Vi vet att det är viktigt för dig att förstå vilka personliga uppgifter vi samlar in i samband med Google-kontot som du skapar åt ditt barn samt varför vi samlar in dessa uppgifter och vad vi gör med dem. I detta Sekretessmeddelande och i Googles sekretesspolicy beskrivs våra sekretessrutiner för ditt barns Google-konto. I den utsträckning det finns villkor som orsakar konflikter, exempelvis med avseende på begränsningarna för anpassade annonser, gäller villkoren i detta Sekretessmeddelande.

Detta Sekretessmeddelande gäller inte för funktioner i appar och webbplatser från tredje part (ej från Google) som barnet kan använda. Läs relevanta villkor och policyer för appar och webbplatser från tredje part för att avgöra om de är lämpliga för ditt barn. Ta även reda på vilka rutiner för insamling och användning av data de har.

Information som vi samlar in

Googles sekretesspolicy beskriver våra rutiner för att samla in information. Vi samlar till exempel in:

Uppgifter som du och ditt barn lämnar till oss. När du skapar ett Google-konto åt ditt barn ber vi om personliga uppgifter om barnet, som för- och efternamn, e-postadress och födelsedatum.

Information som vi får från barnets användning av våra tjänster. Vi samlar och lagrar automatiskt viss information om de tjänster ditt barn använder och hur de används. Det kan exempelvis gälla sådant som att ditt barn sparar en bild i Google Foto, gör en sökning i Google Sök, skapar ett dokument på Google Drive, pratar med Google Assistent eller tittar på en video på YouTube Kids. Det gäller följande typer av information:

 • Information om den specifika enheten, till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-id och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer. Google kan koppla barnets enhets-id eller telefonnummer till dess Google-konto.

 • Serverlogginformation, däribland uppgifter om hur ditt barn använder Googles tjänster (exempelvis sökfrågor), uppgifter om enhetshändelser som krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisningsadress, kopplad IP-adress samt cookies som unikt identifierar barnets webbläsare eller Google-konto samt telefonilogginformation som enhetens telefonnummer, uppringares nummer, vidarekopplingsnummer, tid och datum för samtal, sms-ruttinformation samt samtalstyper.

 • Röst- och ljudinformation kan samlas in. Om barnet exempelvis använder kommandon för ljudaktivering (till exempel säger ”Ok Google” eller trycker på mikrofonikonen), sparas en inspelning av talet eller ljudet som följer samt ett par sekunder före på barnets konto från något av barnens inloggade enheter. Detta sker om inställningen för röst- och ljudaktivitet har aktiverats.

 • Platsinformation kan samlas in och behandlas om barnets faktiska plats så som den fastställs med olika typer av teknik, inklusive IP-adress, GPS och andra sensorer som kan ge Google information om enheter i närheten, Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster,

 • Unika appnummer kan skickas till Google när ditt barn installerar eller avinstallerar en tjänst eller när en tjänst regelbundet kontaktar våra servrar för automatiska uppdateringar, exempelvis typ av operativsystem och versionsnummer för app,

 • Lokal lagring kan användas för att lagra information på barnets enhet, och

 • Cookies eller liknande teknik, som används av Google och våra partner för att samla in och lagra information om en webbläsare eller enhet, exempelvis språk och andra inställningar, när ditt barn interagerar med tjänster vi erbjuder våra partner. Det kan vara tjänster i form av Google-funktioner som visas på andra webbplatser.

Vi kräver inte att ditt barn tillhandahåller fler personliga uppgifter än vad som är skäligen nödvändigt för användning av de produkter och tjänster från Google som är tillgängliga för dessa konton.

Så här används informationen som vi samlar in

I Googles sekretesspolicy finns en beskrivning av hur uppgifter generellt används i Googles tjänster. Denna beskrivning gäller för ditt barns Google-konto. Vi kan till exempel använda ditt barns uppgifter till följande: sprida viktig information, tillhandahålla, underhålla, utveckla och förbättra våra produkter, vårt innehåll och våra tjänster, autentisera eller identifiera ditt barn som användare av våra tjänster och för att skydda Google och våra användare. Vi kan även använda deras uppgifter för interna syften, exempelvis granskning, dataanalys och forskning.

Vi kan dessutom använda barnets uppgifter (inklusive en kombination av personliga uppgifter från en tjänst med information, inklusive personliga uppgifter från andra Google-tjänster) för att erbjuda barnet anpassat innehåll, exempelvis mer relevanta apprekommendationer eller sökresultat.

Google visar inte anpassade annonser för ditt barn, vilket innebär att annonserna inte baseras på information från barnets konto. I stället kan annonserna baseras på information som innehållet på webbplatsen eller appen som ditt barn visar, den aktuella sökfrågan eller allmän plats (exempelvis ort eller delstat). När ditt barn söker på webben eller med appar som inte har utvecklats av Google, kan barnet stöta på annonser som visas av andra annonsleverantörer (inte Google), däribland annonser som anpassats av tredje part.

Våra automatiserade system analyserar barnets innehåll (inklusive e-post) i syfte att förse ditt barn med personligt relevanta produktfunktioner, till exempel anpassade sökresultat och identifiering av spam och skadlig programvara.

Information som ditt barn kan dela

När ditt barn är inloggat med sitt Google-konto hon eller han dela information, däribland foton, videor, ljud och plats, offentligt och med andra. När barnet delar information offentligt kan den indexeras av sökmotorer som Google Sök.

Information som Google delar

Information som vi samlar in kan delas utanför Google i begränsade fall. Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Google förutom i följande situationer:

Med samtycke
Vi delar personliga uppgifter med företag, organisationer eller individer utanför Google med samtycke (i tillämpliga fall).

Med din familjegrupp
Ditt barns uppgifter, inklusive namn, foto, e-postadress och köp i Google Play, kan delas med medlemmar i din familjegrupp på Google.

För extern bearbetning
Vi vidarebefordrar personliga uppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att bearbeta dem för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, Googles sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

Av juridiska skäl
Vi delar personliga uppgifter med företag, organisationer eller individer utanför Google om vi har anledning att tro att åtkomst, användning, lagring eller yppande av uppgifter är skäligen nödvändig av följande skäl:

 • tillmötesgå tillämplig lag, regel, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet,

 • garantera att gällande Användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem,

 • identifiera, förhindra eller på annat sätt hantera bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem, eller

 • skydda mot skador i Googles rättigheter, egendom eller säkerhet, Googles användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Google delar även uppgifter som inte är personliga (exempelvis trender kring användningen av våra tjänster) offentligt och med våra partner.

Om ditt barn har loggat in på YouTube Kids med sitt Google-konto gäller detta Sekretessmeddelande. Om ditt barn inte har loggat in på YouTube Kids med sitt Google-konto gäller Sekretessmeddelandet för YouTube Kids.

Tillgång till barnets personuppgifter

Som förälder kan du få åtkomst till, ändra eller radera barnets uppgifter genom att logga in på barnets Google-konto. Om du inte minns barnets lösenord kan du återställa det via Family Link-appen eller inställningarna för Family Link på webben. När du är inloggad kan du använda de olika inställningar som beskrivs i Googles sekretesspolicy (till exempel Googles aktivitetsinställningar) för att hantera barnets sekretessinställningar och uppgifter. Barnet kan ändra sina aktivitetsinställningar, radera sin aktivitet i Min aktivitet och ge appbehörigheter (till exempel för enhetens plats, mikrofon och kontakter) till tredje part. Du kan dock begränsa barnets möjlighet att ändra aktivitetsinställningarna utan godkännande från förälder genom att öppna inställningarna för Family Link (antingen i appen eller på webben) och ändra inställningen Hantera aktivitet på Google till Enbart föräldrar. Om Android 6.0 eller senare används på enheten kan du ändra inställningen Appens behörigheter till Endast föräldrar.

Du kan även använda Family Link-appen när du vill redigera eller ändra uppgifterna i barnets Google-konto, granska appaktivitet och appbehörigheter samt, om Android 6.0 eller senare används på barnets enhet, hantera barnets möjlighet att bevilja appar vissa behörigheter, till exempel att få åtkomst till information från barnets Android-enhet (exempelvis plats, mikrofon och kontakter). Du kan även använda Family Link när du vill hantera barnets åtkomst till vissa funktioner, appar och tjänster på Android.

Om du vid något tillfälle vill avbryta vidare insamling eller användning av ditt barns uppgifter kan du ta bort barnets Google-konto genom att klicka på Ta bort konto på barnets sida med kontouppgifter i Family Link eller på sidan Familjegrupp i Mitt konto. Barnets kontouppgifter raderas permanent inom en rimlig tidsperiod.

När barnet fyller 13

När ditt barn fyller 13 (eller den minimiålder som krävs för att skapa ett Google-konto utan föräldrasamtycke i ditt land) får han eller hon hantera sitt konto på egen hand. Om ditt barn väljer att hantera sitt eget Google-konto har du inte längre åtkomst till det eller möjlighet att styra det via Family Link. Vi informerar dig och ditt barn innan han eller hon har rätt att hantera sitt Google-konto.

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor om barnets Google-konto. Vi hjälper dig gärna. Du hittar mer information om Family Link och barnets Google-konto i vårt hjälpcenter. Du kan även skicka feedback om Family Link eller barnets Google-konto i Family Link genom att trycka på Meny ☰ > Hjälp och feedback > Skicka feedback eller genom att kontakta oss via e-post eller på adressen nedan.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA

Telefon: +1 855 696 1131 (USA)
Kontaktuppgifter för andra länder finns på g.co/ContactFamilyLinkHelp

Konfigurera Family Link

Läs mer om vilka enheter som är kompatibla med Family Link och vad som krävs för att konfigurera ett konto för ditt barn innan du laddar ned appen.

Kom igång
android-mobil