13 yaşın (veya ülkenizde geçerli olan yaş sınırının) altındaki çocuklara yönelik, Family Link ile Yönetilen Google Hesapları ve Profilleri için Gizlilik Uyarısı ("Gizlilik Uyarısı")

Çocuğunuzun kendi Google Hesabı veya profili olması için, bu Gizlilik Uyarısı'nda ve Google Gizlilik Politikası'nda açıklandığı şekilde çocuğunuzun bilgilerini toplamak, kullanmak ya da paylaşmak üzere izninizi almamız gerekebilir. Çocuğunuzun hizmetlerimizi kullanmasına izin verdiğinizde hem kendisi hem de siz, bilgilerinizin işlenmesi konusunda bize güvenirsiniz. Bunun büyük bir sorumluluk olduğunu bildiğimizden, bilgilerinizi korumak ve bilgilerinizin kontrolünün sizde olmasını sağlamak için büyük çaba gösteririz. Web ve Uygulama Etkinliği, YouTube Geçmişi gibi işlevlerde çocuğunuzun kendi etkinlik kontrollerini yönetip yönetemeyeceğine karar verebilirsiniz.

Google'ın gizlilik konusuna yaklaşımı, 13 yaş (veya ülkenizde geçerli yaş) altı çocuklar için Family Link ile yönetilen Google Hesaplarına ve profillerine yönelik bu Gizlilik Uyarısı ile Google Gizlilik Politikası'nda açıklanmaktadır. Çocuğunuzun hesabına veya profiline özel gizlilik uygulamaları olması halinde (ör. kişiselleştirilmiş reklamcılıkla ilgili sınırlamalar konusunda), söz konusu farklılıklar bu Gizlilik Uyarısı'nda belirtilir.

Bu Gizlilik Uyarısı, çocuğunuzun kullanabileceği üçüncü taraflara ait (Google'a ait olmayan) uygulamaların, işlemlerin veya web sitelerinin eylemleri için geçerli değildir. Üçüncü taraf uygulamaları, işlemleri ve sitelerine ait geçerli şartları ve politikaları, söz konusu belgelerdeki veri toplama ve kullanım prosedürleri de dahil olmak üzere inceleyerek, bunların çocuğunuza uygun olup olmadığına karar vermeniz gerekir.

Topladığımız Bilgiler

Çocuğunuzun bir Google Hesabı'na veya profile sahip olmasına izin verdiğinizde, söz konusu hesap veya profil topladığımız bilgiler bakımından genellikle sizin kendi hesabınızmış gibi ele alınır. Örneğin, şu bilgileri toplarız:

Sizin ve çocuğunuzun oluşturduğu veya bize verdiği bilgiler.

Hesap veya profil oluşturma süreci kapsamında ad, soyadı, e-posta adresi ve doğum tarihi gibi kişisel bilgilerin verilmesini isteyebiliriz. Sizin veya çocuğunuzun verdiği bilgileri (örneğin, size ulaşarak izninizi isteyebilmemiz için gerekli olan online iletişim bilgilerinizi) toplarız. Aynı zamanda çocuğunuzun, hesabını ya da profilini kullanırken oluşturduğu, yüklediği veya başkalarından aldığı bilgileri de (örneğin, Google Fotoğraflar'da bir resim kaydettiğinde veya Google Drive'da bir doküman oluşturduğunda) toplarız.

Çocuğunuz hizmetlerimizi kullanırken topladığımız bilgiler.

Çocuğunuzun kullandığı hizmetler ve bu hizmetleri kullanma biçimiyle ilgili belirli bilgileri (ör. çocuğunuz Google Arama'da bir sorgu girdiğinde, Google Asistan'la konuştuğunda veya YouTube Kids'de bir video izlediğinde) otomatik olarak toplayıp saklarız. Bu bilgiler şunları içerir:

 • Çocuğunuzun uygulamaları, tarayıcıları ve cihazları

  Çocuğunuzun Google hizmetlerine erişmek için kullandığı uygulamalar, tarayıcılar ve cihazlar hakkında bilgi toplarız. Toplanan bilgiler arasında benzersiz tanımlayıcılar, tarayıcı türü ve ayarları, cihaz türü ve ayarları, işletim sistemi, operatör adı ve telefon numarası da dahil olmak üzere mobil ağ bilgileri ve uygulama sürüm numarası yer alır. Çocuğunuzun uygulama, tarayıcı ve cihazlarının hizmetlerimizle etkileşimi hakkında da bilgi toplarız. IP adresi, kilitlenme raporları, sistem etkinliği ve çocuğunuzun isteğinin tarihi/saati ile yönlendiren URL'si bu kapsamda toplanan bilgilerden bazılarıdır. Söz gelimi, bu bilgileri çocuğunuzun cihazındaki bir Google hizmeti, sunucularımızla iletişime geçtiğinde (ör. çocuğunuz Play Store'dan bir uygulama yüklediğinde) toplarız.

 • Çocuğunuzun etkinliği

  Çocuğunuzun hizmetlerimizdeki etkinliği hakkında bilgi toplarız. Bu bilgileri, çocuğunuzun ayarlarına bağlı olarak, Google Play'de hoşuna gidebilecek uygulamaları önerme gibi işlemler için kullanırız. Çocuğunuzun kendi etkinlik kontrollerini yönetip yönetemeyeceğine karar verebilirsiniz. Çocuğunuza ait toplanan etkinlik bilgileri arasında şu tür bilgiler bulunabilir: arama terimleri, çocuğunuzun izlediği videolar, ses özelliklerini kullandığında konuşma ve ses bilgileri, çocuğunuzun iletişim kurduğu veya içerik paylaştığı kişiler ve Google Hesabıyla senkronize ettiği Chrome tarama geçmişi. Çocuğunuz arama yapmak ve gelen aramaları yanıtlamak ya da mesaj alıp göndermek için hizmetlerimizi kullanıyorsa (örneğin, Google Meet veya Duo ile) telefon günlük kaydı bilgilerini toplayabiliriz. Çocuğunuz, hesabında veya profilinde kayıtlı etkinlik bilgilerini bulup yönetmek için Google Hesabını ziyaret edebilir. Ayrıca siz de çocuğunuzun Google Hesabında oturum açarak ya da Family Link'te profiline erişerek çocuğunuzun etkinlik bilgilerini yönetmesine yardım edebilirsiniz.

 • Çocuğunuzun konum bilgileri

  Hizmetlerimizi kullandığında çocuğunuzun konum bilgilerini toplayabiliriz. Çocuğunuzun konumunu belirlemek için GPS, IP adresi, cihazından alınan sensör verileri ve cihazın yakınındaki öğelerle ilgili bilgiler (ör. kablosuz ağ erişim noktaları, baz istasyonları ve Bluetooth'un etkin olduğu cihazlar) kullanılabilir. Topladığımız konum verilerinin türleri hem sizin ayarlarınıza hem çocuğunuzun cihazlarına bağlıdır.

 • Çocuğunuzun konuşma ve ses bilgileri

  Çocuğunuzun konuşma ve ses bilgilerini toplayabiliriz. Örneğin, çocuğunuz oturum açılmış bir cihazda ses aktivasyon komutlarını kullanıyorsa (ör. "Ok Google" diyerek veya mikrofon simgesine dokunarak) ilgili komutu izleyen ifadeler/sesler, isteğin yerine getirilebilmesi için işlenir. Ek olarak, Web ve Uygulama Etkinliği ayarında çocuğunuz için Konuşma ve Ses Etkinliği seçeneği etkinleştirilmişse, oturum açılmış cihazlarda Asistan ile kurulan sesli etkileşim (ve verilen komutlardan birkaç saniye önceki etkileşimler) çocuğunuzun hesabına kaydedilebilir.

Çocuğunuza ait bilgileri toplayıp saklamak için çeşitli teknolojilerden yararlanırız. Bu teknolojiler arasında çerezler, piksel etiketleri, tarayıcı web depolama alanı gibi yerel depolama alanları veya uygulama veri önbellekleri, veritabanları ve sunucu günlükleri yer almaktadır. Çocuğunuzun, Google ürün ve hizmetlerinin söz konusu hesaplarda veya profillerde kullanılması için makul ölçüde gerekli olan bilgilerin haricinde kişisel bilgi vermesini zorunlu tutmayız.

Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanırız?

Çocuğunuzun Google Hesabı veya profiliyle bağlantılı olarak Google tarafından toplanan verileri nasıl kullanabileceğimiz Google’ın Gizlilik Politikası'nda daha ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır. Genel olarak çocuğunuzun bilgilerini şu amaçlarla kullanırız: hizmetlerimizi sunmak, sürdürmek ve iyileştirmek; yeni hizmetler geliştirmek; hizmetlerimizi çocuğunuz için özelleştirmek; performansı ölçmek ve hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını anlamak; hizmetlerimizle ilgili olarak çocuğunuzla doğrudan iletişim kurmak; hizmetlerimizin güvenliğini ve güvenilirliğini artırmak.

Çocuğunuzun bilgilerini bu amaçlar doğrultusunda işlemek için farklı teknolojiler kullanırız. Çocuğunuz için, özelleştirilmiş arama sonuçları veya hizmetlerimizi kullanma biçimine göre şekillendirilen diğer özellikler vb. sağlamak amacıyla, çocuğunuza ait içeriği analiz eden otomatik sistemlerden yararlanırız. Ayrıca spam, kötü amaçlı yazılım ve yasa dışı içerik gibi kötüye kullanım öğelerini algılamamıza yardımcı olması için de çocuğunuza ait içeriği analiz ederiz. Verilerdeki kalıpları tanımak için de algoritmalar kullanırız. Sistemlerimizde politikalarımızı ihlal eden spam, kötü amaçlı yazılım, yasa dışı içerik ve diğer kötüye kullanım biçimlerini algıladığımızda çocuğunuzun hesabını veya profilini devre dışı bırakabilir veya diğer gerekli işlemleri yapabiliriz. Belirli durumlarda ihlali ilgili yetkili kurumlara da bildirebiliriz.

Çocuğunuzun ayarlarına bağlı olarak, öneriler, kişiselleştirilmiş içerikler ve özelleştirilmiş arama sonuçları sunmak için çocuğunuzun bilgilerini kullanabiliriz. Örneğin, çocuğunuzun ayarlarına bağlı olarak Google Play, sevebileceği yeni uygulamalar önermek için çocuğunuzun yüklediği uygulamalar gibi bilgileri kullanabilir.

Ayrıca, çocuğunuzun ayarlarına bağlı olarak, yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, hizmetlerimiz ve çocuğunuzun kullandığı cihazlar vasıtasıyla topladığımız bilgileri birleştirebiliriz. Hesap veya profil ayarlarına bağlı olarak, çocuğunuzun diğer site ve uygulamalardaki etkinliği, Google'ın hizmetlerini iyileştirmek için çocuğunuzun kişisel bilgileriyle ilişkilendirilebilir.

Google, çocuğunuza kişiselleştirilmiş reklamlar sunmaz. Yani reklamlar, çocuğunuzun hesabındaki veya profilindeki bilgilere dayalı olmaz. Bunun yerine, çocuğunuzun baktığı web sitesi veya uygulamanın içeriği, en son girilen arama sorgusu veya genel konum (ör. şehir veya eyalet) gibi bilgileri temel alan reklamlar sunulabilir. Çocuğunuz, internette dolaşırken veya Google dışı uygulamaları kullanırken, üçüncü tarafların kişiselleştirilmiş olarak sunduğu reklamlar da dahil olmak üzere başka reklam sağlayıcıları (Google harici sağlayıcılar) tarafından sunulan reklamlarla karşılaşabilir.

Çocuğunuzun Paylaşabileceği Bilgiler

Çocuğunuz, Google hesabıyla veya profiliyle oturum açtığında, herkese açık olarak ve diğer kullanıcılarla fotoğraf, video, ses ve konum gibi bilgileri paylaşabilir. Çocuğunuz bilgileri herkese açık olarak paylaştığında, bu bilgilere Google Arama gibi arama motorları ile erişilebilir.

Google'ın Paylaştığı Bilgiler

Topladığımız bilgiler, sınırlı hallerde Google dışında paylaşılabilir. Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlar haricinde şirketlerle, kuruluşlarla veya Google'ın dışındaki kişilerle paylaşmayız:

İzninizi alarak

Kişisel bilgileri, izninizi aldıktan sonra Google dışında paylaşırız (uygun durumlarda).

Aile grubunuzla

Çocuğunuzun bilgileri (adı, fotoğrafı, e-posta adresi ve Play'deki satın alma işlemleri dahil), Google'daki aile grubunuzun üyeleriyle paylaşılabilir.

Harici olarak işlenmeleri için

Bu Gizlilik Uyarısı, Google Gizlilik Politikası ve diğer geçerli gizlilik ile güvenlik tedbirlerindeki talimatlara dayanarak ve bunlara uygun bir şekilde, kişisel bilgileri bizim adımıza işlemeleri için satış ortaklarımıza veya diğer güvenilir işletmelere ya da kişilere veririz.

Yasal nedenlerle

Aşağıdaki durumlarda bilgilere erişimin, bilgilerin kullanımının, korunmasının veya ifşasının makul düzeyde gerekli olduğuna iyi niyetimizle inanırsak, kişisel bilgileri şirketlerle, kuruluşlarla veya Google dışından kişilerle paylaşırız:

 • Geçerli tüm yasa, düzenleme, yasal işlem veya uygulamaya konabilir resmi talepleri karşılama

 • Potansiyel ihlalleri araştırmak da dahil olmak üzere geçerli Hizmet Şartlarını uygulama

 • Dolandırıcılığı, güvenlikle ilgili konuları ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek veya çözmek

 • Google’ın, kullanıcılarımızın veya kamunun haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini, yasaların gerektirdiği veya izin verdiği şekilde koruma

Aynı zamanda, kimliği tanımlayabilecek nitelikte olmayan bilgileri (ör. sunduğumuz hizmetlerin kullanımına ilişkin eğilimler) herkese açık olarak ve iş ortaklarımızla (ör. yayıncılar, reklamverenler, geliştiriciler veya hak sahipleri) paylaşabiliriz. Örneğin, hizmetlerimizin genel kullanımıyla ilgili eğilimleri göstermek amacıyla bilgileri herkese açık olarak paylaşırız. Ayrıca belirli iş ortaklarının kendi çerezlerini veya benzer teknolojileri kullanarak reklam ve ölçüm amacıyla tarayıcı veya cihazlardan bilgi toplamalarına da izin veririz.

Çocuğunuzun Kişisel Bilgilerine Erişim

Çocuğunuzun bir Google Hesabı varsa, Google Hesabında oturum açarak çocuğunuzun bilgilerine erişebilir, bu bilgileri güncelleyebilir, kaldırabilir, dışa aktarabilir ve çocuğunuza ait bilgilerin işlenmesini kısıtlayabilirsiniz. Çocuğunuzun şifresini hatırlamıyorsanız Family Link uygulamasından veya web'deki Family Link ayarlarından sıfırlayabilirsiniz. Oturum açtıktan sonra, Google Gizlilik Politikası'nda açıklanan Google etkinlik kontrolleri gibi çeşitli kontrolleri kullanarak çocuğunuzun gizlilik ayarlarını ve bilgilerini yönetebilirsiniz.

Çocuğunuzun profili varsa Family Link uygulamasından veya web'deki Family Link ayarlarından çocuğunuzun bilgilerine erişebilir, bu bilgileri güncelleyebilir, kaldırabilir, dışa aktarabilir ve işlenmesini kısıtlayabilirsiniz.

Çocuğunuzun, "Etkinliğim" bölümünde yer alan geçmişteki etkinliğini silme ve varsayılan olarak üçüncü taraflara uygulama izinleri (cihaz konumu, mikrofon veya kişiler gibi izinler dahil) verme yetkisi vardır. Family Link'i çocuğunuzun Google Hesabı veya profil bilgilerini düzenlemek ya da değiştirmek, uygulama etkinliğini ve uygulama izinlerini incelemek ve çocuğunuzun, bilgilerine erişmek üzere uygulamalara ya da üçüncü taraf hizmetlere belirli izinler verme yetkisini yönetmek için de kullanabilirsiniz.

Çocuğunuzun bilgilerinin daha fazla toplanmasını veya kullanılmasını istemiyorsanız çocuğunuzun Google Hesabını ya da profilini silebilirsiniz. Bunun için Family Link uygulamasından veya web'deki Family Link ayarlarından çocuğunuzun Hesap veya Profil Bilgileri sayfasında "Hesabı sil" ya da "Profili sil" seçeneğini tıklayabilirsiniz. Çocuğunuzun hesap veya profil bilgileri makul bir süre içinde kalıcı olarak silinir.

Bize Ulaşın

Çocuğunuzun Google Hesabı veya profiliyle ilgili sorularınız varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olmaya hazırız. Family Link ve çocuğunuzun Google Hesabı ya da profili hakkında daha fazla bilgiyi yardım merkezimizde bulabilirsiniz. Ayrıca, bize Family Link, çocuğunuzun Google Hesabı veya Family Link uygulamasındaki profili hakkında geri bildirim gönderebilirsiniz. Bunun için Menü ☰ > Yardım ve Geri Bildirim > Geri bildirim gönder'e dokunabilir ya da aşağıdaki adresten veya e-posta üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
Telefon: +1 855 696 1131 (ABD)
Diğer ülkeler için g.co/FamilyLink/Contact adresini ziyaret edin.

Google'ın çocuğunuzun verilerini nasıl toplayıp kullandığı konusunda sorularınız varsa Google ve veri koruma ofisimizle iletişime geçebilirsiniz. Yerel yasa kapsamındaki haklarınızla ilgili endişeleriniz varsa yerel veri koruma kurumunuza da ulaşabilirsiniz.

Google uygulamaları
Ana menü