Informacje na temat ochrony prywatności dotyczące kont i profili Google zarządzanych przez Family Link dla dzieci poniżej 13 roku życia (lub poniżej wieku obowiązującego w Twoim kraju) („Informacje na temat ochrony prywatności”)

Aby dziecko mogło mieć własny profil lub konto Google, możemy potrzebować Twojej zgody na gromadzenie, używanie i ujawnianie informacji o dziecku zgodnie z tymi Informacjami na temat ochrony prywatności i Polityką prywatności Google. Gdy zezwalasz dziecku na korzystanie z naszych usług, obydwoje powierzacie nam swoje dane. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność, i bardzo staramy się chronić Twoje dane oraz zapewnić Ci nad nimi kontrolę. Możesz decydować, czy dziecko może zarządzać swoją aktywnością zapisywaną na przykład w Aktywności w internecie i aplikacjach oraz w historii w YouTube, a w pewnych regionach także łączeniem określonych usług Google.

Nasze procedury ochrony prywatności opisaliśmy w tych Informacjach na temat ochrony prywatności na kontach Google i w profilach zarządzanych przez Family Link należących do dzieci w wieku poniżej 13 lat (lub innego wieku obowiązującego w Twoim kraju)Polityce prywatności Google. W razie istnienia procedur ochrony prywatności właściwych dla konta lub profilu dziecka, np. w zakresie ograniczeń związanych z reklamami spersonalizowanymi, różnice w postępowaniu zostały opisane w tych Informacjach na temat ochrony prywatności.

Informacje na temat ochrony prywatności nie dotyczą procedur obowiązujących w aplikacjach, na stronach lub podczas działań innych firm (innych niż Google), których może używać Twoje dziecko. Aby ustalić, czy określone aplikacje, działania lub strony innych firm nadają się dla dziecka, np. pod względem zbierania danych i sposobu ich wykorzystywania, zapoznaj się z odpowiednimi warunkami i zasadami dotyczącymi tych konkretnych aplikacji, działań i stron.

Gromadzone informacje

Kiedy udzielisz pozwolenia na posiadanie przez dziecko profilu lub konta Google, pod względem gromadzonych przez nas informacji będzie ono traktowane w ten sam sposób co Twoje własne konto. Gromadzimy między innymi:

Informacje tworzone i przekazywane nam przez Ciebie lub Twoje dziecko.

Kiedy tworzysz konto lub profil Google dla dziecka, możemy Cię poprosić o podanie jego danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail i daty urodzenia. Gromadzimy informacje przekazywane przez Ciebie lub dziecko, w tym Twoje internetowe dane kontaktowe, które są nam potrzebne do proszenia Cię o zgodę. Zbieramy też treści, które dziecko tworzy, przesyła lub otrzymuje od innych w trakcie korzystania ze swojego konta lub profilu – na przykład, gdy zapisuje zdjęcie w Zdjęciach Google lub tworzy dokument na Dysku Google.

Informacje uzyskiwane w trakcie korzystania przez dziecko z naszych usług.

Automatycznie zbieramy i przechowujemy określone informacje o usługach używanych przez dziecko oraz sposobach ich używania – na przykład, gdy wpisuje zapytanie w wyszukiwarce Google, rozmawia z Asystentem Google czy ogląda film w YouTube Kids. Są to między innymi:

 • Aplikacje, przeglądarki i urządzenia, z których korzysta dziecko

  Gromadzimy informacje o aplikacjach, przeglądarkach i urządzeniach, których dziecko używa do korzystania z usług Google. Informacje te obejmują unikalne identyfikatory, typ i ustawienia przeglądarki, typ i ustawienia urządzenia, system operacyjny, dane sieci komórkowej, w tym nazwę operatora i numer telefonu, oraz numer wersji aplikacji. Zbieramy też informacje o interakcjach aplikacji, przeglądarek i urządzeń Twojego dziecka z naszymi usługami. Obejmuje to adres IP, raporty o awariach, dane o aktywności systemu oraz datę i godzinę żądania dziecka, a także związany z nim adres URL strony odsyłającej. Informacje te zbieramy przykładowo wtedy, kiedy usługa Google na urządzeniu Twojego dziecka komunikuje się z naszymi serwerami (np. gdy dziecko instaluje aplikację ze Sklepu Google Play).

 • Aktywność Twojego dziecka

  Zbieramy informacje o aktywności dziecka w naszych usługach. Zależnie od wybranych dla niego ustawień korzystamy z tych informacji, aby polecać mu aplikacje w Google Play, którymi może być zainteresowane. Możesz decydować, czy dziecko może zarządzać swoją aktywnością. Informacje o aktywności dziecka, które gromadzimy, mogą obejmować np. wyszukiwane przez nie słowa, oglądane filmy, informacje związane z głosem i dźwiękiem, gdy korzysta ono z funkcji audio, informacje o osobach, z którymi się komunikuje lub którym udostępnia treści, oraz historię przeglądania z Chrome zsynchronizowaną z jego kontem Google. Jeśli Twoje dziecko używa naszych usług do nawiązywania i odbierania połączeń lub wysyłania i odbierania wiadomości (na przykład przez Google Meet lub Duo), możemy zbierać informacje z rejestru połączeń telefonicznych. Informacje o aktywności są zapisywane na koncie Google i w profilu dziecka, gdzie może je ono wyszukiwać i nimi zarządzać. Możesz również pomagać mu w zarządzaniu informacjami o aktywności, gdy zalogujesz się na jego konto Google lub przejdziesz do jego profilu w Family Link.

 • Informacje o lokalizacji dziecka

  Gdy dziecko korzysta z naszych usług, zbieramy informacje o jego lokalizacji. Lokalizacja dziecka może zostać określona przy pomocy systemu GPS, adresu IP, danych z czujników urządzenia oraz informacji o obiektach znajdujących się w pobliżu urządzenia, np. o punktach dostępu Wi-Fi, stacjach bazowych sieci komórkowych i urządzeniach z włączoną obsługą Bluetootha. Rodzaje zbieranych przez nas danych o lokalizacji zależą częściowo od ustawień Twojego urządzenia oraz ustawień urządzeń dziecka.

 • Informacje o głosie dziecka i inne związane z nim informacje audio

  Możemy gromadzić informacje o głosie dziecka i inne powiązane dane dźwiękowe. Gdy Aktywność w internecie i aplikacjach jest włączona, to jeśli przykładowo po zalogowaniu się na dowolnym urządzeniu dziecko skorzysta z polecenia aktywującego komendy głosowe (np. powie „OK Google” lub kliknie ikonę mikrofonu), nagranie dalszej wypowiedzi lub dźwięku zostanie przetworzone w celu spełnienia tej prośby. Dodatkowo, jeśli w ustawieniu Aktywność w internecie i aplikacjach Twojego dziecka jest zaznaczona opcja Aktywność związana z głosem i dźwiękiem, nagranie integracji głosowej pomiędzy dzieckiem a Asystentem na zalogowanym urządzeniu (oraz kilku wcześniejszych sekund) może być przechowywane na jego koncie.

Do zbierania i przechowywania danych dziecka używamy różnych metod, w tym plików cookie, tagów pikselowych, pamięci lokalnej (np. pamięci podręcznej przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji), baz danych i dzienników serwera. Nie wymagamy od dziecka podawania żadnych dodatkowych danych osobowych ponad te, które są konieczne do korzystania z usług Google dostępnych na jego koncie lub w profilu.

Sposoby wykorzystywania zgromadzonych informacji

Polityka prywatności Google wyjaśnia szczegółowo, w jaki sposób wykorzystujemy dane zbierane przez Google w związku z profilem lub kontem Google Twojego dziecka. Ogólnie rzecz biorąc, informacji o Twoim dziecku używamy do: świadczenia, utrzymywania i ulepszania naszych usług; opracowywania nowych usług; dostosowywania usług do potrzeb dziecka; mierzenia wydajności; poznawania sposobów wykorzystywania naszych usług; bezpośredniego komunikowania się z dzieckiem w związku ze świadczonymi usługami oraz zwiększania ich bezpieczeństwa i niezawodności.

Aby zrealizować te cele, do przetwarzania danych Twojego dziecka używamy różnych technologii. Korzystamy z automatycznych systemów, które analizują treści dziecka, aby dostarczać mu na przykład dostosowane wyniki wyszukiwania i inne funkcje dopasowane do sposobu, w jaki korzysta z naszych usług. Poza tym analizujemy te treści, aby wykrywać przypadki naruszenia zasad, np. spamu, złośliwego oprogramowania i materiałów niezgodnych z prawem. Stosujemy też algorytmy rozpoznające wzorce w danych. Gdy wykryjemy w naszych systemach spam, złośliwe oprogramowanie, nielegalne treści lub inne elementy niezgodne z naszymi zasadami, możemy wyłączyć konto lub profil bądź podjąć inne czynności właściwe w takiej sytuacji. W pewnych okolicznościach możemy też zgłosić naruszenie zasad odpowiednim władzom.

W zależności od ustawień Twojego dziecka możemy używać jego danych, aby wyświetlać mu rekomendacje, spersonalizowane treści oraz dostosowane wyniki wyszukiwania. W zależności od ustawień dziecka Google Play może np. na podstawie informacji o zainstalowanych przez nie aplikacjach proponować mu inne aplikacje, które mogą je zainteresować.

Aby realizować opisane powyżej cele, w zależności od ustawień Twojego dziecka możemy też łączyć dane zbierane z naszych usług i z urządzeń dziecka. W zależności od ustawień konta lub profilu dziecka możemy powiązać działania, które podejmuje ono w innych witrynach i aplikacjach, z jego danymi osobowymi. Pomaga nam to w ulepszaniu usług Google.

Google nie będzie wyświetlać dziecku reklam spersonalizowanych. Oznacza to, że reklamy oglądane przez dziecko nie będą dobierane na podstawie informacji z jego konta ani profilu. Mogą być natomiast dobierane na podstawie informacji takich jak treść strony internetowej lub aplikacji oglądanej przez dziecko, aktualne zapytanie w wyszukiwarce lub ogólna lokalizacja dziecka (na przykład miasto lub region). Przeglądając strony w internecie lub używając aplikacji niepochodzących od Google, dziecko może się zetknąć z reklamami wyświetlanymi przez firmy inne niż Google, w tym z reklamami spersonalizowanymi przez te firmy.

Informacje, które mogą być udostępniane przez dziecko

Po zalogowaniu się na profil lub konto Google Twoje dziecko będzie mogło udostępniać różne informacje, w tym zdjęcia, filmy, pliki dźwiękowe oraz dane lokalizacji, zarówno publicznie, jak i konkretnym osobom. Gdy dziecko udostępni informacje publicznie, mogą się one stać dostępne w wyszukiwarkach, takich jak wyszukiwarka Google.

Informacje udostępniane przez Google

W pewnych ściśle określonych okolicznościach gromadzone przez nas informacje mogą być udostępniane poza Google. Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom prywatnym spoza Google z wyjątkiem tych przypadków:

Udostępnianie za zgodą

Udostępniamy dane osobowe poza Google, jeśli uzyskamy na to zgodę (w odpowiednich sytuacjach).

Udostępnianie grupie rodzinnej

Dane dziecka, w tym jego imię i nazwisko, zdjęcie, adres e-mail i zakupy w Google Play, mogą być udostępniane członkom grupy rodzinnej w Google.

Na potrzeby przetwarzania przez podmiot zewnętrzny

Dane osobowe przekazujemy podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami, tymi Informacjami na temat ochrony prywatności i naszą Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

Z przyczyn prawnych

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Google, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

 • dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, rozporządzeń, procesów prawnych lub prawomocnych wniosków urzędowych;

 • egzekwowaniem obowiązujących Warunków korzystania z usług, w tym badania potencjalnych naruszeń;

 • wykrywaniem oszustw, problemów z bezpieczeństwem i usterek technicznych, a także zapobieganiem im i reagowaniem na nie;

 • ochroną praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Możemy też udostępniać informacje nieumożliwiające identyfikacji osoby (np. informacje o trendach w korzystaniu z usług Google) naszym partnerom (np. wydawcom, reklamodawcom, deweloperom aplikacji i właścicielom praw) oraz do użytku publicznego. Możemy na przykład udostępnić informacje publicznie, aby pokazać trendy w ogólnym korzystaniu z naszych usług. Poza tym zezwalamy konkretnym partnerom na zbieranie informacji z przeglądarek lub urządzeń w celach reklamowych i pomiarowych przy użyciu ich własnych plików cookie lub podobnych technologii.

Dostęp do danych osobowych Twojego dziecka

Jeśli Twoje dziecko ma własne konto Google, możesz po zalogowaniu się na nie mieć dostęp do jego danych, aktualizować je, usuwać, eksportować oraz ograniczać możliwości ich przetwarzania. Jeśli nie pamiętasz hasła dziecka, możesz je zresetować w aplikacji Family Link lub w ustawieniach Family Link na stronie internetowej. Po zalogowaniu się możesz korzystać z różnych opcji opisanych w Polityce prywatności Google, takich jak Zarządzanie aktywnością w Google, aby zarządzać ustawieniami prywatności i danymi dziecka.

Jeśli Twoje dziecko ma własny profil, możesz uzyskiwać dostęp do jego danych, aktualizować je, usuwać, eksportować oraz ograniczać możliwości ich przetwarzania, korzystając z aplikacji Family Link lub ustawień Family Link na stronie internetowej.

Twoje dziecko będzie mogło usuwać swoją wcześniejszą aktywność na stronie „Moja aktywność” i zgodnie z domyślnymi ustawieniami udzielać firmom zewnętrznym uprawnień aplikacji (np. dostępu do lokalizacji urządzenia, mikrofonu lub kontaktów). Family Link możesz również używać do edytowania lub modyfikowania informacji o profilu lub koncie Google dziecka, sprawdzania aktywności w aplikacjach i uprawnień aplikacji, a także decydowania, czy dziecko może udzielać aplikacjom i usługom innych firm pewnych uprawnień dostępu do jego danych.

Jeśli w dowolnym momencie uznasz, że nie chcesz już, abyśmy gromadzili i wykorzystywali dane Twojego dziecka, możesz usunąć jego profil lub konto Google, klikając „Usuń profil” albo „Usuń konto” w informacjach o profilu dziecka lub na stronie konta w aplikacji Family Link bądź w ustawieniach Family Link na stronie internetowej. Po pewnym czasie dane zostaną trwale usunięte z profilu lub konta dziecka.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat profilu lub konta Google dziecka, skontaktuj się z nami. Chętnie Ci pomożemy. Więcej informacji o Family Link oraz profilu lub koncie Google dziecka znajdziesz w naszym Centrum pomocy. Możesz też przesłać uwagi na temat Family Link, profilu lub konta Google dziecka w aplikacji Family Link, klikając Menu ☰ > Pomoc i opinie > Prześlij opinię albo wysyłając nam e-maila lub list na adres podany niżej.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
Telefon: +1 855 696 1131 (USA)
Adresy w innych krajach znajdziesz na stronie g.co/FamilyLink/Contact

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu zbierania i wykorzystywania danych Twojego dziecka, skontaktuj się z Google i naszym biurem ochrony danych. A jeśli masz pytania na temat swoich praw wynikających z lokalnych przepisów, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych.

Aplikacje Google
Menu główne