ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบัญชีและโปรไฟล์ Google ที่จัดการด้วย Family Link สำหรับบุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรืออายุตามหลักเกณฑ์ในประเทศของคุณ) ("ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว")

เพื่อให้บุตรหลานมีบัญชีหรือโปรไฟล์ Google เป็นของตนเอง เราอาจต้องขออนุญาตจากคุณในการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของบุตรหลานดังที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เมื่อคุณอนุญาตให้บุตรหลานใช้บริการของเรา คุณและบุตรหลานได้มอบความไว้วางใจให้เราดูแลข้อมูลของคุณ เราเข้าใจว่านี่คือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ รวมถึงให้อำนาจในการควบคุมข้อมูลแก่คุณ คุณเลือกได้ว่าจะให้บุตรหลานจัดการส่วนควบคุมกิจกรรมของตนเองสำหรับสิ่งต่างๆ อย่างเช่นกิจกรรมบนเว็บและแอป ประวัติการใช้งาน YouTube และการลิงก์บางบริการของ Google (ในภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง) หรือไม่

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบัญชีและโปรไฟล์ Google ที่จัดการด้วย Family Link สำหรับบุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรืออายุตามหลักเกณฑ์ในประเทศของคุณ) ฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google อธิบายหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ในกรณีที่มีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะสำหรับบัญชีหรือโปรไฟล์ของบุตรหลาน เช่น หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการจำกัดโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ เราจะระบุความแตกต่างเหล่านั้นในประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่มีผลกับหลักปฏิบัติของแอป การกระทำ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (ที่ไม่ใช่ของ Google) ที่บุตรหลานอาจใช้งาน คุณควรอ่านข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแอป การกระทำ และเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงหลักปฏิบัติในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าเหมาะสมสำหรับบุตรหลานหรือไม่

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เมื่อคุณอนุญาตให้บุตรหลานมีบัญชีหรือโปรไฟล์ Google ได้แล้ว โดยทั่วไปเราจะปฏิบัติต่อบัญชีหรือโปรไฟล์ดังกล่าวเช่นเดียวกับบัญชีของคุณในเรื่องของข้อมูลที่เก็บรวบรวม เช่น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลที่คุณและบุตรหลานสร้างหรือให้เรา

เราอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลาน เช่น ชื่อและนามสกุล อีเมล และวันเกิดเพื่อใช้ในกระบวนการสร้างบัญชีหรือโปรไฟล์ เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณหรือบุตรหลานให้ไว้ เช่น ข้อมูลติดต่อออนไลน์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการติดต่อเพื่อขอความยินยอมจากคุณ นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลที่บุตรหลานสร้าง อัปโหลด หรือได้รับจากผู้อื่นเมื่อใช้บัญชีหรือโปรไฟล์ของตน เช่น เมื่อบุตรหลานบันทึกรูปภาพใน Google Photos หรือสร้างเอกสารใน Google ไดรฟ์

ข้อมูลที่เราได้จากการใช้บริการของบุตรหลาน

เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับบริการที่บุตรหลานของคุณใช้งานโดยอัตโนมัติ รวมทั้งลักษณะการใช้งาน เช่น เมื่อป้อนคำค้นหาใน Google Search, คุยกับ Google Assistant หรือดูวิดีโอใน YouTube Kids ข้อมูลเหล่านี้ได้แก่

 • แอป เบราว์เซอร์ และอุปกรณ์ของบุตรหลาน

  เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแอป เบราว์เซอร์ และอุปกรณ์ที่บุตรหลานใช้เข้าถึงบริการของ Google เช่น ตัวระบุที่ไม่ซ้ำ ประเภทและการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ ประเภทและการตั้งค่าอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่ายมือถือซึ่งรวมถึงชื่อผู้ให้บริการและหมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของแอป เบราว์เซอร์ และอุปกรณ์กับบริการของเรา ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP, รายงานข้อขัดข้อง, กิจกรรมระบบ ตลอดจนวันที่ เวลา และ URL ที่มาของคำขอของบุตรหลาน ตัวอย่างเช่น เรารวบรวมข้อมูลนี้เมื่อบริการของ Google ในอุปกรณ์ของบุตรหลานติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา เช่น เมื่อบุตรหลานติดตั้งแอปจาก Play Store

 • กิจกรรมของบุตรหลาน

  เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของบุตรหลานในบริการของเรา ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของบุตรหลาน โดยจะนำไปใช้ทำสิ่งต่างๆ เช่น แนะนำแอปที่บุตรหลานอาจชอบใน Google Play คุณเลือกได้ว่าจะให้บุตรหลานจัดการส่วนควบคุมกิจกรรมของตนเองหรือไม่ ข้อมูลกิจกรรมของบุตรหลานที่เรารวบรวมนั้นอาจรวมถึงข้อความค้นหา วิดีโอที่เปิดดู ข้อมูลเสียงพูดและเสียงอื่นๆ เมื่อใช้ฟีเจอร์เกี่ยวกับเสียง คนที่ติดต่อหรือแชร์เนื้อหาด้วย และประวัติการท่องเว็บใน Chrome ที่ซิงค์กับบัญชี Google ของบุตรหลาน หากบุตรหลานใช้บริการของเราเพื่อโทรออกและรับสาย หรือส่งและรับข้อความโดยใช้ Google Meet หรือ Duo เป็นต้น เราอาจรวบรวมข้อมูลบันทึกการโทร บุตรหลานสามารถไปที่บัญชี Google เพื่อค้นหาและจัดการข้อมูลกิจกรรมที่บันทึกไว้ในบัญชีหรือโปรไฟล์ และคุณยังสามารถช่วยจัดการข้อมูลกิจกรรมได้โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของบุตรหลาน หรือเข้าถึงโปรไฟล์ของบุตรหลานใน Family Link

 • ข้อมูลตำแหน่งของบุตรหลาน

  เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของบุตรหลานเมื่อใช้บริการของเรา ทั้งนี้เราระบุตำแหน่งของบุตรหลานได้โดยดูจาก GPS, ที่อยู่ IP, ข้อมูลเซ็นเซอร์จากอุปกรณ์ และข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ เช่น จุดเข้าใช้งาน Wi-Fi, เสาสัญญาณมือถือ และอุปกรณ์ที่เปิดใช้บลูทูธ ประเภทของข้อมูลตำแหน่งที่เรารวบรวมนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณและอุปกรณ์ของบุตรหลาน

 • ข้อมูลเสียงพูดและเสียงอื่นๆ ของบุตรหลาน

  เราอาจรวบรวมข้อมูลเสียงพูดและเสียงอื่นๆ ของบุตรหลาน ตัวอย่างเช่น หากบุตรหลานใช้คำสั่งการเปิดใช้งานเสียง (เช่น "Ok Google" หรือแตะไอคอนไมโครโฟน) ระบบจะประมวลผลข้อมูลเสียงพูด/เสียงต่อไปนี้เพื่อทำตามคำขอ นอกจากนี้ หากเลือกตัวเลือกเกี่ยวกับกิจกรรมเสียงพูดและเสียงของบุตรหลานในส่วนการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปไว้ ระบบจะจัดเก็บการบันทึกการโต้ตอบด้วยเสียงกับ Assistant ในอุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้ (รวมถึงเสียงที่เกิดขึ้นก่อนการโต้ตอบ 2-3 วินาที) ในบัญชีของบุตรหลาน

เราใช้เทคโนโลยีอันหลากหลายเพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของบุตรหลาน เช่น คุกกี้ แท็กพิกเซล พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง เช่น พื้นที่เก็บข้อมูลเว็บของเบราว์เซอร์หรือแคชข้อมูลของแอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ เราจะไม่ขอให้บุตรหลานระบุข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินกว่าที่จำเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Google ที่บัญชีหรือโปรไฟล์เหล่านี้ใช้ได้

วิธีการใช้ข้อมูลที่เรารวบรวม

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราอาจใช้ข้อมูลที่ Google รวบรวมซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีหรือโปรไฟล์ Google ของบุตรหลาน โดยทั่วไปเราใช้ข้อมูลของบุตรหลานเพื่อจัดหา รักษา และปรับปรุงบริการของเรา เพื่อคิดค้นบริการใหม่ๆ เพื่อปรับแต่งบริการให้เหมาะกับบุตรหลาน เพื่อวัดประสิทธิภาพและทำความเข้าใจลักษณะการใช้บริการ เพื่อสื่อสารกับบุตรหลานโดยตรงเกี่ยวกับบริการของเรา และเพื่อช่วยปรับปรุงความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของบริการ

เราใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อประมวลผลข้อมูลของบุตรหลานตามวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราใช้ระบบอัตโนมัติที่จะวิเคราะห์เนื้อหาของบุตรหลานเพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ เช่น ผลการค้นหาที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ หรือฟีเจอร์อื่นๆ ที่ปรับให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้บริการ และเราวิเคราะห์เนื้อหาของบุตรหลานเพื่อช่วยในการตรวจจับการละเมิด เช่น สแปม มัลแวร์ และเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังใช้อัลกอริทึมเพื่อจดจำรูปแบบในข้อมูล เมื่อตรวจพบสแปม มัลแวร์ เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย และการละเมิดรูปแบบอื่นๆ ซึ่งละเมิดนโยบายของเราในระบบ เราอาจปิดการใช้งานบัญชีหรือโปรไฟล์ของบุตรหลานหรือดำเนินการอย่างอื่นตามความเหมาะสม ในบางกรณี เราอาจรายงานการละเมิดต่อหน่วยงานที่เหมาะสมด้วย

เราอาจใช้ข้อมูลของบุตรหลานเพื่อแสดงคำแนะนำ เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และผลการค้นหาที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของบุตรหลาน เช่น Google Play อาจใช้ข้อมูลอย่างเช่นแอปที่บุตรหลานติดตั้งไว้เพื่อแนะนำแอปใหม่ๆ ที่บุตรหลานอาจชอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของบุตรหลาน

นอกจากนี้เรายังอาจนำข้อมูลที่รวบรวมจากบริการของเรา และจากในอุปกรณ์ต่างๆ ที่บุตรหลานใช้มารวมกันเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของบุตรหลาน เราอาจเชื่อมโยงกิจกรรมที่บุตรหลานทำในเว็บไซต์และแอปอื่นๆ เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยปรับปรุงบริการของ Google ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าบัญชีหรือโปรไฟล์ของบุตรหลาน

Google จะไม่แสดงโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้แก่บุตรหลาน ซึ่งหมายความว่าโฆษณาจะไม่อิงตามข้อมูลจากบัญชีหรือโปรไฟล์ของบุตรหลาน แต่จะดูจากข้อมูลอื่นๆ อย่างเช่นเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอปที่บุตรหลานเข้าชม คำค้นหาปัจจุบัน หรือตำแหน่งทั่วไป (เช่น เมืองหรือรัฐ) เมื่อท่องเว็บหรือใช้แอปที่ไม่ใช่ของ Google บุตรหลานอาจพบโฆษณาที่ผู้ให้บริการโฆษณารายอื่น (ที่ไม่ใช่ Google) เป็นผู้แสดง รวมถึงโฆษณาซึ่งบุคคลที่สามปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ข้อมูลที่บุตรหลานแชร์ได้

บุตรหลานของคุณอาจแชร์ข้อมูล รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ เสียง และตำแหน่งต่อสาธารณะและกับคนอื่นๆ ได้เมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชีหรือโปรไฟล์ Google ทั้งนี้เมื่อแชร์ข้อมูลต่อสาธารณะ เครื่องมือค้นหาอย่าง Google Search อาจเข้าถึงข้อมูลนั้นได้

ข้อมูลที่ Google แชร์

ในบางกรณีที่จำกัด เราอาจนำข้อมูลที่รวบรวมได้ไปแชร์กับภายนอก Google เราไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร และบุคคลทั่วไปนอก Google ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

ด้วยความยินยอม

เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับภายนอก Google เมื่อได้รับความยินยอม (หากเกี่ยวข้อง)

กับกลุ่มครอบครัว

เราอาจแชร์ข้อมูลของบุตรหลาน รวมถึงชื่อ รูปภาพ อีเมล และการสั่งซื้อใน Play กับสมาชิกกลุ่มครอบครัวของคุณใน Google

สำหรับการประมวลผลภายนอก

เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือหรือธุรกิจหรือบุคคลที่ไว้วางใจได้อื่นๆ เพื่อให้ประมวลผลข้อมูลแก่เรา โดยดำเนินการตามวิธีการและปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google รวมถึงมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลภายนอก Google หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาล

 • บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น

 • ตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการการประพฤติมิชอบ ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค

 • ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Google ผู้ใช้ของเรา หรือประชาชน ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

เราอาจแชร์ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ (เช่น แนวโน้มเกี่ยวกับการใช้บริการของเราโดยทั่วไป) ต่อสาธารณะและกับพาร์ทเนอร์ของเรา เช่น ผู้เผยแพร่โฆษณา ผู้ลงโฆษณา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ถือสิทธิ์ เช่น เราจะแชร์ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อแสดงแนวโน้มเกี่ยวกับการใช้บริการของเราโดยทั่วไป รวมทั้งอนุญาตให้พาร์ทเนอร์บางรายรวบรวมข้อมูลจากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์เพื่อการโฆษณาและการวัดผลโดยใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันของพาร์ทเนอร์แต่ละรายเองด้วย

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลาน

หากบุตรหลานมีบัญชี Google คุณจะเข้าถึง อัปเดต นำออก ส่งออก และจำกัดการประมวลผลข้อมูลของบุตรหลานได้โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของบุตรหลาน หากจํารหัสผ่านของบุตรหลานไม่ได้ คุณสามารถรีเซ็ตผ่านแอป Family Link หรือการตั้งค่า Family Link ในเว็บ เมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณสามารถใช้การควบคุมต่างๆ ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เช่น ส่วนควบคุมกิจกรรมของ Google เพื่อช่วยจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของบุตรหลานได้

หากบุตรหลานมีโปรไฟล์ คุณสามารถเข้าถึง อัปเดต นําออก ส่งออก และจํากัดการประมวลผลข้อมูลของบุตรหลานได้ผ่านแอป Family Link หรือการตั้งค่า Family Link ในเว็บ

บุตรหลานจะสามารถลบกิจกรรมที่ผ่านมาใน "กิจกรรมของฉัน" และโดยค่าเริ่มต้นจะให้สิทธิ์ของแอป (รวมถึงตำแหน่งอุปกรณ์ ไมโครโฟน หรือรายชื่อติดต่อ) แก่บุคคลที่สามได้ นอกจากนี้คุณยังใช้ Family Link เพื่อแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล ตรวจสอบกิจกรรมบนแอป และสิทธิ์ของแอปในบัญชีหรือโปรไฟล์ Google ของบุตรหลาน รวมถึงจัดการความสามารถของบุตรหลานที่จะให้สิทธิ์บางอย่างแก่แอปหรือบริการของบุคคลที่สามเพื่อเข้าถึงข้อมูลของตนได้อีกด้วย

หากเมื่อใดคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของบุตรหลานเพิ่มเติม คุณก็ลบบัญชีหรือโปรไฟล์ Google ของบุตรหลานได้โดยคลิก "ลบบัญชี" หรือ "ลบโปรไฟล์" ในหน้าข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลโปรไฟล์ของบุตรหลานในแอป Family Link หรือการตั้งค่า Family Link ในเว็บ ระบบจะลบข้อมูลบัญชีหรือข้อมูลโปรไฟล์ของบุตรหลานออกอย่างถาวรภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีหรือโปรไฟล์ Google ของบุตรหลาน โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา เราพร้อมช่วยเหลือคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Family Link และบัญชีหรือโปรไฟล์ Google ของบุตรหลานได้ในศูนย์ช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับ Family Link หรือบัญชีหรือโปรไฟล์ Google ของบุตรหลานถึงเราได้ในแอป Family Link โดยแตะเมนู ☰ > ความช่วยเหลือและความคิดเห็น > ส่งความคิดเห็น หรือติดต่อเราทางอีเมลหรือตามที่อยู่ด้านล่าง

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
โทรศัพท์: +1 855 696 1131 (สหรัฐอเมริกา)
สำหรับประเทศอื่นๆ โปรดไปที่ g.co/FamilyLink/Contact

หากมีคำถามเกี่ยวกับวิธีที่ Google รวบรวมและใช้ข้อมูลของบุตรหลาน โปรดติดต่อ Google และสํานักงานคุ้มครองข้อมูลของเรา หรือติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณตามกฎหมายในท้องที่

แอป Google
เมนูหลัก