Oznámenie o ochrane súkromia pre účty Google a profily spravované v aplikácii Family Link pre deti do 13 rokov (alebo do príslušného veku platného vo vašej krajine) (ďalej len Oznámenie o ochrane súkromia)

Ak budete chcieť svojmu dieťaťu zriadiť vlastný účet Google alebo profil, budeme potrebovať vaše povolenie zhromažďovať, používať alebo sprístupňovať údaje vášho dieťaťa, ako je opísané v tomto oznámení o ochrane súkromia a pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google. Keď povolíte svojmu dieťaťu používať naše služby, zverujete nám svoje údaje vy aj vaše dieťa. Rozumieme, že ide o veľkú zodpovednosť, a usilovne pracujeme na tom, aby sme vaše údaje ochránili a umožnili vám ich spravovať. Môžete vybrať, či vaše dieťa bude môcť spravovať Riadenie aktivity, napríklad v prípade aktivity na internete a v aplikáciách a histórie na YouTube.

V tomto oznámení o ochrane súkromia pre účty Google a profily spravované v aplikácii Family Link pre deti do 13 rokov (alebo do príslušného veku platného vo vašej krajine)pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google sú vysvetlené spôsoby ochrany súkromia Googlu. Spôsoby ochrany súkromia pre účet alebo profil vášho dieťaťa sú do istej miery špecifické, napríklad s ohľadom na obmedzenia týkajúce sa prispôsobenej reklamy. Tieto rozdiely sú uvedené v tomto oznámení o ochrane súkromia.

Toto oznámenie o ochrane súkromia sa nevzťahuje na postupy uplatňované v aplikáciách, pri akciách a na weboch tretích strán (iných firiem ako Google), ktoré môže vaše dieťa používať. Ak chcete určiť, či sú aplikácie, akcie alebo weby tretej strany vhodné pre vaše dieťa (vrátane ich pravidiel zhromažďovania a používania údajov), mali by ste si preštudovať príslušné zmluvné podmienky a pravidlá.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Keď dieťaťu povolíte mať účet Google alebo profil na Googli, v súvislosti so zhromažďovaním údajov sa bude s týmto účtom alebo profilom vo všeobecnosti zaobchádzať ako s vaším vlastným. Zhromažďujeme napríklad:

Informácie, ktoré vytvárate alebo nám poskytujete vy a vaše dieťa.

V rámci procesu vytvorenia účtu alebo profilu vás môžeme požiadať o osobné údaje dieťaťa, napríklad jeho meno a priezvisko, e‑mailovú adresu a dátum narodenia. Zhromažďujeme údaje, ktoré nám (vy alebo dieťa) poskytnete, napríklad vaše internetové kontaktné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby sme vás mohli kontaktovať a požiadať vás o súhlas. Zhromažďujeme aj údaje, ktoré vaše dieťa vytvára, nahráva alebo prijíma od ostatných pri používaní svojho účtu alebo profilu, napríklad keď uloží nejaký obrázok vo Fotkách Google alebo vytvorí dokument na Disku Google.

Informácie, ktoré získavame, keď dieťa používa naše služby.

Automaticky zhromažďujeme a ukladáme určité informácie o službách, ktoré vaše dieťa používa, a o tom, ako ich používa. Zhromažďujeme ich, keď napríklad dieťa zadá dopyt vo Vyhľadávaní Google, komunikuje s Asistentom Google alebo pozerá video na YouTube Kids. Medzi tieto informácie patria:

 • Aplikácie, prehliadače a zariadenia dieťaťa

  Zhromažďujeme informácie o aplikáciách, prehliadačoch a zariadeniach, pomocou ktorých dieťa získava prístup k službám Googlu, vrátane jedinečných identifikátorov, typu a nastavení prehliadača, typu a nastavení zariadenia, operačného systému, informácií o mobilnej sieti (aj názov operátora a telefónne číslo) a čísla verzie aplikácie. Zhromažďujeme aj údaje o interakciách aplikácií, prehliadačov a zariadení dieťaťa s našimi službami vrátane adresy IP, prehľadov pádov, aktivity systému a dátumu, času a webovej adresy spostredkovateľa žiadosti dieťaťa. Tieto údaje zhromažďujeme napríklad vtedy, keď nejaká služba Googlu v zariadení dieťaťa kontaktuje naše servery, napríklad keď si dieťa nainštaluje aplikáciu z Obchodu Play.

 • Aktivita dieťaťa

  Informácie o aktivite dieťaťa v službách zhromažďujeme, aby sme mu mohli napríklad odporučiť aplikácie na Google Play, ktoré by sa mu mohli páčiť. Môžete vybrať, či vaše dieťa bude môcť spravovať Riadenie aktivity. Medzi informácie o aktivite vášho dieťaťa, ktoré zhromažďujeme, môžu patriť napríklad jeho hľadané výrazy, pozreté videá, informácie o hlase alebo zvuku pri používaní zvukových služieb, informácie o ľuďoch, s ktorými komunikuje alebo zdieľa obsah, a história prehliadania v Chrome, ktorú dieťa synchronizovalo so svojím účtom Google. Ak vaše dieťa pomocou našich služieb volá a prijíma hovory alebo odosiela a prijíma správy, napríklad pomocou služby Google Meet alebo aplikácie Duo, môžeme zhromažďovať informácie z denníkov telefonickej služby. Vaše dieťa môže vo svojom účte Google vyhľadať a spravovať informácie o aktivite, ktoré sú uložené v ňom alebo profile. Tieto informácie môžete pomôcť spravovať aj vy, keď sa prihlásite do jeho účtu Google alebo získate prístup k jeho profilu v aplikácii Family Link.

 • Informácie o polohe vášho dieťaťa

  Keď vaše dieťa používa naše služby, zhromažďujeme informácie o jeho polohe. Polohu vášho dieťaťa dokážeme určiť pomocou technológie GPS, adresy IP, dát senzorov z jeho zariadenia a informácií o veciach v okolí jeho zariadenia, napríklad pomocou prístupových bodov Wi‑Fi, základňových staníc či zariadení s povoleným rozhraním Bluetooth. Typy zhromažďovaných údajov o polohe závisia čiastočne od vašich nastavení a zariadení dieťaťa.

 • Hlasové a zvukové informácie vášho dieťaťa

  Môžeme zhromažďovať hlasové a zvukové informácie vášho dieťaťa. Ak napríklad vaše dieťa používa príkazy na aktiváciu počúvania (napr. povie „Ok, Google“ alebo klepne na ikonu mikrofónu), záznam reči alebo zvuku, ktoré budú nasledovať, sa spracuje, aby bolo možné zareagovať na jeho požiadavku. Okrem toho platí, že ak má vaše dieťa začiarknutú možnosť Hlasová a zvuková aktivita v nastavení Aktivita na internete a v aplikáciách, v rámci jeho účtu sa môže uložiť záznam jeho hlasovej interakcie s Asistentom v prihlásenom zariadení (vrátane niekoľkých sekúnd, ktoré tomu predchádzali).

Údaje vášho dieťaťa zhromažďujeme pomocou rôznych technológií vrátane súborov cookie, pixelových značiek, miestneho úložiska (napríklad internetového úložiska prehliadača alebo vyrovnávacích pamätí na dáta aplikácií), databáz a serverových denníkov. Od dieťaťa nepožadujeme viac osobných údajov, než je primerane potrebné na používanie produktov a služieb spoločnosti Google, ktoré sú pre tieto účty alebo profily k dispozícii.

Ako používame zhromažďované informácie

V pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google je podrobnejšie vysvetlené, ako môžeme používať údaje, ktoré Google zhromažďuje v súvislosti s účtom Google alebo profilom vášho dieťaťa. Vo všeobecnosti informácie vášho dieťaťa používame na poskytovanie, správu a zlepšovanie našich služieb, na vývoj nových služieb, prispôsobovanie našich služieb dieťaťu, meranie výkonu a sledovanie, ako sú naše služby používané, na priamu komunikáciu s vaším dieťaťom v súvislosti s našimi službami a na zlepšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti našich služieb.

Na spracúvanie informácií vášho dieťaťa na tieto účely používame rôzne technológie. Pomocou automatických systémov analyzujeme obsah vášho dieťaťa, aby sme mu mohli poskytnúť napríklad prispôsobené výsledky vyhľadávania alebo ďalšie funkcie prispôsobené tomu, ako používa naše služby. Obsah vášho dieťaťa analyzujeme, aby sme mohli rozpoznať zneužitie, ako je napríklad spam, malvér alebo nelegálny obsah. Používame aj algoritmy, pomocou ktorých v údajoch rozpoznávame vzorce. Keď vo svojich systémoch zistíme spam, malvér, nelegálny obsah a iné formy zneužitia, ktoré porušujú naše pravidlá, môžeme účet alebo profil dieťaťa zakázať alebo podniknúť iné vhodné kroky. Za určitých okolností môžeme toto porušenie nahlásiť aj príslušným úradom.

Na základe informácií vášho dieťaťa môžeme poskytovať odporúčania, prispôsobený obsah a prispôsobené výsledky vyhľadávania. V závislosti od nastavení vášho dieťaťa mu napríklad služba Google Play na základe informácií o nainštalovaných aplikáciách môže navrhovať nové aplikácie, ktoré by sa mu mohli páčiť.

Informácie zhromažďované z jednotlivých služieb a zariadení vášho dieťaťa môžeme aj kombinovať na účely opísané vyššie. V závislosti od nastavení účtu alebo profilu vášho dieťaťa môže byť jeho aktivita na iných weboch a v ďalších aplikáciách spojená s jeho osobnými údajmi s cieľom zlepšovať služby Googlu.

Google nebude vášmu dieťaťu zobrazovať prispôsobené reklamy, čo znamená, že reklamy nebudú založené na informáciách z jeho účtu alebo profilu. Reklamy môžu byť založené na informáciách, ako je obsah webu alebo aplikácie, ktoré vaše dieťa používa, aktuálnom vyhľadávacom dopyte alebo všeobecnej polohe (napríklad meste alebo krajine). Pri prehliadaní internetu a používaní aplikácií tretích strán môže vaše dieťa prísť do styku s reklamami, ktoré zobrazujú iní poskytovatelia (nie Google), vrátane reklám prispôsobených tretími stranami.

Informácie, ktoré môže vaše dieťa zdieľať

Vaše dieťa bude môcť po prihlásení do svojho účtu Google alebo profilu zdieľať informácie s inými osobami aj verejne (vrátane fotiek, videí, zvukov a svojej polohy). Keď vaše dieťa zdieľa informácie verejne, môžu byť dostupné prostredníctvom vyhľadávačov, ako je napríklad Vyhľadávanie Google.

Informácie zdieľané Googlom

Zhromažďované informácie sa môžu vo výnimočných prípadoch zdieľať mimo Googlu. Osobné údaje nezdieľame s firmami, organizáciami ani jednotlivcami mimo Googlu, pokiaľ nenastane jeden z nasledujúcich prípadov:

So súhlasom

Osobné údaje budeme zdieľať mimo Googlu s príslušným súhlasom (v závislosti od okolností).

S vašou rodinnou skupinou

Informácie vášho dieťaťa vrátane jeho mena, fotky, e‑mailovej adresy a nákupov v službe Play sa môžu zdieľať s členmi vašej rodinnej skupiny v službách Googlu.

Na účely externého spracúvania

Osobné údaje poskytujeme spriazneným subjektom a iným dôveryhodným firmám či osobám na účely spracúvania údajov pre nás, a to na základe našich pokynov a v súlade s týmto oznámením o ochrane súkromia, pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google a ďalšími príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia.

Z právnych dôvodov

Osobné údaje zdieľame s firmami, organizáciami či jednotlivcami mimo Googlu, ak sme v dobrej viere presvedčení o tom, že prístup k takýmto informáciám, ich použitie, uchovávanie alebo sprístupnenie sú primerane nevyhnutné na:

 • zaistenie súladu s príslušným právnym predpisom, nariadením, právnym procesom alebo vynútiteľnou žiadosťou verejnej správy;

 • uplatnenie príslušných zmluvných podmienok vrátane vyšetrenia ich možného porušenia;

 • rozpoznanie, zabránenie alebo na iný postup zameraný na riešenie podvodu, technických ťažkostí či bezpečnostných problémov;

 • ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti Googlu, jeho používateľov alebo verejnosti tak, ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy.

Údaje neumožňujúce zistenie totožnosti (napríklad trendy o všeobecnom používaní našich služieb) môžeme zdieľať aj verejne a so svojimi partnermi, ako sú vlastníci, inzerenti, vývojári alebo vlastníci práv. Informácie môžeme napríklad zdieľať verejne, aby sme ukázali trendy vo všeobecnom používaní našich služieb. Určitým partnerom umožňujeme aj zhromažďovať informácie z prehliadačov alebo zariadení na reklamné účely a účely merania pomocou vlastných súborov cookie alebo podobných technológií.

Prístup k osobným údajom vášho dieťaťa

Ak má vaše dieťa účet Google, po prihlásení doň môžete získať prístup k jeho údajom a budete ich môcť aktualizovať, odstrániť, exportovať či obmedziť ich spracúvanie. Ak si nepamätáte heslo svojho dieťaťa, môžete ho resetovať prostredníctvom aplikácie Family Link alebo v nastaveniach aplikácie Family Link na internete. Keď sa prihlásite, môžete rôznym ovládaním opísaným v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google, ako je Riadenie aktivity Google, spravovať nastavenia ochrany súkromia a údaje svojho dieťaťa.

Ak má vaše dieťa profil, prostredníctvom aplikácie Family Link alebo nastavení Family Link na internete môžete získať prístup k jeho údajom a budete ich môcť aktualizovať, odstrániť, exportovať či obmedziť ich spracúvanie.

Vaše dieťa bude mať možnosť odstrániť svoju minulú aktivitu v sekcii Moja aktivita a predvolene udeľovať povolenia aplikácie (napríklad na prístup k polohe zariadenia, mikrofónu alebo kontaktom) tretím stranám. Pomocou aplikácie Family Link môžete aj upraviť alebo zmeniť informácie o účte Google alebo profile svojho dieťaťa, skontrolovať aktivitu v aplikáciách a povolenia aplikácie, ako aj spravovať možnosti dieťaťa udeľovať určité povolenia pre aplikácie alebo služby tretích strán na prístup k jeho informáciám.

Ak budete chcieť kedykoľvek zastaviť zhromažďovanie alebo používanie údajov vášho dieťaťa, môžete odstrániť jeho účet Google alebo profil tak, že kliknete na Odstrániť účet alebo Odstrániť profil na stránke účtu či profilových údajov vášho dieťaťa v aplikácii Family Link alebo nastaveniach Family Link na internete. Údaje o účte alebo profile vášho dieťaťa budú v primeranom čase natrvalo odstránené.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa účtu Google alebo profilu vášho dieťaťa, neváhajte a kontaktujte nás. Radi vám pomôžeme. Viac o aplikácii Family Link a účte Google či profile svojho dieťaťa sa dozviete v našom centre pomoci. V aplikácii Family Link nám môžete odoslať aj spätnú väzbu k tejto aplikácii alebo účtu Google či profilu svojho dieťaťa klepnutím na ponuku ☰ > položku Pomocník a spätná väzba > Odoslať spätnú väzbu. Prípadne nás kontaktujte e‑mailom alebo napíšte na adresu nižšie.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
Telefón: +1 855 696 1131 (USA)
V prípade iných krajín prejdite na g.co/FamilyLink/Contact

Ak máte otázky týkajúce sa toho, ako Google zhromažďuje a používa údaje vášho dieťaťa, môžete kontaktovať Google a naše oddelenie ochrany údajov. Ak máte obavy týkajúce sa svojich práv v rámci miestnych právnych predpisov, môžete kontaktovať miestny úrad na ochranu údajov.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka