Merknad om personvern for Google-kontoer og -profiler som administreres med Family Link, for barn under 13 år (eller aldersgrensen i landet ditt) («merknad om personvern»)

For at barnet ditt skal få ha sin egen Google-konto eller -profil, kan det hende vi trenger tillatelse fra deg til å samle inn, bruke eller formidle barnets informasjon som beskrevet i denne merknaden om personvern og Googles personvernregler. Når du lar barnet ditt bruke tjenestene våre, betror du og barnet ditt oss med informasjonen deres. Vi forstår at dette er et stort ansvar, og vi jobber hardt for å beskytte informasjonen og gi deg kontroll over den. Du kan velge om barnet ditt skal kunne administrere aktivitetslagringen sin for ting som nett- og appaktivitet, YouTube-logg og, i aktuelle regioner, å knytte sammen bestemte Google-tjenester.

I denne merknaden om personvern for Google-kontoer og -profiler for barn under 13 år (eller alderen som gjelder i landet ditt) som administreres med Family Link, samt i Googles personvernregler, finner du informasjon om Googles retningslinjer for personvern. Hvis det finnes retningslinjer for personvern som gjelder spesifikt for barnets konto eller profil, for eksempel om begrensninger av personlig tilpasset annonsering, er disse forskjellene beskrevet i denne merknaden om personvern.

Denne merknaden om personvern gjelder ikke for praksisen til eventuelle apper, handlinger og nettsteder fra tredjeparter (ikke Google) som barnet ditt bruker. Du bør se gjennom de relevante vilkårene og retningslinjene for tredjeparters apper, handlinger og nettsteder for å avgjøre om de er passende for barnet ditt, deriblant praksis for datainnsamling og databruk.

Informasjon vi samler inn

Når du har gitt barnet ditt tillatelse til å ha en Google-konto eller -profil, blir barnets konto eller profil som regel behandlet som din egen med hensyn til informasjonen vi samler inn. Vi samler for eksempel inn

informasjon du og barnet ditt oppretter eller oppgir til oss

Som del av prosessen for å opprette en konto eller profil ber vi om personopplysninger, som for- og etternavn, e-postadresse og fødselsdato. Vi samler inn informasjonen du eller barnet ditt oppgir, for eksempel kontaktinformasjonen din på nettet, som vi trenger for å kontakte deg og be om samtykke. Vi samler også inn informasjonen barnet oppretter, laster opp eller mottar fra andre mens hen bruker kontoen eller profilen sin, for eksempel når barnet lagrer et bilde i Google Foto eller oppretter et dokument i Google Disk.

informasjon vi får fra barnets bruk av tjenestene våre

Vi samler automatisk inn og lagrer informasjon om tjenestene barnet ditt bruker, og hvordan hen bruker dem – for eksempel når hen søker i Google Søk, snakker til Google-assistenten eller ser på en video i YouTube Kids. Denne informasjonen inkluderer

 • barnets apper, nettlesere og enheter

  Vi samler inn informasjon om appene, nettleserne og enhetene barnet ditt bruker til å få tilgang til Google-tjenester, inkludert unike identifikatorer, nettlesertype og -innstillinger, enhetstype og -innstillinger, operativsystem, informasjon om mobilnettverket (inkludert mobiloperatørens navn og barnets telefonnummer) og appversjonsnummer. Vi samler også inn informasjon om interaksjonen mellom barnets apper, nettlesere og enheter og tjenestene våre, inkludert IP-adresser, programstopprapporter, systemaktivitet og datoer, tidspunkter og henvisningsadresser for barnets forespørsler. Vi samler for eksempel inn denne informasjonen når Google-tjenester på barnets enhet kontakter tjenerne våre, blant annet når hen installerer apper fra Play-butikken.

 • barnets aktivitet

  Vi samler inn informasjon om barnets aktivitet i tjenestene våre, som vi blant annet bruker til å anbefale apper hen kanskje liker, i Google Play. Men dette avhenger av barnets innstillinger. Du kan velge om barnet kan administrere aktivitetslagringen sin. Informasjon vi samler inn om barnets aktivitet, kan blant annet være søketermer, videoer hen ser på, tale- og lydinformasjon når hen bruker lydfunksjoner, personer hen kommuniserer eller deler innhold med, og nettleserloggen for Chrome som er synkronisert med Google-kontoen. Hvis barnet bruker tjenestene våre til å ringe og motta anrop eller sende og motta meldinger, for eksempel ved å bruke Google Meet eller Duo, kan vi samle inn informasjon fra telefonloggen. Barnet kan gå til Google-kontoen sin for å finne og administrere aktivitetsinformasjon som er lagret i kontoen eller profilen. Du kan også hjelpe til med å administrere barnets aktivitetsinformasjon ved å logge på barnets Google-konto eller få tilgang til barnets profil i Family Link.

 • barnets posisjonsinformasjon

  Vi samler inn informasjon om posisjonen til barnet ditt når hen bruker tjenestene våre. Barnets posisjon kan angis på grunnlag av GPS, IP-adresse, sensordata fra barnets enhet samt informasjon om ting i nærheten av barnets enhet, for eksempel Wifi-tilgangspunkter, mobilmaster og Bluetooth-aktiverte enheter. Hvilke typer posisjonsdata vi samler inn, avhenger delvis av innstillingene dine og enhetene til barnet.

 • barnets tale- og lydinformasjon

  Det kan hende vi samler inn tale- og lydinformasjon fra barnet ditt. Eksempel: Hvis barnet bruker kommandoer for lydaktivering (ved for eksempel å si «Ok Google» eller trykke på mikrofonikonet), blir et opptak av den påfølgende talen/lyden behandlet for å svare på forespørselen. Hvis alternativet for tale- og lydaktivitet er merket av under innstillingen Nett- og appaktivitet i barnets konto, kan opptak av barnets stemmeinteraksjoner med assistenten på påloggede enheter (pluss noen sekunder før) bli lagret i kontoen.

Vi bruker ulike typer teknologi til å samle inn og lagre barnets informasjon, blant annet informasjonskapsler, pikseletiketter, lokal lagring (som buffere for nettlesere eller appdata), databaser og tjenerlogger. Vi krever ikke at barnet oppgir flere personopplysninger enn det som er rimelig og nødvendig for å bruke Google-produktene og -tjenestene som er tilgjengelige for disse kontoene eller profilene.

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

I Googles personvernregler finner du mer detaljert informasjon om hvordan vi kan bruke dataene Google samler inn i forbindelse med Google-kontoen eller -profilen til barnet ditt. Generelt bruker vi barnets informasjon til å levere, vedlikeholde og forbedre tjenestene våre, til å utvikle nye tjenester, til å tilpasse tjenestene til barnet ditt, til å måle resultater og forstå hvordan tjenestene brukes, til å kommunisere direkte med barnet i forbindelse med tjenestene, og til å bidra til å forbedre tjenestenes sikkerhet og pålitelighet.

Vi bruker ulike teknologier til å behandle barnets informasjon for disse formålene. Vi bruker automatiske systemer som analyserer innholdet til barnet ditt, for å tilby hen ting som tilpassede søkeresultater eller andre funksjoner som er tilpasset måten hen bruker tjenestene våre på. Vi analyserer også innholdet til barnet som en del av arbeidet med å oppdage misbruk, som nettsøppel, skadelig programvare og ulovlig innhold. I tillegg bruker vi algoritmer for å gjenkjenne mønstre i data. Når vi oppdager nettsøppel, skadelig programvare, ulovlig innhold og andre typer misbruk av systemene våre som bryter med retningslinjene, kan vi deaktivere barnets konto eller profil eller iverksette andre hensiktsmessige tiltak. I visse tilfeller kan vi også rapportere saken til myndighetene.

Avhengig av barnets innstillinger kan vi bruke barnets informasjon til å levere anbefalinger, personlig tilpasset innhold og tilpassede søkeresultater. Informasjon om hvilke apper barnet har installert, kan for eksempel bli brukt av Google Play for å foreslå nye apper. Men dette avhenger av barnets innstillinger.

Avhengig av barnets innstillinger kan vi i tillegg kombinere informasjonen vi samler inn fra forskjellige tjenester og på de ulike enhetene barnet ditt bruker, til formålene som er beskrevet ovenfor. Avhengig av barnets konto- eller profilinnstillinger kan informasjon om hva hen gjør på andre nettsteder og i andre apper, bli tilknyttet barnets personopplysninger. Dette gjøres for å forbedre Google-tjenestene.

Google viser ikke personlig tilpassede annonser til barnet ditt. Dette betyr at annonser ikke er basert på informasjon fra barnets konto eller profil. I stedet kan annonser være basert på annen informasjon, for eksempel innholdet på nettsteder eller i apper barnet ser på, aktive søk eller generell posisjon (som by eller fylke). Når barnet bruker nettet eller apper som ikke er fra Google, kan hen støte på reklame som vises av andre reklameleverandører (altså ikke Google), inkludert annonser som er personlig tilpasset av tredjeparter.

Informasjon barnet kan dele

Barnet ditt kan dele informasjon, deriblant bilder, videoer, lyd og posisjon – offentlig og med andre – når hen er logget på Google-kontoen eller -profilen sin. Når barnet deler informasjon offentlig, kan det bli mulig å finne den via søkemotorer som Google Søk.

Informasjon Google deler

Informasjon vi samler inn, kan bli delt utenfor Google under begrensede omstendigheter. Vi deler ikke personopplysninger med bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor Google, bortsett fra i disse tilfellene:

Med samtykke

Vi deler personopplysninger utenfor Google med samtykke (der det er aktuelt).

Med familiegruppen din

Informasjonen til barnet, inkludert navn, bilde, e-postadresse og kjøp i Play, kan bli delt med medlemmer av familiegruppen din på Google.

For ekstern behandling

Vi kan oppgi personopplysninger til samarbeidspartnerne våre og andre betrodde bedrifter eller personer for at de skal behandle dem for oss, basert på instruksjonene våre og i henhold til denne merknaden om personvern, Googles personvernregler og eventuelle andre egnede konfidensialitets- og sikkerhetstiltak.

Av juridiske årsaker

Vi deler personopplysninger med bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor Google hvis vi i god tro mener at tilgang, bruk, oppbevaring eller videreformidling av informasjonen med rimelighet er nødvendig av følgende årsaker:

 • for å oppfylle gjeldende lover, bestemmelser eller juridiske prosesser eller etterkomme forespørsler fra myndighetene

 • for å håndheve gjeldende vilkår for bruk, herunder granskning av potensielle brudd

 • for å oppdage, forebygge eller på andre måte håndtere svindel, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer

 • for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Google, brukerne våre og allmennheten mot skade, som påkrevd eller tillatt i henhold til lov og rett

Det kan også hende at vi deler informasjon som ikke kan identifisere personer (for eksempel trender i generell bruk av tjenestene), offentlig og med partnerne våre, for eksempel publisister, utgivere, annonsører, utviklere eller rettighetsinnehavere. Vi kan for eksempel dele informasjon offentlig for å vise trender om den generelle bruken av tjenestene våre. Vi tillater også at spesifikke partnere samler inn informasjon fra nettlesere eller enheter for annonserings- eller målingsformål, og at dette gjøres med partnernes egne informasjonskapsler eller lignende teknologier.

Tilgang til barnets personopplysninger

Hvis barnet ditt har en Google-konto, kan du se, oppdatere, fjerne, eksportere og begrense behandlingen av barnets informasjon ved å logge på barnets Google-konto. Hvis du ikke husker barnets passord, kan du tilbakestille det via Family Link-appen eller Family Link-innstillingene på nettet. Når du er logget på, kan du bruke de ulike kontrollene som er beskrevet i Googles personvernregler, for eksempel Google Aktivitetslagring, til å administrere barnets personverninnstillinger og informasjon.

Hvis barnet ditt har en profil, kan du se, oppdatere, fjerne, eksportere og begrense behandlingen av barnets informasjon via Family Link-appen eller Family Link-innstillingene på nettet.

Barnet ditt kan slette tidligere aktiviteter i «Mine aktiviteter» og kan som standard gi apptillatelser til tredjeparter (inkludert enhetsposisjon, mikrofon og kontakter). Du kan også bruke Family Link til å endre informasjon i barnets Google-konto eller -profil, se appaktiviteter og apptillatelser samt administrere barnets mulighet til å gi apper eller tredjepartstjenester tilgang til barnets informasjon.

Hvis du vil stoppe fremtidig innsamling eller bruk av barnets informasjon, kan du når som helst slette barnets Google-konto eller -profil ved å klikke på «Slett konto» eller «Slett profil» på siden med barnets konto- eller profilinformasjon i Family Link-appen eller Family Link-innstillingene på nettet. Barnets konto- eller profilinformasjon slettes for godt innen rimelig tid.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om Google-kontoen eller -profilen til barnet ditt, er det bare å ta kontakt. Vi hjelper deg gjerne. Du finner mer informasjon om Family Link og Google-kontoen eller -profilen til barnet i brukerstøtten. Du kan også sende oss tilbakemeldinger om Family Link eller Google-kontoen eller -profilen til barnet via Family Link-appen (Meny ☰ > Hjelp og tilbakemelding > Send tilbakemelding) eller ved å kontakte oss via e-post eller på adressen nedenfor.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
Telefon: +1 855 696 1131 (USA)
For andre land kan du gå til g.co/FamilyLink/Contact

Hvis du har spørsmål om hvordan Google samler inn og bruker dataene til barnet ditt, kan du kontakte Google og personvernombudet vårt. Du kan også kontakte det lokale datatilsynet hvis du har spørsmål om rettighetene dine i henhold til lokal lov og rett.

Google-apper
Hovedmeny