Знаем, че за вас е важно да сте осведомени за това, каква лична информация събираме във връзка с профила в Google, който създавате за детето си, защо я събираме и какво правим с нея. В настоящото Съобщение за поверителност и в Декларацията за поверителност на Google се обясняват практиките ни за поверителност по отношение на профила на детето ви в Google. При противоречие между клаузи, като например по отношение на ограниченията върху персонализираното рекламиране, приоритет има настоящото Съобщение за поверителност.

Това Съобщение за поверителност не се отнася за практиките на приложения и уебсайтове на трети страни (т.е. не на Google), които може да се използват от детето ви. Трябва да прегледате приложимите условия и правила за тези приложения и уебсайтове, включително практиките им за събиране и използване на данни, и да определите дали са подходящи за детето ви.

Информация, която събираме

В Декларацията за поверителност на Google се описват практиките ни за събиране на информация. Например събираме:

информация, която ни предоставяте вие и детето ви. Например, когато създадете профил в Google за детето си, ще поискаме лична информация за него, като собствено и фамилно име, имейл адрес и рождена дата.

информация, която получаваме от използването на услугите ни от страна на детето ви. Автоматично събираме и съхраняваме определена информация за услугите, които детето ви използва, и как прави това, като например когато запазва снимка в Google Фото, въвежда заявка в Google Търсене, създава документ в Google Диск, говори с Google Асистент или гледа видеоклип в YouTube за деца. Тази информация включва:

 • Информация за конкретното устройство, като например модел на хардуера, версия на операционната система, уникални идентификационни номера на устройството, данни за мобилната мрежа, включително телефонния номер. Google може да свърже телефонния номер или идентификатор на устройството на детето ви с профила му в Google.

 • информация от регистрационните файлове на сървърите, включително данни за начина, по който детето ви използва услугите на Google (като например заявки за търсене); информация за събития на устройството, като сривове, активност на системата, хардуерни настройки, тип и език на браузъра, дата и час на заявката, препращащ URL адрес, свързания IP адрес и „бисквитки“, които може уникално да идентифицират браузъра или профила в Google на детето ви; информация от регистрационния файл за телефония, като телефонния номер на устройството, номер на другата страна, номера за пренасочване, дата, час и продължителност на обажданията, информация за изпращането на SMS съобщения, типове обаждания;

 • Може да се събира гласова и аудиоинформация. Например, ако детето ви използва гласови команди за активация (като „OK, Google“ или докосване на иконата на микрофон) и настройката „Гласова и аудиоактивност“ е активирана, запис от последващия говор/звук заедно с няколко секунди преди това ще бъде съхранен в профила на детето ви от всяко устройство, на което то е в профила си.

 • Възможно е да се събира и обработва информация за действителното местоположение на детето ви, като тя се определя чрез различни технологии, включително по IP адрес, чрез GPS и други сензори, които може да предоставят на Google данни за устройства, точки за достъп за Wi-Fi и мобилни базови станции в близост.

 • До Google може да се изпращат уникални номера на приложения, когато детето ви инсталира или деинсталира услуга или когато услугата периодично се свързва със сървърите ни за автоматични актуализации. Такива данни може да са например тип на операционната система и номер на версията на приложението.

 • Локалното хранилище може да се използва за съхраняване на информация в устройството на детето ви.

 • „Бисквитки“ или подобни технологии, които се използват от Google и партньорите ни за събиране и съхраняване на информация за браузъри и устройства, като например предпочитан език и други настройки, когато детето ви взаимодейства с услугите, които предлагаме на партньорите си, например функции на Google, които може да се използват на други сайтове.

Не изискваме от детето ви да предоставя повече лична информация, отколкото е разумно необходимо за използването на продуктите и услугите на Google, налични за тези профили.

Как използваме събраната информация

В Декларацията за поверителност на Google е описано как по принцип се използва информацията в услугите на Google и това описание е приложимо за профила на детето ви в Google. Например може да използваме информацията на детето ви, за да: изпращаме важни съобщения; предоставяме, поддържаме, разработваме и подобряваме продуктите, съдържанието и услугите си; упълномощаваме или идентифицираме детето ви като потребител в услугите ни; защитаваме Google и потребителите си. Възможно е също да използваме информацията му за вътрешни цели, като например одитиране, анализ на данни и изследвания.

Освен това може да използваме информацията на детето ви (включително комбинирайки лична информация от една услуга с информация, включително лична, от други услуги на Google), за да му предлагаме специално приспособено съдържание, като например по-подходящи резултати от търсенето или препоръки за приложения.

Google няма да показва на детето ви персонализирани реклами, т.е. рекламите няма да се основават на информация от профила му. Вместо това те може да се базират на данни като съдържанието на уебсайта или приложението, използвани от детето ви, текущата заявка за търсене или общото местоположение (като град или област). Докато сърфира в мрежата или използва приложения, които не са от Google, детето ви може да попада на реклами, осигурявани от други доставчици (не от Google), включително реклами, персонализирани от трети страни.

Автоматизираните ни системи анализират съдържанието на детето ви (включително имейлите), за да му предоставят подходящи лично за него функции на продуктите, като например персонализирани резултати от търсенето и откриване на спам и злонамерен софтуер.

Информация, която детето ви може да споделя

Детето ви ще може да споделя обществено и с други хора информация, включително снимки, видеоклипове, аудиозаписи и местоположение, когато е влязло в профила си в Google. Когато то сподели информация обществено, тя може да се индексира от търсещи машини, като Google Търсене.

Информация, споделяна от Google

Информацията, която събираме, в ограничени случаи може да бъде споделена извън Google. Не споделяме лична информация с фирми, организации и частни лица извън Google, освен ако не е налице някое от следните обстоятелства:

Наличие на съгласие
Ще споделяме ваша лична информация с фирми, организации или частни лица извън Google при ваше съгласие (доколкото е приложимо).

Със семейната ви група
Информацията на детето ви, включително неговото име, снимка, имейл адрес и покупки в Google Play, може да бъде споделяна с членовете на семейната ви група в Google.

За външна обработка
Предоставяме лична информация на партньорите си или други доверени бизнеси или лица, за да я обработват вместо нас в съответствие с инструкциите ни и с настоящото Съобщение за поверителност, Декларацията за поверителност на Google и всички други подходящи мерки за поверителност и сигурност.

Правни причини
Ще споделяме ваша лична информация с фирми, организации или частни лица извън Google, ако имаме основание да смятаме, че достъпът до тази информация, нейното използване, запазване или разкриване са необходими за:

 • спазване на приложимото законодателство, наредби, законови процедури или влязло в сила държавно изискване;

 • прилагане на приложимите Общи условия, включително проверка на потенциални нарушения;

 • откриване, предотвратяване или реагиране по друг начин на измами, технически проблеми и проблеми със сигурността;

 • предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на Google, нашите потребители или обществеността, както се изисква или разрешава от закона.

Google също така споделя нелична информация (като например тенденции в използването на услугите ни) обществено и с партньорите си.

Ако детето ви е влязло в YouTube за деца с профила си в Google, важи настоящото Съобщение за поверителност. Ако не е влязло в услугата с профила си в Google, важи нейното Съобщение за поверителност.

Достъп до личната информация на детето ви

Като родител можете да осъществявате достъп, променяте или изтривате информацията на детето си, като влизате в профила му в Google. Ако не помните паролата му, можете да я зададете повторно чрез приложението Family Link или настройките на Family Link в мрежата. След като влезете в профила, можете да използвате различните контроли, описани в Декларацията за поверителност на Google (като контролите за активността в Google), за да управлявате информацията и настройките за поверителност на детето си. Детето ви ще има възможност да променя контролите си за активността, да изтрива минала активност в „Моята активност“ и да предоставя на трети страни разрешения за приложения (включително за неща като микрофона, контактите или местоположението на устройството). Можете обаче да ограничите възможността на детето да променя контролите си за активността без родителско одобрение. За целта отворете настройките на Family Link (в приложението или в мрежата) и променете настройката „Управление на активността в Google“ на „Само родителите“. Ако устройството на детето е с Android 6.0 или по-нова версия, можете също да промените настройката „Разрешения за приложенията“ на „Само родителите“.

Можете да използвате Family Link или настройките на Family Link в мрежата и за да редактирате или променяте информацията в профила на детето си в Google, да преглеждате активността в приложенията и разрешенията за тях и ако устройството на детето е с Android 6.0 или по-нова версия, да управлявате възможността на детето да предоставя на приложенията разрешения за определени действия, като достъп до информация от устройството (напр. местоположение, контакти и микрофон). С помощта на Family Link можете да управлявате и достъпа на детето до определени функции, приложения и услуги в Android.

Ако по което и да е време пожелаете да спрете събирането или използването на информация за детето ви, можете да изтриете профила му в Google, като кликнете върху „Изтриване на профила“ на страницата с информация за профила във Family Link или на страницата на семейната група в „Моят профил“. Информацията в профила на детето ви ще бъде изтрита за постоянно в разумен срок.

Когато детето ви навърши 13 години

Когато детето ви навърши 13 години (или минималната възраст, на която в държавата ви е разрешено създаването на профил в Google без съгласие от родител), то отговаря на условията да управлява профила си самостоятелно. Ако то реши да го управлява, повече няма да имате достъп до него и няма да можете да го контролирате през Family Link. Преди детето ви да получи възможност за управление на профила си, ще уведомим вас и него.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно профила на детето си в Google, не се колебайте да се свържете с нас. На ваше разположение сме. Можете да намерите допълнителна информация за Family Link и профила на детето си в Google в нашия Помощен център. Можете също да ни изпратите отзиви за Family Link или профила на детето си в услугата, като докоснете менюто ☰ > „Помощ и отзиви“ > „Изпращане на отзиви“ или като се свържете с нас по имейл или на адреса по-долу.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, САЩ

Телефон: +1 855 696 1131 (САЩ)
За други държави посетете g.co/ContactFamilyLinkHelp

Настройване на Family Link

Преди да изтеглите приложението, научете кои устройства са съвместими с Family Link и какво ще ви е нужно, за да настроите профил за детето си.

Първи стъпки
телефон с Android