Integritetsmeddelande för Google-konton och Google-profiler som hanteras med Family Link, för barn under 13 år (eller tillämplig ålder i ditt land) (”Integritetsmeddelande”)

Om ditt barn ska kunna ha en egen Google-profil eller ett eget Google-konto kan vi behöva ditt samtycke till att samla in, använda eller yppa barnets uppgifter enligt beskrivningen i detta integritetsmeddelande och i Googles integritetspolicy. När du låter barnet använda våra tjänster litar du och ditt barn på att vi tar hand om barnets uppgifter. Vi förstår att det är ett stort ansvar och arbetar därför hårt för att skydda uppgifterna och ge dig kontroll över dem. Du kan välja om ditt barn kan hantera sina aktivitetsinställningar för till exempel webb- och appaktivitet, YouTube-historik och, i tillämpliga regioner, länken mellan vissa av Googles tjänster.

I detta integritetsmeddelande för Google-konton och profiler för barn under 13 år (eller tillämplig ålder i ditt land) som hanteras via Family Link och Googles integritetspolicy förklaras Googles integritetspraxis. I den utsträckning det finns integritetsrutiner som är specifika för barnets konto eller profil, exempelvis med avseende på begränsningar för anpassad annonsering, beskrivs skillnaderna i detta Integritetsmeddelande.

Detta Integritetsmeddelande gäller inte för funktioner i appar, åtgärder eller webbplatser från tredje part (ej från Google) som barnet kan använda. Läs relevanta villkor och policyer för appar, åtgärder och webbplatser från tredje part för att avgöra om de är lämpliga för ditt barn. Ta även reda på vilka rutiner för insamling och användning av data de har.

Information som vi samlar in

När du tillåter ditt barn att ha ett Google-konto eller en Google-profil behandlas barnets konto eller profil generellt sett som ditt konto eller din profil när det gäller vilken information vi samlar in. Vi samlar till exempel in

Information som du eller ditt barn skapar eller ger oss.

När du skapar kontot eller profilen kan vi be dig om personliga uppgifter som för- och efternamn, e-postadress och födelsedatum. Vi samlar in information som du eller ditt barn tillhandahåller, till exempel dina kontaktuppgifter online, vilka vi behöver för att kunna kontakta dig och begära samtycke. Vi samlar även in information som barnet skapar, laddar upp eller tar emot från andra när hen använder sitt konto eller sin profil, exempelvis när hen sparar en bild i Google Foto eller skapar ett dokument på Google Drive.

Information som vi får från barnets användning av våra tjänster.

Vi samlar och lagrar automatiskt viss information om de tjänster ditt barn använder och hur de används. Det kan till exempel vara att barnet gör en sökning i Google Sök, pratar med Google Assistent eller tittar på en video på YouTube Kids. Informationen omfattar exempelvis

 • Barnets appar, webbläsare och enheter

  Vi samlar in information om appar, webbläsare och enheter som ditt barn använder för att komma åt Google-tjänster, inklusive unika identifierare, webbläsartyp och inställningar, enhetstyp och inställningar, operativsystem, information om mobilnätverket som operatörens namn och telefonnummer samt appversionsnummer. Vi samlar även in information om hur barnets appar, webbläsare och enheter interagerar med våra tjänster, inklusive IP-adress, felrapporter, systemaktivitet och datum, tid och hänvisningsadress för barnets begäran. Vi samlar exempelvis in denna information när en Google-tjänst på barnets enhet kontaktar våra servrar, som när hen installerar en app från Play Butik.

 • Barnets aktivitet

  Vi samlar in information om barnets aktivitet i våra tjänster, som vi utifrån barnets inställningar sedan använder för att till exempel rekommendera appar vi tror att barnet skulle gilla på Google Play. Du kan välja om ditt barn kan hantera sina aktivitetsinställningar. Barnets aktivitetsinformation som vi samlar in kan omfatta sådant som sökord, videor hen tittar på, röst- och ljudinformation när hen använder ljudfunktioner, personer hen kommunicerar med eller delar innehåll med samt webbhistoriken i Chrome som hen har synkroniserat med sitt Google-konto. Om barnet använder våra tjänster för att ringa och ta emot samtal eller skicka och ta emot meddelanden, till exempel genom att använda Google Meet eller Duo, kan vi samla in information om telefoni. Barnet kan gå till sitt Google-konto för att se och hantera den aktivitetsinformation som sparas där eller i hens profil. Du kan också hantera barnets aktivitetsinformation genom att logga in på hens Google-konto eller öppna hens profil i Family Link.

 • Barnets platsinformation

  Vi samlar in information om barnets plats när hen använder våra tjänster. Barnets plats kan fastställas med GPS, IP-adress och sensordata från enheten och information om sådant som finns i närheten av enheten, som wifi-åtkomstpunkter, basstationer och enheter med Bluetooth aktiverat. Vilka sorters platsdata vi samlar in beror delvis på dina inställningar och barnets enheter.

 • Barnets röst- och ljudinformation

  Vi kan samla in ditt barns röst- och ljudinformation. Om barnet exempelvis använder kommandon för ljudaktivering (till exempel ”Hey Google” eller genom att trycka på mikrofonikonen) kan en inspelning av talet/ljudet som följer behandlas som svar på begäran. Om alternativet Röst- och ljudaktivitet under inställningen Webb- och appaktivitet är markerat för barnet kan en inspelning av barnets röstinteraktion med Assistenten på en inloggad enhet (plus några sekunder innan) lagras i barnets konto.

Vi använder olika tekniker för att samla in och lagra ditt barns information, däribland cookies, pixeltaggar, lokal lagring, som webblagring för webbläsare eller cacheminnen för appdata, databaser och serverloggar. Vi kräver inte att barnet tillhandahåller fler personliga uppgifter än vad som är skäligen nödvändigt för att använda de produkter och tjänster från Google som är tillgängliga för dessa konton eller profiler.

Så här används informationen vi samlar in

I Googles integritetspolicy hittar du mer ingående information om hur vi använder data som Google samlar in i samband med ditt barns Google-konto eller Google-profil. I allmänhet används barnets information för att tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster, utveckla nya tjänster, anpassa våra tjänster till barnet, mäta resultat och förstå hur våra tjänster används, kommunicera direkt med barnet gällande våra tjänster, och för att förbättra våra tjänsters säkerhet och stabilitet.

Vi behandlar ditt barns uppgifter i dessa syften med olika tekniker. Vi använder automatiserade system som analyserar barnets innehåll för att ge honom eller henne sådant som anpassade sökresultat, anpassade annonser eller andra funktioner som har anpassats efter hur barnet använder våra tjänster. Vi analyserar ditt barns innehåll för att identifiera otillåten användning som skräppost, spam, skadlig kod och olagligt innehåll. Vi försöker också hitta mönster i data via algoritmer. När vi upptäcker skräppost, spam, skadlig kod, olagligt innehåll eller andra typer av otillåten användning i våra system som strider mot våra policyer kan vi inaktivera kontot eller profilen eller vidta andra lämpliga åtgärder. Under vissa omständigheter kan vi även rapportera överträdelsen till lämpliga myndigheter.

Beroende på barnets inställningar kan vi använda hens uppgifter för att ge rekommendationer, visa anpassat innehåll och anpassade sökresultat. Beroende på barnets inställningar kan Google till exempel använda informationen om vilka appar som barnet har installerat för att föreslå nya appar som han eller hon kanske tycker om.

Beroende på barnets inställningar kan vi dessutom kombinera informationen vi samlar in i våra tjänster och på barnets enheter i de syften som beskrivs ovan. Beroende på barnets konto- eller profilinställningar kan aktivitet på andra webbplatser och i andra appar kopplas till barnets personliga uppgifter i syfte att förbättra Googles tjänster.

Google visar inte anpassade annonser för barnet. Annonser visas inte utifrån information från barnets konto eller profil. I stället kan annonsurvalet till exempel göras utifrån innehåll på den aktuella webbplatsen eller i appen barnet använder, sökfrågan du skrev eller din ungefärliga plats (som stad eller delstat). När barnet surfar på webben eller använder appar som inte kommer från Google kan annonser från andra annonsleverantörer än Google visas, och bland dem kan förekomma annonser som anpassats av tredje part.

Information som barnet kan dela

När ditt barn är inloggat med sitt Google-konto eller sin Google-profil kan hon eller han kanske dela information, däribland foton, videor, ljud och plats, offentligt och med andra. När ditt barn delar information offentligt blir den kanske tillgänglig via sökmotorer som Google Sök.

Information som Google delar

Information som vi samlar in kan delas utanför Google i begränsade fall. Vi lämnar inte ut personliga uppgifter till företag, organisationer eller personer utanför Google utom i följande fall:

Med samtycke

Vi delar personliga uppgifter utanför Google med samtycke (i tillämpliga fall).

Med familjegruppen

Ditt barns uppgifter, inklusive namn, foto, e-postadress och köp i Google Play, kan delas med medlemmar i din familjegrupp på Google.

För extern behandling

Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag och andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, Googles integritetspolicy och övriga lämpliga integritets- och säkerhetsåtgärder.

Av juridiska skäl

Vi delar personliga uppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Google i god tro att åtkomst, användning, bevarande eller yppande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att

 • följa tillämpliga lagar, förordningar, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter

 • garantera att gällande användarvillkor efterlevs, däribland utredning av eventuella överträdelser av dem

 • upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem

 • skydda Googles rättigheter, egendom eller säkerhet, Googles användare eller allmänheten från skada enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan även dela uppgifter som inte kan identifiera någon personligen (exempelvis trender kring användningen av våra tjänster) offentligt och med våra partners, som utgivare, annonsörer eller rättighetsinnehavare. Vi delar till exempel uppgifter offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt. Vi tillåter också att specifika partners samlar in information från webbläsare eller enheter för annons- och mätsyften via egna cookies eller liknande teknik.

Tillgång till barnets personliga uppgifter

Om ditt barn har ett Google-konto kan du få åtkomst till, uppdatera, ta bort, exportera och begränsa behandlingen av ditt barns information genom att logga in på Google-kontot. Om du inte kommer ihåg barnets lösenord kan du återställa det via Family Link-appen eller i Family Link-inställningarna på webben. När du är inloggad kan du hantera barnets integritetsinställningar och information med de olika kontrollerna som beskrivs i Googles integritetspolicy, till exempel Googles aktivitetsinställningar.

Om ditt barn har en Google-profil kan du få åtkomst till, uppdatera, ta bort, exportera och begränsa behandlingen av ditt barns information via Family Link-appen eller Family Link-inställningarna på webben.

Barnet kan radera sin tidigare aktivitet i Min aktivitet och bevilja appbehörigheter (inklusive sådant som enhetsplats, mikrofon eller kontakter) till tredje part som standard. Du kan även använda Family Link-appen när du vill redigera eller ändra uppgifterna i barnets Google-konto eller Google-profil, granska appaktivitet och appbehörigheter samt hantera barnets möjlighet att bevilja appar eller externa tjänster åtkomst till barnets information.

Om du någon gång vill förhindra vidare insamling eller användning av ditt barns information kan du radera barnets Google-konto eller Google-profil genom att klicka på Ta bort konto eller Ta bort profil på barnets konto- eller profilinformationssida i Family Link-appen eller Family Link-inställningarna på webben. Barnets konto- eller profilinformation raderas permanent inom en rimlig tidsperiod.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om barnets Google-konto eller Google-profil. Vi hjälper dig gärna. Du hittar mer information om Family Link och barnets Google-konto eller Google-profil i vårt hjälpcenter. Du kan även skicka feedback om Family Link eller barnets Google-konto eller Google-profil via Family Link-appen. Tryck på menyn ☰ > Hjälp och feedback > Skicka feedback, eller kontakta oss via e-post eller adressen nedan.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, USA
Telefon: +1 855 696 1131 (USA)
För andra länder besöker du g.co/FamilyLink/Contact

Om du har frågor om hur Google samlar in och använder ditt barns data kontaktar du Google och vårt dataskyddsombud. Du kan även kontakta lokala dataskyddsmyndigheter om du har frågor om vilka rättigheter du har enligt lokal lagstiftning.

Googles appar
Huvudmeny