เราทราบดีว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คุณต้องทราบว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างจากบัญชี Google Account ที่คุณสร้างให้บุตรหลานรวมถึงเหตุผลของการเก็บรวบรวมและการนำไปใช้ ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google จะอธิบายหลักปฏิบัติของเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในบัญชี Google ของบุตรหลาน ในกรณีที่มีข้อกำหนดที่ขัดแย้งกัน เช่น ข้อจำกัดในการโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนสำหรับผู้ใช้โดยเฉพาะ ให้ถือว่าประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่มีผลกับหลักปฏิบัติของแอปและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (แอปและเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Google) ที่บุตรหลานอาจใช้งาน คุณควรอ่านข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแอปและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงหลักปฏิบัติในการเก็บและใช้ข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าเหมาะสมสำหรับบุตรหลานหรือไม่

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google กำหนดหลักปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรา เช่น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลที่คุณและบุตรหลานให้เราไว้ เช่น เมื่อคุณสร้างบัญชี Google ให้บุตรหลาน เราจะถามข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก เช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล และวันเกิด

ข้อมูลที่เราได้จากการใช้บริการของบุตรหลาน เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับบริการที่บุตรหลานของคุณใช้งาน รวมทั้งลักษณะการใช้งาน เช่น เมื่อบันทึกรูปภาพใน Google Photos, ป้อนคำค้นหาใน Google Search, สร้างเอกสารใน Google ไดรฟ์, คุยกับ Google Assistant หรือดูวิดีโอใน YouTube Kids ข้อมูลเหล่านี้มีดังนี้

 • ข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ รหัสประจำอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ และหมายเลขโทรศัพท์ ทั้งนี้ Google อาจเชื่อมโยงรหัสระบุอุปกรณ์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุตรหลานเข้ากับบัญชี Google ด้วย

 • ข้อมูลในบันทึกของเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานบริการต่างๆ ของ Google โดยบุตรหลานของคุณ (เช่น คำที่ค้นหา) ข้อมูลเหตุการณ์ของอุปกรณ์ เช่น การขัดข้อง กิจกรรมของระบบ การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ วันที่และเวลาของคำขอและ URL การอ้างอิง ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ที่เกี่ยวข้อง และคุกกี้ที่อาจระบุเบราว์เซอร์ที่เด็กใช้หรือระบุบัญชี Google ของเด็ก รวมถึงข้อมูลบันทึกด้านโทรศัพท์ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของอุปกรณ์ หมายเลขที่โทรเข้า หมายเลขโอนสาย เวลาและวันที่ที่โทร ระยะเวลาที่โทร ข้อมูลการกำหนดเส้นทาง SMS และประเภทของการโทร

 • ระบบอาจรวบรวมข้อมูลเสียงพูดและเสียงอื่นๆด้วย เช่น หากเปิดใช้การตั้งค่ากิจกรรมเสียงพูดและเสียงไว้และบุตรหลานใช้คำสั่งเปิดใช้งานด้วยเสียง (เช่น “OK, Google” หรือแตะไอคอนไมโครโฟน) ระบบจะบันทึกเสียงพูด/เสียงอื่นๆ ที่ดังตามมา (รวมถึงช่วงเวลาไม่กี่วินาทีก่อนหน้านั้น) จากอุปกรณ์ที่บุตรหลานลงชื่อเข้าใช้ แล้วเก็บไว้ในบัญชีของบุตรหลาน

 • ข้อมูลตำแหน่งก็อาจมีการเก็บรวบรวมและประมวลผลเพื่อดูตำแหน่งที่อยู่ของบุตรหลานโดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP, GPS และเซ็นเซอร์อื่นๆ ที่อาจบอกให้ Google ทราบถึงข้อมูลของอุปกรณ์ใกล้เคียง, จุดเข้าใช้งาน Wi-Fi และเสากระจายสัญญาณ

 • หมายเลขแอปพลิเคชัน ระบบอาจส่งข้อมูลนี้ให้ Google เมื่อบุตรหลานของคุณติดตั้งหรือถอนการติดตั้งบริการ หรือเมื่อมีบริการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเราในบางครั้งเพื่อการอัปเดตอัตโนมัติ เช่น ประเภทของระบบปฏิบัติการและหมายเลขเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน

 • ระบบอาจใช้พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องเพื่อเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องของบุตรหลาน และ

 • คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันซึ่ง Google และพาร์ทเนอร์ใช้ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับภาษาที่เลือกใช้และการตั้งค่าอื่นๆ ซึ่งเราจะรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อบุตรหลานใช้บริการที่เราเสนอให้กับพาร์ทเนอร์ เช่น เมื่อใช้คุณลักษณะของ Google ที่ปรากฏอยู่ในไซต์อื่น

เราจะไม่ขอให้บุตรหลานของคุณแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลมากเกินกว่าที่จำเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Google ที่บัญชีเหล่านี้สามารถใช้ได้

การใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมได้

ข้อความในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google เกี่ยวกับลักษณะการใช้ข้อมูลโดยทั่วไปของบริการต่างๆ ของ Google จะมีผลกับบัญชี Google ของบุตรหลานของคุณ เช่น เราอาจใช้ข้อมูลของบุตรหลานเพื่อแจ้งประกาศสำคัญ เพื่อจัดหา ดูแลรักษา พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เนื้อหา และบริการต่างๆ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์หรือระบุตัวบุตรหลานว่าเป็นผู้ใช้บริการ และเพื่อให้ความคุ้มครอง Google และผู้ใช้ นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลของบุตรหลานเพื่อวัตถุประสงค์ภายในองค์กร เช่น ใช้ในการตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล และการศึกษาวิจัยด้วย

นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลของบุตรหลาน (รวมถึงการนำข้อมูลส่วนบุคคลจากบริการหนึ่งไปรวมกับข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) จากบริการอื่นๆ ของ Google) เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะเฉพาะบุคคล เช่น คำแนะนำแอปหรือผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้มากขึ้น

Google จะไม่แสดงโฆษณาที่ปรับเปลี่ยนเฉพาะตัวให้กับบุตรหลานของคุณ ซึ่งหมายความว่าโฆษณาที่แสดงจะไม่นำข้อมูลจากบัญชีของเด็กมาเป็นตัวกำหนด แต่จะดูจากข้อมูลอื่นๆ อย่างเช่นเนื้อหาของเว็บไซต์หรือแอปที่เด็กเข้าชม คำค้นหาปัจจุบัน หรือตำแหน่งทั่วไป (เช่น เมืองหรือรัฐ) เมื่อท่องเว็บหรือใช้แอปที่ไม่ใช่ของ Google เด็กๆ อาจพบโฆษณาที่ผู้ให้บริการโฆษณารายอื่น (ที่ไม่ใช่ Google) เป็นผู้แสดง ซึ่งผู้ให้บริการเหล่านั้นอาจปรับเปลี่ยนโฆษณาเพื่อแสดงต่อบุตรหลานของคุณโดยเฉพาะด้วย

ระบบอัตโนมัติของเราจะวิเคราะห์เนื้อหาของบุตรหลาน (รวมถึงอีเมล) เพื่อมอบคุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบุตรหลานโดยตรง เช่น ผลการค้นหาที่ปรับแต่งเฉพาะ และการตรวจจับสแปมและมัลแวร์

ข้อมูลที่บุตรหลานแชร์ได้

บุตรหลานของคุณจะสามารถแชร์ข้อมูล รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ เสียง และตำแหน่งกับคนอื่นๆ แบบสาธารณะได้เมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เมื่อบุตรหลานแชร์ข้อมูลแบบสาธารณะ โปรแกรมค้นหาอย่าง Google Search อาจทำข้อมูลนั้นไปจัดทำดัชนีได้

ข้อมูลที่ Google แชร์

ในบางกรณี เราอาจนำข้อมูลที่รวบรวมได้ไปแชร์กับภายนอก Google ทั้งนี้เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร และบุคคลต่างๆ ภายนอก Google ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

ได้รับคำยินยอม
เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลภายนอก Google เมื่อได้รับคำยินยอม (ถ้าเกี่ยวข้อง)

กับกลุ่มครอบครัว
ข้อมูลของบุตรหลาน รวมถึงชื่อ รูปภาพ ที่อยู่อีเมล และรายการซื้อใน Play อาจแชร์กับสมาชิกกลุ่มครอบครัวของคุณใน Google

สำหรับการประมวลผลภายนอก
เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับพาร์ทเนอร์ หรือธุรกิจหรือบุคคลที่เชื่อถือได้รายอื่นๆ เพื่อประมวลผลให้กับเรา ตามวิธีการที่เรากำหนด และเป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่เหมาะสม

สำหรับเหตุผลด้านกฎหมาย
เราจะแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท องค์กร หรือบุคคลต่างๆ ภายนอก Google หากเราเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นอย่างสมเหตุผลเป็นเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ

 • บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น

 • ตรวจหา ป้องกัน หรือระบุปัญหาด้านการประพฤติมิชอบ ด้านความปลอดภัย หรือด้านเทคนิค หรือ

 • ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Google ผู้ใช้ของเรา หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

นอกจากนี้ Google ยังแชร์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น แนวโน้มเกี่ยวกับการใช้บริการ) โดยแชร์ทั้งแบบสาธารณะและแชร์กับพาร์ทเนอร์ของ Google

ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลเมื่อบุตรหลานของคุณลงชื่อเข้าใช้ YouTube Kids ด้วยบัญชี Google แต่หากบุตรหลานไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Kids ด้วยบัญชี Google ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ YouTube Kids จะมีผลแทน

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลาน

ผู้ปกครองจะเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลของบุตรหลานได้โดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของตัวเอง หากจำรหัสผ่านของบุตรหลานไม่ได้ คุณรีเซ็ตรหัสผ่านได้โดยใช้แอป Family Link หรือการตั้งค่า Family Link บนเว็บ เมื่อลงชื่อเข้าใช้แล้ว คุณจะใช้การควบคุมต่างๆ ที่อธิบายไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (เช่น การควบคุมกิจกรรมของ Google) เพื่อจัดการข้อมูลและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบุตรหลานได้ ทั้งนี้ บุตรหลานจะเปลี่ยนส่วนควบคุมกิจกรรมของตัวเองได้ รวมถึงลบกิจกรรมที่ผ่านมาใน “กิจกรรมของฉัน” และให้สิทธิ์แอป (เช่น ตำแหน่งอุปกรณ์ ไมโครโฟน หรือรายชื่อติดต่อ) แก่บุคคลที่สามได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม คุณจะจำกัดมิให้บุตรหลานเปลี่ยนส่วนควบคุมกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้ปกครองได้ โดยไปที่การตั้งค่า Family Link (ทั้งในแอปหรือบนเว็บ) และเปลี่ยนการตั้งค่า “จัดการกิจกรรมของ Google” เป็น “ผู้ปกครองเท่านั้น” หากอุปกรณ์ของบุตรหลายใช้ Android 6.0 ขึ้นไป คุณยังเปลี่ยนการตั้งค่า “สิทธิ์ของแอป” เป็น “ผู้ปกครองเท่านั้น” ได้อีกด้วย

นอกจากนี้คุณยังใช้แอป Family Link หรือการตั้งค่า Family Link บนเว็บเพื่อแก้ไขข้อมูลบัญชี Google ของบุตรหลาน ตรวจสอบกิจกรรมของแอปและสิทธิ์ของแอปได้ และหากอุปกรณ์ของบุตรหลานใช้ Android 6.0 ขึ้นไป คุณจะจัดการความสามารถของบุตรหลานในการให้สิทธิ์บางอย่างกับแอปเพื่อให้ทำสิ่งต่างๆ ได้ เช่น เข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ Android ของบุตรหลาน (เช่น ตำแหน่ง ไมโครโฟน และรายชื่อติดต่อ) และยังใช้ Family Link เพื่อช่วยจัดการสิทธิ์ของบุตรหลานในการเข้าถึงฟีเจอร์ แอป และบริการบางอย่างใน Android ได้อีกด้วย

หากคุณต้องการหยุดเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของบุตรหลาน คุณจะลบบัญชี Google ของบุตรหลานได้โดยคลิก “ลบบัญชี” ในหน้าข้อมูลบัญชีของบุตรหลานใน Family Link หรือหน้ากลุ่มครอบครัวในบัญชีของฉัน ระบบจะลบข้อมูลบัญชีของบุตรหลานออกอย่างถาวรภายในระยะเวลาหนึ่ง

เมื่อบุตรหลานอายุครบ 13 ปี

เมื่อบุตรหลานอายุครบ 13 ปี (หรืออายุขั้นต่ำที่ประเทศของคุณกำหนดไว้ให้สร้างบัญชี Google ได้โดยไม่ต้องมีคำยินยอมจากผู้ปกครอง) จะสามารถจัดการบัญชีได้ด้วยตนเอง หากบุตรหลานของคุณเลือกที่จะจัดการบัญชี Google Account ของคุณคุณจะไม่สามารถเข้าถึงหรือสามารถใช้การควบคุมด้วย Family Link ได้อีกต่อไป ก่อนที่บุตรหลานจะสามารถจัดการบัญชี Google เองได้ เราจะแจ้งให้คุณและบุตรหลานของคุณทราบ

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชี Google ของบุตรหลาน โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา เราพร้อมจะช่วยเหลือคุณ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Family Link และบัญชี Google ของบุตรหลานได้ในศูนย์ช่วยเหลือ และสามารถส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับ Family Link หรือบัญชี Google ของบุตรหลาน ใน Family Link ด้วยการแตะ เมนู ☰ > ความช่วยเหลือและความคิดเห็น > ส่งความคิดเห็น รวมทั้งสามารถติดต่อเราทางอีเมลหรือตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA

Phone: +1 855 696 1131 (USA)
สำหรับประเทศอื่นๆ โปรดไปที่ g.co/ContactFamilyLinkHelp

การตั้งค่า Family Link

ก่อนที่จะดาวน์โหลดแอป ให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ Family Link และสิ่งที่คุณจะต้องตั้งค่าบัญชีสำหรับบุตรหลาน

เริ่มต้นใช้งาน
โทรศัพท์ Android