Family Linkin kautta hallinnoitujen alle 13-vuotiaiden (tai maassa sovellettavaa ikää nuorempien) Google-tilien ja -profiilien tietosuojailmoitus ("Tietosuojailmoitus")

Jotta lapsi voi saada oman Google-tilin tai ‑profiilin, saatamme tarvita sinulta luvan hänen tietojensa keräämiseen, käyttämiseen tai luovuttamiseen tämän tietosuojailmoituksen ja Googlen tietosuojakäytännön mukaisesti. Kun annat lapsellesi luvan käyttää palveluitamme, sinä ja lapsesi luotatte, että käsittelemme tietoja asianmukaisesti. Ymmärrämme, että vastuu on suuri ja teemme kaikkemme suojellaksemme tietoja ja pitääksemme ne hallinnassanne. Voit valita, voiko lapsi hallita toimintaansa esimerkiksi verkko- ja sovellustoiminnan, YouTube-historian sekä joidenkin Googlen palveluiden (sovellettavilla alueilla) osalta.

Googlen tietosuojakäytännöt on kuvattu tässä Family Linkin kautta hallinnoitujen alle 13-vuotiaiden (tai maassa sovellettavaa ikää nuorempien) Google-tilien ja ‐profiilien tietosuojailmoituksessa ja Googlen tietosuojakäytännössä. Jos lapsen tiliin tai profiiliin sovelletaan yksilöllisiä tietosuojakäytäntöjä, jotka koskevat esimerkiksi personoidun mainonnan rajoittamista, kyseiset erot on kuvailtu tässä tietosuojailmoituksessa.

Tämä tietosuojailmoitus ei koske lapsesi mahdollisesti käyttämien kolmannen osapuolen (eli muun kuin Googlen) sovellusten, toiminnan tai verkkosivustojen käytäntöjä. Tutustu kolmannen osapuolen sovelluksiin, toimintaan ja verkkosivustoihin sovellettaviin ehtoihin ja käytäntöihin, mukaan lukien datan keruun ja käytön tapoihin, jotta voit arvioida niiden soveltuvuuden lapsellesi.

Keräämämme tiedot

Kun annat lapsellesi luvan käyttää omaa Google-tiliä tai ‑profiilia, hänen tililtään tai profiilistaan kerätään pääsääntöisesti samoja tietoja kuin omaltasikin. Keräämme esimerkiksi seuraavia tietoja:

Sinun tai lapsesi luomat tai meille antamat tiedot

Tilin tai profiilin luomisen yhteydessä saatamme kysyä henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi etu‑ ja sukunimeä, sähköpostiosoitetta ja syntymäaikaa. Keräämme sinun tai lapsesi antamat tiedot, esim. yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä, jotta voimme tarvittaessa ottaa yhteyttä esimerkiksi suostumuksen pyytämiseksi. Keräämme myös tietoja, joita lapsi luo, lataa palveluun tai vastaanottaa muilta käyttäessään tiliään tai profiiliaan, esimerkiksi kun lapsi tallentaa kuvan Google Kuviin tai luo dokumentin Google Drivessa.

Tiedot, joita saamme, kun lapsi käyttää palveluitamme

Keräämme ja tallennamme automaattisesti joitakin tietoja palveluista, joita lapsesi käyttää ja siitä, miten lapsesi käyttää niitä, esimerkiksi kun hän tekee kyselyn Google Haussa, puhuu Google Assistantille tai katsoo videota YouTube Kidsissä. Näihin tietoihin kuuluvat seuraavat:

 • Lapsen sovellukset, selaimet ja laitteet

  Keräämme tietoa sovelluksista, selaimista ja laitteista, joilla lapsesi käyttää Googlen palveluja. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi yksilölliset tunnisteet, selaimen tyyppi ja asetukset, laitteen tyyppi ja asetukset, käyttöjärjestelmä, mobiiliverkon tiedot, mukaan lukien operaattorin nimi ja puhelinnumero, sekä sovelluksen versionumero. Keräämme tietoa myös siitä, miten lapsesi sovellukset, selaimet ja laitteet toimivat palveluidemme kanssa. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi IP-osoitteet, kaatumisraportit, järjestelmän toiminta sekä lapsesi pyynnön päivämäärä, aika ja viittaava URL-osoite. Keräämme näitä tietoja esimerkiksi, kun lapsesi laitteella oleva Googlen palvelu ottaa yhteyttä palvelimiimme (esimerkiksi kun lapsi asentaa sovelluksen Play Kaupasta).

 • Lapsen toiminta

  Keräämme tietoa asioista, joita lapsesi tekee palveluissamme. Käytämme tietoja lapsen asetusten mukaisesti esimerkiksi suositellaksemme Google Play ‑sovelluksia, joista uskomme lapsesi pitävän. Voit valita, voiko lapsi hallita toimintaansa. Keräämämme lapsen toimintaa koskevat tiedot saattavat sisältää esimerkiksi hakutermejä, lapsen katselemia videoita, puhe- ja äänitietoja lapsen käyttäessä ääniominaisuuksia, ihmisiä, joiden kanssa lapsi viestii tai joille hän jakaa sisältöä, sekä Chromen selaushistorian, jonka hän on synkronoinut Google-tiliinsä. Jos lapsi käyttää palveluitamme puheluiden soittamiseen ja vastaanottamiseen tai viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen esimerkiksi Google Meetin tai Duon avulla, saatamme kerätä puhelulokitietoja. Siirtymällä Google-tililleen lapsi löytää tilille ja profiiliin tallennetut toimintatiedot ja voi hallinnoida niitä. Voit auttaa hallinnoimaan lapsesi toimintatietoja kirjautumalla lapsen Google-tilille tai Family Linkin kautta.

 • Lapsen sijaintitiedot

  Keräämme lapsen sijaintitietoja, kun hän käyttää palveluitamme. Lapsen sijainnin määrittämisessä voidaan käyttää GPS:ää, IP-osoitetta, laitteen anturidataa sekä laitteen läheisyydessä olevien kohteiden, kuten Wi-Fi-tukiasemien, linkkitornien ja Bluetooth-yhteensopivien laitteiden, tietoja. Keräämämme sijaintitietojen tyypit riippuvat osittain asetuksista ja lapsesi laitteista.

 • Lapsen puhe- ja audiotiedot

  Saatamme kerätä lapsen puhe- ja audiotietoja. Jos lapsi esimerkiksi käyttää äänenaktivointikomentoa (esim. "Hey Google" tai mikrofonikuvakkeen koskettaminen), sitä seuraavan puheen/audion äänite käsitellään pyyntöön vastaamiseksi. Jos Verkko- ja sovellustoiminta ‑asetuksen puhe- ja äänitoimintavaihtoehto on käytössä, Assistantille tehdyn äänikomennon (ja sitä edeltävän muutaman sekunnin) äänite voidaan tallentaa lapsen tilille millä tahansa sisäänkirjautuneella laitteella.

Käytämme lapsen tietojen keräämiseen ja tallentamiseen useita teknologisia ratkaisuja, esimerkiksi evästeitä, pikselitageja, paikallista tallennustilaa, kuten selaimen verkkotallennustilaa tai sovellusdatan välimuistia, tietokantoja ja palvelinlokeja. Emme vaadi lapseltasi enempää henkilökohtaisia tietoja kuin on välttämätöntä niiden Google-tuotteiden ja -palvelujen käyttämiseksi, joihin lapsen tilillä ja profiililla pääsee.

Miten käytämme keräämiämme tietoja

Googlen tietosuojakäytännössä kerrotaan tarkemmin, miten saatamme käyttää Googlen keräämää dataa lapsen Google-tilin tai ‐profiilin yhteydessä. Yleisesti ottaen käytämme lapsen tietoja palveluidemme tarjoamiseen, ylläpitoon ja parantamiseen, uusien palveluiden kehittämiseen, palveluidemme räätälöintiin lapselle, tulosten mittaamiseen ja palveluidemme käyttötapojen ymmärtämiseen, suoraan kommunikointiin lapsen kanssa palveluihimme liittyen sekä palveluidemme turvallisuuden ja luotettavuuden parantamiseen.

Käytämme erilaisia teknologisia ratkaisuja lapsesi tietojen käsittelyyn näissä tarkoituksissa. Käytämme automatisoituja järjestelmiä, jotka analysoivat lapsen sisältöjä tarjotakseen hänelle esimerkiksi yksilöityjä hakutuloksia tai muita ominaisuuksia, jotka on räätälöity sen perusteella, miten lapsi käyttää palveluitamme. Lisäksi analysoimme lapsesi käyttämiä sisältöjä voidaksemme havaita väärinkäytöksiä, esimerkiksi roskasisältöä, haittaohjelmia ja laitonta sisältöä. Käytämme myös algoritmeja toistuvien mallien löytämiseen datasta. Kun havaitsemme järjestelmissämme roskasisältöä, haittaohjelmia, laitonta sisältöä tai muita käytäntöjämme rikkovia väärinkäytöksiä, saatamme estää lapsen tilin tai profiilin käytön tai ryhtyä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin. Voimme myös joissain tapauksissa ilmoittaa rikkomuksesta asianmukaisille viranomaisille.

Saatamme käyttää lapsen tietoja lapsen asetusten mukaan suositusten, personoidun sisällön ja yksilöityjen hakutulosten tarjoamiseen. Lapsen asetuksista riippuen Google Play voi esimerkiksi käyttää lapsen asentamia sovelluksia ja muita tietoja uusien sovellusten ehdottamiseen.

Lisäksi saatamme yhdistää eri palveluista ja lapsesi eri laitteista kerättyjä tietoja edellä kuvattuihin tarkoituksiin lapsen asetusten mukaan. Lapsesi tilin tai profiilin asetuksista riippuen hänen toimintansa muilla sivustoilla ja muissa sovelluksissa voidaan yhdistää hänen henkilökohtaisiin tietoihinsa Googlen palveluiden parantamiseksi.

Google ei näytä lapselle personoituja mainoksia, mikä tarkoittaa sitä, että mainokset eivät perustu lapsen tilin tai profiilin tietoihin. Mainokset voivat sen sijaan perustua esimerkiksi lapsen kulloinkin verkkosivustolla tai sovelluksessa näkemään sisältöön, hakulausekkeeseen tai yleiseen sijaintiin (kuten kaupunkiin tai osavaltioon). Selatessaan verkkoa tai käyttäessään muita kuin Google-sovelluksia lapsesi saattaa nähdä muiden mainosten välittäjien (ei Googlen) näyttämiä mainoksia, joita kolmannet osapuolet ovat voineet personoida.

Tiedot, joita lapsi voi jakaa

Kirjautuneena Google-tililleen tai -profiiliinsa lapsesi pystyy mahdollisesti jakamaan muille ja julkisesti esimerkiksi valokuvia, videoita, audiota ja sijaintinsa. Kun lapsi jakaa tietoja julkisesti, ne voivat löytyä Google Haun ja muiden hakukoneiden kautta.

Googlen jakamat tiedot

Keräämiämme tietoja voidaan erikoistapauksissa jakaa Googlen ulkopuolelle. Emme jaa henkilökohtaisia tietoja yrityksille, organisaatioille tai Googlen ulkopuolisille henkilöille, paitsi seuraavissa tapauksissa:

Suostumuksella

Jaamme henkilökohtaisia tietoja Googlen ulkopuolelle, kun olemme saaneet siihen suostumuksen (soveltuvin osin).

Perheryhmälle

Lapsen tiedot, kuten nimi, valokuva, sähköpostiosoite ja Play-ostokset, voidaan jakaa perheryhmän jäsenille Googlessa.

Ulkoista käsittelyä varten

Toimitamme henkilökohtaisia tietoja tytäryhtiöillemme tai muille luotetuille yrityksille tai henkilöille, jotta ne voivat käsitellä niitä puolestamme ohjeidemme sekä tämän tietosuojailmoituksen, Googlen tietosuojakäytännön ja kaikkien muiden asianmukaisten luottamuksellisuus- ja turvallisuustietojen mukaisesti.

Oikeudellisten syiden takia

Jaamme henkilökohtaisia tietoja Googlen ulkopuolisten yritysten, organisaatioiden tai henkilöiden kanssa, jos vilpittömästi uskomme, että tietojen käyttö, säilyttäminen tai paljastaminen on tarpeen

 • sovellettavan lain, asetuksen, oikeusprosessin tai täytäntöönpanokelpoisen viranomaispäätöksen noudattamiseksi

 • sovellettavien Palveluehtojen täytäntöönpanemiseksi ja mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi

 • petosten, suojausongelmien tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai käsittelemiseksi

 • Googlen, käyttäjiemme tai yleisön laillisten oikeuksien, omaisuuden ja turvallisuuden suojelemiseksi.

Saatamme myös jakaa muita kuin henkilökohtaisia tunnistetietoja (esimerkiksi palvelujemme yleisen käytön trendejä) julkisesti ja kumppaneillemme, kuten julkaisijoille, mainostajille, kehittäjille tai tekijänoikeuksien haltijoille. Voimme esimerkiksi jakaa tietoja julkisesti esitelläksemme palvelujemme yleistä käyttöä koskevia trendejä. Sallimme myös tiettyjen kumppaneiden kerätä tietoja selaimista tai laitteista omilla evästeillään tai vastaavilla tekniikoilla mainontaa ja mittausta varten.

Pääsy lapsen henkilökohtaisiin tietoihin

Jos lapsellasi on Google-tili, voit päästä lapsen tietoihin, päivittää, poistaa ja viedä niitä sekä rajoittaa niiden käsittelyä kirjautumalla hänen Google-tililleen. Jos et muista lapsen salasanaa, voit nollata sen Family Link ‐sovelluksessa tai Family Linkin asetuksissa verkossa. Kun olet kirjautunut sisään, voit muokata lapsen yksityisyysasetuksia ja tietoja käyttämällä Googlen tietosuojakäytännössä kuvattuja hallintatyökaluja, kuten Google-toiminnan hallintaa.

Jos lapsellasi on profiili, voit päästä lapsen tietoihin, päivittää, poistaa ja viedä niitä sekä rajoittaa niiden käsittelyä Family Link ‐sovelluksella tai Family Linkin asetuksissa verkossa.

Lapsesi voi poistaa aiemman toimintansa "Omat tapahtumat" ‑kohdasta ja lähtökohtaisesti myöntää sovelluslupia (esimerkiksi laitteen sijaintiin, mikrofoniin tai yhteystietoihin) kolmansille osapuolille. Family Linkin avulla voit lisäksi muokata tai muuttaa lapsen Google-tilin tai ‑profiilin tietoja, tarkastaa sovellustoiminnan ja sovellusluvat sekä valita, voiko lapsi myöntää sovelluksille tai kolmansien osapuolten palveluille tiettyjä lupia, jotka antavat pääsyn lapsen tietoihin.

Jos haluat lopettaa lapsesi tietojen keräämisen tai käytön, voit poistaa lapsen Google-tilin tai ‑profiilin milloin tahansa valitsemalla "Poista tili" tai "Poista profiili" lapsesi tili‑ tai profiilitietosivulta Family Link ‑sovelluksessa tai Family Linkin asetuksissa verkossa. Lapsen tili- tai profiilitiedot poistetaan pysyvästi kohtuullisen ajan kuluessa.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää lapsesi Google-tilistä tai ‑profiilista, ota meihin yhteyttä. Autamme mielellämme. Lisätietoa Family Linkistä ja lapsen Google-tilistä tai ‐profiilista saat ohjekeskuksestamme. Voit myös lähettää meille palautetta Family Linkistä tai lapsen Google-tilistä tai ‐profiilista Family Link ‐sovelluksessa valitsemalla Valikko ☰ > Ohjeet ja palaute > Lähetä palautetta. Voit myös ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla tai lähettää postia alla olevaan osoitteeseen.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
Puhelin: +1 855 696 1131 (USA)
Muut maat: g.co/FamilyLink/Contact

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten Google kerää ja käyttää lapsesi dataa, voit ottaa yhteyttä Googleen ja tietosuojaosastoomme. Voit myös ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen, jos sinulla on kysyttävää paikallisen lainsäädännön mukaisista oikeuksistasi.

Google-sovellukset
Päävalikko