Zdajemy sobie sprawę, że dla rodziców jest niezwykle ważne, by wiedzieć, jakie dane osobowe dziecka gromadzimy w związku z utworzonym dla niego w Family Link kontem Google, dlaczego je gromadzimy oraz co z nimi robimy. Nasze procedury ochrony prywatności związane z kontem Google dziecka przedstawiamy w tych „Informacjach na temat ochrony prywatności” i w Polityce prywatności Google. W razie wystąpienia sprzeczności, np. w zakresie ograniczeń związanych z personalizowaniem reklam, pierwszeństwo mają te Informacje na temat ochrony prywatności.

Te „Informacje na temat ochrony prywatności” nie odnoszą się do funkcjonowania żadnych aplikacji ani stron internetowych firm innych niż Google, z których Twoje dziecko może korzystać. Aby ustalić, czy określona strona bądź aplikacja nadaje się dla dziecka, w tym pod względem gromadzenia danych i sposobu ich wykorzystania, należy zapoznać się z odpowiednimi warunkami i zasadami dotyczącymi aplikacji i stron internetowych innych firm.

Gromadzone przez nas informacje

Polityka prywatności Google przedstawia nasze zasady gromadzenia informacji. Gromadzimy m.in.:

Informacje, które uzyskaliśmy od Ciebie lub dziecka. Kiedy np. tworzysz konto Google dla dziecka, prosimy o podanie jego danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail i daty urodzenia.

Informacje, które uzyskaliśmy na podstawie korzystania przez dziecko z naszych usług. W sposób automatyczny gromadzimy i przechowujemy pewne informacje o usługach, z których korzysta Twoje dziecko, również o tym, w jaki sposób to robi. Na przykład będą to informacje o zapisaniu zdjęcia w Zdjęciach Google, wpisaniu zapytania w wyszukiwarce Google, utworzeniu dokumentu na Dysku Google, rozmowie z Asystentem Google lub obejrzeniu filmu w YouTube dla dzieci. Informacje te obejmują:

 • Informacje o urządzeniu, takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu. Google może powiązać identyfikator urządzenia dziecka lub jego numer telefonu z kontem Google;

 • Informacje z dziennika serwera, w tym szczegółowe dane korzystania przez dziecko z usług Google (np. zapytania wpisywane w wyszukiwarce); informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem, tj. awariach, aktywności systemu, ustawieniach sprzętu, typie przeglądarki, języku przeglądarki, dacie i godzinie zgłoszenia prośby oraz adresu URL strony, powiązanego adresu (IP) protokołu internetowego oraz plików cookie, które mogą służyć jednoznacznemu rozpoznaniu przeglądarki Twojego dziecka lub jego konta Google, jak również dane rejestru telefonicznego, np. numer telefonu urządzenia, numery osób dzwoniących, numery do przekazywania połączeń, godziny i daty rozmów, czas trwania rozmów, sposób przekazywania SMS-ów oraz typy rozmów;

 • Dane głosowe i dźwiękowe. Jeśli dziecko jest zalogowane na dowolnym urządzeniu i korzysta na przykład z głosowych poleceń aktywacyjnych (np. „OK, Google” lub klika ikonę mikrofonu) przy włączonej opcji „Aktywność związana z głosem i dźwiękiem”, na koncie dziecka zostanie zapisane nagranie mowy lub dźwięków obejmujące również kilka sekund poprzedzających wydanie dźwięku;

 • Informacje o lokalizacji. Informacje o aktualnej lokalizacji dziecka mogą być gromadzone i przetwarzane różnymi metodami, w tym z użyciem adresów IP, a także urządzeń GPS i innych urządzeń, które mogą dostarczać Google informacji o urządzeniach znajdujących się w pobliżu, punktach dostępowych Wi-Fi oraz stacjach bazowych sieci komórkowych;

 • Unikatowe dane aplikacji, które mogą być wysyłane do Google, kiedy dziecko instaluje lub odinstalowuje usługę lub kiedy usługa okresowo łączy się z naszymi serwerami, aby pobrać automatyczne aktualizacje – do takich danych aplikacji należy np. typ systemu operacyjnego i numer wersji aplikacji;

 • Pamięć wewnętrzna urządzenia może być używana do przechowywania informacji na urządzeniu dziecka;

 • Pliki cookie i podobne technologie używane przez Google i partnerów Google do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia, podczas interakcji dziecka z usługami, które oferujemy naszym partnerom, np. funkcji Google pojawiających się na innych stronach.

Nie wymagamy od dziecka podawania żadnych dodatkowych danych osobowych ponad te, które są konieczne do korzystania z usług Google dostępnych na jego koncie.

W jaki sposób korzystamy ze zgromadzonych informacji

Zawarte w Polityce prywatności Google ogólne zasady korzystania przez usługi Google z danych użytkowników odnoszą się również do konta Google Twojego dziecka. Danych dziecka możemy używać m.in. do: przekazywania ważnych informacji; dostarczania, rozwijania, doskonalenia i obsługi naszych produktów, usług i treści; do uwierzytelniania lub ustalania tożsamości dziecka jako użytkownika naszych usług; do ochrony Google i naszych użytkowników. Danych dziecka możemy również użyć do celów wewnętrznych, np. przeprowadzenia analizy danych, badań i audytów.

Dodatkowo możemy korzystać z danych dziecka (również łącząc jego dane osobowe z jednej usługi z danymi, w tym danymi osobowymi, z innych usług Google), aby zaproponować mu treści lepiej dostosowane do potrzeb, np. dokładniejsze wyniki wyszukiwania lub bardziej odpowiednie propozycje aplikacji.

Google nie kieruje do dzieci spersonalizowanych reklam, co oznacza, że reklamy oglądane przez dziecko nie będą bazowały na informacjach z jego konta. Mogą być natomiast dobierane na podstawie takich informacji, jak treść strony internetowej lub aplikacji oglądanej przez dziecko, aktualne zapytanie w wyszukiwarce lub lokalizacja dziecka (na przykład miasto). Przeglądając strony w internecie lub używając aplikacji niepochodzących od Google, dziecko może się zetknąć z reklamami wyświetlanymi przez firmy inne niż Google, w tym z reklamami spersonalizowanymi przez osoby trzecie.

Nasze automatyczne systemy analizują dostępne dla dziecka treści (w tym wiadomości e-mail) w celu oferowania mu spersonalizowanych funkcji, takich jak dostosowanie wyników wyszukiwania do jego potrzeb oraz wykrywanie spamu i złośliwego oprogramowania.

Informacje, które mogą być udostępniane przez dziecko

Po zalogowaniu się na konto Google Twoje dziecko będzie mogło udostępniać różne informacje, w tym zdjęcia, filmy, pliki dźwiękowe oraz dane lokalizacji, do użytku publicznego, jak i konkretnym osobom. Informacje, które udostępni publicznie, mogą podlegać indeksowaniu przez wyszukiwarki, np. wyszukiwarkę Google.

Informacje udostępniane przez Google

W pewnych ściśle określonych okolicznościach gromadzone przez nas informacje mogą być udostępniane poza Google. Danych osobowych nie udostępniamy firmom, organizacjom ani osobom spoza Google, chyba, że zaistnieje co najmniej jedna z tych przesłanek:

Udostępnienie za zgodą
Udostępniamy dane osobowe innym firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli uzyskamy na to zgodę (w odpowiednich sytuacjach).

Udostępnianie grupie rodzinnej
Dane dziecka, w tym jego imię i nazwisko, zdjęcie, adres e-mail i zakupy w Google Play, mogą być udostępniane członkom grupy rodzinnej w Google.

Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google
Dane osobowe przekazujemy podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

Udostępnianie ze względów prawnych
Udostępniamy dane osobowe innym firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli żywimy w dobrej wierze przekonanie, że dostęp do tych danych, ich wykorzystanie, przechowywanie i ujawnienie są niezbędne, aby:

 • zapewnić zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym wezwaniem instytucji państwowej;

 • wyegzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym badanie potencjalnych naruszeń;

 • wykrywać oszustwa, a także problemy techniczne i problemy z bezpieczeństwem, zapobiegać im oraz radzić sobie z nimi w jakikolwiek inny sposób;

 • chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Google udostępnia również informacje niezawierające danych osobowych (np. informacje o trendach w korzystaniu z usług Google) swoim partnerom oraz do użytku publicznego.

Te „Informacje na temat ochrony prywatności” dotyczą sytuacji, gdy dziecko jest zalogowane w YouTube dla dzieci z użyciem konta Google. Jeśli nie jest tam zalogowane z użyciem konta Google, mają zastosowanie „Informacje na temat ochrony prywatności w YouTube dla dzieci”.

Dostęp do danych osobowych Twojego dziecka

Jako rodzic masz prawo dostępu do danych dziecka, a także do ich modyfikowania i usuwania. Czynności te możesz wykonywać po zalogowaniu się na konto Google dziecka. Jeśli nie pamiętasz hasła dziecka, możesz je zresetować w aplikacji Family Link lub w ustawieniach Family Link w internecie. Po zalogowaniu się możesz korzystać z różnych opcji opisanych w Polityce prywatności Google (m.in. z Zarządzania aktywnością w Google), aby aktualizować dane i ustawienia prywatności dziecka. Zgodnie z ustawieniami domyślnymi dziecko może zmieniać własne ustawienia aktywności, usuwać wcześniejszą aktywność z sekcji „Moja aktywność” oraz udzielać innym firmom uprawnień do aplikacji (w tym związanych z usługą lokalizacji urządzenia, korzystaniem z mikrofonu lub dostępem do kontaktów). Te możliwości podejmowania przez dziecko decyzji bez zgody rodzica możesz ograniczyć, zmieniając w ustawieniach Family Link (zarówno w aplikacji, jak i w wersji internetowej) opcje „Zarządzaj aktywnością w Google” i „Uprawnienia aplikacji” na „Tylko rodzice”.

Aplikacji Family Link lub ustawień Family Link w internecie możesz również używać do edytowania lub modyfikowania danych dziecka na koncie Google, sprawdzania aktywności w aplikacjach i uprawnień aplikacji, a także decydowania, czy dziecko może udzielać aplikacjom pewnych uprawnień m.in. w związku z dostępem do informacji z urządzenia dziecka z Androidem (np. usługi lokalizacji, dostępu do mikrofonu i kontaktów). Family Link może Ci również posłużyć do zarządzania uprawnieniami dostępu dziecka do określonych funkcji, aplikacji i usług na Androidzie oraz do modyfikowania uprawnień dziecka w systemie Android.

Jeśli w dowolnym momencie postanowisz zaprzestać gromadzenia lub korzystania z danych dziecka, możesz usunąć jego konto Google, klikając w aplikacji Family Link „Usuń konto” na stronie Informacje o koncie lub na stronie Grupa rodzinna w sekcji Moje konto. Po pewnym czasie dane znajdujące się na koncie Twojego dziecka zostaną trwale usunięte.

Kiedy Twoje dziecko kończy 13 lat

Kiedy Twoje dziecko kończy 13 lat (lub osiąga minimalny wiek uprawniający je do samodzielnego utworzenia konta Google obowiązujący w danym kraju), może samodzielnie zarządzać własnym kontem. Jeśli dziecko postanowi samodzielnie zarządzać swoim kontem, utracisz do niego dostęp i nie będziesz już w stanie kontrolować go za pomocą Family Link. Zanim dziecko uzyska pełną kontrolę nad swoim kontem Google, zarówno ono, jak i rodzic, otrzymają odpowiednie powiadomienia.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat konta Google dziecka, prosimy o kontakt. Chętnie Ci pomożemy. Więcej informacji o Family Link i koncie Google dziecka znajdziesz w Centrum pomocy. Możesz też przesłać uwagi na temat Family Link lub konta Google dziecka w Family Link, klikając menu ☰ > Pomoc i opinie > Prześlij opinię, możesz też skontaktować się z nami e-mailem lub drogą pocztową.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA

Telefon: +1 855 696 1131 (USA)
Dane kontaktowe w innych krajach: g.co/ContactFamilyLinkHelp

Konfigurowanie Family Link

Zanim pobierzesz aplikację, dowiedz się szczegółowo, jakie urządzenia są zgodne z Family Link i czego będziesz potrzebować, aby skonfigurować konto dziecka.

Wypróbuj
telefon z Androidem