Víme, že je pro vás důležité vědět, jaké osobní údaje ve spojitosti s účtem Google vytvořeným pro vaše dítě shromažďujeme, proč to děláme a jak s údaji nakládáme. Toto upozornění ve věci ochrany osobních údajů a zásady ochrany soukromí společnosti Google vysvětlují naše postupy v oblasti ochrany soukromí týkající se účtu Google vašeho dítěte. Jsou-li některé podmínky těchto dvou dokumentů v rozporu, například podmínky týkající se omezení personalizovaných reklam, přednost mají podmínky tohoto upozornění ve věci ochrany osobních údajů.

Toto upozornění ve věci ochrany osobních údajů se nevztahuje na postupy žádných aplikací a webů třetích stran (nepatřících společnosti Google), které vaše dítě může používat. Příslušné smluvní podmínky a zásady, včetně informací o shromažďování dat a používaných praktikách, aplikací a webů třetích stran byste si měli přečíst a na základě toho zhodnotit jejich vhodnost pro vaše dítě.

Shromažďované informace

Naše postupy týkající se shromažďování informací se řídí zásadami ochrany soukromí společnosti Google. Shromažďujeme například:

Informace poskytnuté vámi a vaším dítětem. Například když svému dítěti vytvoříte účet Google, zeptáme se vás na jeho osobní údaje, jako je jméno a příjmení, e-mailová adresa a datum narození.

Informace, které získáme díky tomu, jak vaše dítě používá naše služby. Automaticky shromažďujeme a uchováváme určité informace o službách, které vaše dítě používá, a o tom, jakým způsobem je používá, například když si uloží fotku ve Fotkách Google, zadá dotaz do Vyhledávání Google, vytvoří dokument na Disku Google, mluví s Asistentem Google nebo sleduje video ve službě YouTube pro děti. Tyto informace zahrnují:

 • Informace o konkrétním zařízení, například model hardwaru, verzi operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení a údaje o mobilní síti včetně telefonního čísla. Identifikátory zařízení dítěte nebo telefonní číslo může společnost Google přiřadit k účtu Google dítěte.

 • Informace o serverových protokolech, včetně podrobností o tom, jak vaše dítě používá služby Google (například vyhledávací dotazy), informací o událostech zařízení (jako jsou například selhání), aktivitě systému, nastavení hardwaru, typu prohlížeče, jazyku prohlížeče, datu a času vašeho požadavku a odkazované adrese URL, propojené adrese internetového protokolu (IP) a souborech cookie, pomocí kterých lze jedinečně identifikovat prohlížeč vašeho dítěte nebo jeho účet Google a informací o telefonních protokolech jako například telefonní číslo zařízení, číslo volajícího, čísla pro přesměrování, datum a čas hovorů, délka hovorů, směrovací údaje SMS a typy hovorů.

 • Mohou být shromažďovány hlasové a zvukové informace. V případě, že je povoleno nastavení Hlasové a zvukové aktivity, tak pokud například vaše dítě použije zvukové aktivační příkazy (jako „OK Google“) nebo klepne na ikonu mikrofonu, bude v jeho účtu uložen záznam následujících slov a zvuků a několik sekund před tím, než dítě začne mluvit, a to z jakéhokoli přihlášeného zařízení dítěte.

 • Informace o poloze mohou být shromažďovány a zpracovávány. Tyto informace jsou určovány pomocí různých technologií, včetně IP adresy, systému GPS a dalších senzorů, které mohou společnosti Google poskytovat údaje o zařízeních v okolí, přístupových bodech sítě Wi-Fi a vysílačích mobilních sítí.

 • Jedinečná čísla aplikací mohou být společnosti Google odeslána, když si vaše dítě nainstaluje nebo odinstaluje službu nebo když služba pravidelně kontaktuje naše servery kvůli automatickým aktualizacím. Jedná se například o typ operačního systému a číslo verze aplikace.

 • K uchovávání informací na zařízení vašeho dítěte se může používat místní úložiště.

 • Soubory cookie nebo podobné technologie, které společnost Google a naši partneři používá ke shromažďování a uchovávání informací o prohlížeči a zařízení, jako například upřednostňovaný jazyk a jiná nastavení, při interakci vašeho dítěte se službami, které nabízíme partnerům, jako například funkcemi Google, které se mohou objevit na jiných webech.

Nepožadujeme po dítěti více osobních údajů, než je pro používání služeb Google dostupných pro tyto účty přiměřeně nutné.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Na účet Google vašeho dítěte se vztahuje popis obecného používání informací službami Google uvedený v zásadách ochrany soukromí společnosti Google. Informace vašeho dítěte můžeme použít například k informování o důležitých oznámeních, k poskytování, údržbě, vývoji a vylepšování našich služeb a obsahu, k ověření nebo identifikaci dítěte jakožto uživatele v našich službách a k ochraně společnosti Google a našich uživatelů. Také můžeme tyto informace použít pro interní účely, jako například k auditům, analýze dat a výzkumu.

Informace vašeho dítěte (včetně kombinace osobních údajů z jedné služby s údaji, a to i osobními, z jiných služeb Google) můžeme navíc použít k tomu, abychom mu mohli nabízet obsah na míru, jako například relevantnější doporučení aplikací nebo výsledky vyhledávání.

Společnost Google nebude vašemu dítěti zobrazovat personalizované reklamy, což znamená, že reklamy nebudou vycházet z informací z účtu dítěte. Mohou být ale založeny na informacích jako obsah webu nebo aplikace, kterou si dítě zobrazuje, aktuální vyhledávací dotaz nebo obecná poloha (například město nebo stát). Při procházení webu nebo používání aplikací, které nejsou od Googlu, může dítě narazit na reklamy zobrazované jinými poskytovateli reklam (ne od Googlu), včetně reklam personalizovaných třetími stranami.

Obsah vašeho dítěte (včetně e-mailů) analyzují naše automatizované systémy, abychom mu mohli nabídnout funkce služeb relevantní přímo pro něj, například přizpůsobené výsledky vyhledávání a detekci spamu a malwaru.

Informace, které vaše dítě může sdílet

Vaše dítě bude po přihlášení pomocí svého účtu Google moci sdílet informace, včetně fotek, videí, zvukových souborů a polohy, veřejně a s ostatními lidmi. Pokud bude dítě informace sdílet veřejně, mohou být indexovatelné vyhledávači jako například Vyhledáváním Google.

Informace, které sdílí společnost Google

Údaje, které shromažďujeme, mohou být za omezených podmínek sdíleny mimo společnost Google. Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani jednotlivci mimo společnost Google, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

Se souhlasem
Osobní údaje budeme sdílet se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo společnost Google, bude-li k tomu poskytnut souhlas.

S vaší rodinnou skupinou
Údaje vašeho dítěte, včetně jména, fotky, e-mailové adresy a nákupů ve službě Play, mohou být sdíleny se členy vaší rodinné skupiny na Googlu.

Za účelem externího zpracování
Osobní údaje poskytujeme spřízněným společnostem nebo jiným důvěryhodným firmám či osobám, aby je pro nás mohly zpracovat na základě našich pokynů a v souladu s tímto upozorněním ve věci ochrany osobních údajů, zásadami ochrany soukromí společnosti Google a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení.

Z právních důvodů
Budeme sdílet osobní údaje se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo společnost Google, budeme-li se v dobré víře domnívat, že přístup k těmto údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění je přiměřeně nutné pro:

 • dodržení platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vynutitelného vládního požadavku,

 • uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,

 • detekování či zabránění podvodu, problémům se zabezpečením nebo technickým problémům, či pro jinou činnost týkající se vypořádání s těmito záležitostmi,

 • ochranu před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Google, našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Společnost Google sdílí veřejně a s našimi partnery také informace, které nejsou osobního charakteru (například trendy týkající se používání služeb Google).

Pokud je vaše dítě přihlášeno ke službě YouTube pro děti pomocí svého účtu Google, vztahuje se na něj toto upozornění ve věci ochrany osobních údajů. Pokud ke službě YouTube pro děti není přihlášeno pomocí svého účtu Google, vztahuje se na něj upozornění ve věci ochrany osobních údajů služby YouTube pro děti.

Přístup k osobním údajům vašeho dítěte

Jako rodič máte přístup k osobním údajům svého dítěte a můžete je po přihlášení do jeho účtu Google upravovat a mazat. Pokud si nepamatujete heslo dítěte, můžete ho obnovit v aplikaci Family Link nebo v nastavení služby Family Link na webu. Po přihlášení můžete ke správě nastavení ochrany soukromí dítěte a jeho osobních údajů využít dostupné ovládací prvky popsané v zásadách ochrany soukromí společnosti Google (například ovládací prvky aktivity Google). Vaše dítě má možnost ovládací prvky aktivity měnit, mazat svou předchozí aktivitu v sekci „Moje aktivita“ a udělovat oprávnění aplikace (včetně polohy zařízení, mikrofonu nebo kontaktů) třetím stranám. Možnost provádět tyto změny bez rodičovského souhlasu ale můžete dítěti omezit tak, že v nastavení služby Family Link (v aplikaci nebo na webu) vyberete u volby „Spravovat aktivitu na Googlu“ možnost „Pouze rodiče“. Pokud je v zařízení dítěte systém Android ve verzi 6.0 nebo novější, můžete změnit také nastavení volby „Oprávnění aplikací“ na „Pouze rodiče“.

Službu Family Link můžete využít také k úpravě nebo pozměnění informací o účtu Google vašeho dítěte, ke kontrole aktivity v aplikacích a oprávnění aplikací a pokud zařízení dítěte používá systém Android 6.0 nebo vyšší, pak také ke správě možnosti dítěte udělovat aplikacím určitá oprávnění, například oprávnění k přístupu k informacím z jeho zařízení (jako je poloha, mikrofon nebo kontakty). Dále vám Family Link může pomoci se správou přístupu dítěte k určitým funkcím, aplikacím a službám v zařízení Android.

Pokud budete kdykoli chtít zastavit další shromažďování osobních údajů vašeho dítěte a jejich používání, můžete jeho účet Google smazat tak, že na stránce Informace o účtu ve službě Family Link nebo na stránce Rodinná skupina v sekci Můj účet kliknete na možnost „Smazat účet“. Informace o účtu vašeho dítěte budou trvale smazány v přiměřené časové lhůtě.

Až dítě dosáhne 13 let

Když vaše dítě dosáhne 13 let (nebo minimálního věku, který je nutný pro vytvoření účtu Google bez rodičovského souhlasu ve vaší zemi), může nad svým účtem převzít kontrolu. Pokud se svůj účet Google rozhodne spravovat samo, už k němu nebudete mít přístup a nebudete jej moci spravovat prostřednictvím služby Family Link. Než se tak stane, pošleme vám i vašemu dítěti oznámení.

Kontaktujte nás

Pokud máte ohledně účtu Google vašeho dítěte nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme. Další informace o službě Family Link a účtu Google vašeho dítěte můžete nalézt v našem centru nápovědy. Také nám můžete ohledně služby Family Link nebo účtu Google dítěte poslat zpětnou vazbu. Ve službě Family Link klepněte na ikonu nabídky ☰ > Nápověda a zpětná vazba > Odeslat zpětnou vazbu nebo nás kontaktujte e-mailem nebo prostřednictvím níže uvedené adresy.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA

Telefon: +1 855 696 1131 (USA)
V případě jiné země přejděte na stránku g.co/ContactFamilyLinkHelp

Nastavení aplikace Family Link

Než si aplikaci stáhnete, seznamte se s podrobnějšími informacemi o zařízeních kompatibilních se službou Family Link a o tom, co k nastavení účtu dítěte potřebujete.

Začínáme
telefon Android