích a oprávnění aplikací a spravovat možnost dítěte udělovat aplikacím nebo externím službám určitá oprávnění pro přístup k jeho údajům.

Pokud budete chtít zastavit další shromažďování a používání informací o dítěti, můžete jeho účet Google nebo profil kdykoli smazat kliknutím na Smazat účet nebo Smazat profil na stránce jeho účtu nebo profilu v aplikaci Family Link, případně v nastaveních služby Family Link na webu. Informace o účtu nebo profilu dítěte pak v přiměřeném čase trvale smažeme.

Kontaktujte nás

Pokud máte ohledně účtu Google nebo profilu dítěte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme. Další informace o aplikaci Family Link a účtu nebo profilu Google svého dítěte najdete v našem centru nápovědy. Také nám můžete poslat zpětnou vazbu týkající se služby Family Link nebo účtu Google či profilu svého dítěte. Můžete ji odeslat ve službě Family Link klepnutím na nabídku ☰ > Nápověda a zpětná vazba > Odeslat zpětnou vazbu, případně e‑mailem nebo na níže uvedenou adresu.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
Phone: +1 855 696 1131 (USA)
Kontaktní údaje pro jiné země najdete na adrese g.co/FamilyLink/Contact

Pokud máte dotazy ohledně toho, jak Google shromažďuje a využívá data vašeho dítěte, můžete kontaktovat společnost Google a našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud máte obavy ohledně svých práv na základě místních právních předpisů, můžete se také obrátit na místní úřad pro ochranu osobních údajů.

Aplikace Google
Hlavní nabídka