Thông báo về quyền riêng tư cho Tài khoản Google và Hồ sơ được quản lý bằng Family Link, dành cho trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi áp dụng ở quốc gia của bạn) ("Thông báo về quyền riêng tư")

Để trẻ có Tài khoản Google hoặc hồ sơ riêng, chúng tôi có thể cần bạn cho phép thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của trẻ như được mô tả trong Thông báo về quyền riêng tư này và Chính sách quyền riêng tư của Google. Khi bạn cho phép trẻ sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn và trẻ tin tưởng giao thông tin của mình cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và luôn nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn và trẻ, đồng thời trao quyền kiểm soát cho bạn. Bạn có thể chọn có cho phép trẻ quản lý các chế độ kiểm soát hoạt động của trẻ hay không trong những tính năng như Hoạt động trên web và ứng dụng, Nhật ký hoạt động trên YouTube và trong việc liên kết một số dịch vụ của Google (ở những khu vực thích hợp).

Thông báo về quyền riêng tư cho các Tài khoản Google và Hồ sơ được quản lý bằng Family Link, dành cho trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi áp dụng ở quốc gia của bạn)Chính sách quyền riêng tư của Google giải thích các phương thức bảo vệ quyền riêng tư của Google. Trong trường hợp có các phương thức bảo vệ quyền riêng tư dành riêng cho tài khoản hoặc hồ sơ của con bạn, chẳng hạn như đối với những hạn chế về quảng cáo được cá nhân hoá, thì những điểm khác biệt đó sẽ được nêu trong Thông báo về quyền riêng tư này.

Thông báo về quyền riêng tư này không áp dụng cho phương thức của bất kỳ ứng dụng, hành động hoặc trang web bên thứ ba nào (không phải của Google) mà con bạn có thể sử dụng. Bạn nên xem các điều khoản và chính sách hiện hành của các ứng dụng, hành động và trang web bên thứ ba để xác định mức độ phù hợp với con mình, bao gồm cả phương thức thu thập và sử dụng dữ liệu.

Thông tin chúng tôi thu thập

Sau khi bạn cho phép con bạn có một hồ sơ hoặc Tài khoản Google, thì hồ sơ hoặc tài khoản của trẻ thường sẽ được coi như hồ sơ hoặc tài khoản của chính bạn khi chúng tôi thu thập thông tin. Ví dụ: chúng tôi thu thập:

Thông tin mà bạn và con bạn tạo hoặc cung cấp cho chúng tôi.

Trong quá trình tạo tài khoản hoặc hồ sơ, chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ email và ngày sinh. Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn hoặc con bạn cung cấp, chẳng hạn như thông tin liên hệ trực tuyến của bạn, mà chúng tôi dùng để liên hệ với bạn trong trường hợp cần được bạn đồng ý. Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập thông tin mà con bạn tạo, tải lên hoặc nhận từ người khác khi sử dụng tài khoản hoặc hồ sơ của trẻ, chẳng hạn như khi con bạn lưu ảnh trong Google Photos hoặc tạo một tài liệu trong Google Drive.

Thông tin mà chúng tôi nhận được khi con bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin về những dịch vụ mà con bạn sử dụng và cách con bạn sử dụng những dịch vụ đó, chẳng hạn như khi con bạn nhập một cụm từ vào Google Tìm kiếm, nói chuyện với Trợ lý Google hoặc xem một video trên YouTube Kids. Thông tin này bao gồm:

 • Ứng dụng, trình duyệt và thiết bị mà con bạn sử dụng

  Chúng tôi thu thập thông tin về những ứng dụng, trình duyệt và thiết bị con bạn sử dụng để truy cập vào dịch vụ của Google, bao gồm cả giá trị nhận dạng duy nhất, loại trình duyệt và chế độ cài đặt, loại thiết bị và chế độ cài đặt, hệ điều hành, thông tin mạng di động (bao gồm tên nhà mạng, số điện thoại và số phiên bản của ứng dụng). Chúng tôi cũng thu thập thông tin về hoạt động tương tác giữa những ứng dụng, trình duyệt và thiết bị mà con bạn sử dụng với các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả địa chỉ IP, báo cáo sự cố, hoạt động của hệ thống và ngày giờ, cũng như URL liên kết giới thiệu trong yêu cầu của trẻ. Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin này khi một dịch vụ của Google trên thiết bị của trẻ kết nối với máy chủ của chúng tôi, chẳng hạn như khi trẻ cài đặt một ứng dụng từ Cửa hàng Play.

 • Hoạt động của con bạn

  Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của trẻ trong các dịch vụ của chúng tôi. Tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt của trẻ, chúng tôi sử dụng thông tin này để thực hiện những việc như đề xuất ứng dụng mà trẻ có thể thích trên Google Play. Bạn có thể chọn có cho phép trẻ quản lý các chế độ kiểm soát hoạt động của trẻ hay không. Thông tin về hoạt động của trẻ mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm những nội dung như cụm từ tìm kiếm, video trẻ đã xem, thông tin về giọng nói và âm thanh khi trẻ sử dụng các tính năng âm thanh, người mà trẻ trò chuyện hoặc chia sẻ nội dung và nhật ký duyệt web trên Chrome mà trẻ đã đồng bộ hoá với Tài khoản Google của mình. Nếu trẻ dùng các dịch vụ của chúng tôi để thực hiện và nhận cuộc gọi hoặc gửi và nhận tin nhắn, chẳng hạn như thông qua Google Meet hoặc Duo, thì chúng tôi có thể thu thập thông tin nhật ký điện thoại. Trẻ có thể truy cập Tài khoản Google của mình để tìm và quản lý thông tin về hoạt động được lưu trong tài khoản hoặc hồ sơ của trẻ. Bạn cũng có thể giúp quản lý thông tin về hoạt động của trẻ bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Google của trẻ hoặc truy cập vào hồ sơ của trẻ trong ứng dụng Family Link.

 • Thông tin về vị trí của con bạn

  Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí của con bạn khi trẻ sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Vị trí của con bạn có thể được xác định dựa trên thông tin GPS, địa chỉ IP, dữ liệu cảm biến trên thiết bị của trẻ và thông tin về những thứ ở gần thiết bị của trẻ, chẳng hạn như điểm truy cập Wi-Fi, trạm phát sóng di động và thiết bị có hỗ trợ Bluetooth. Các loại dữ liệu vị trí mà chúng tôi thu thập tuỳ thuộc một phần vào chế độ cài đặt của bạn và chế độ cài đặt của thiết bị con bạn sử dụng.

 • Thông tin về giọng nói và âm thanh của con bạn

  Chúng tôi có thể thu thập thông tin về âm thanh và giọng nói của trẻ. Ví dụ: Nếu trẻ dùng lệnh kích hoạt bằng âm thanh (chẳng hạn như "Ok Google" hoặc chạm vào biểu tượng micrô), bản ghi âm lời nói/âm thanh sau đó sẽ được xử lý để phản hồi yêu cầu của trẻ. Ngoài ra, trong phần cài đặt Hoạt động trên web và ứng dụng, nếu lựa chọn Hoạt động âm thanh và giọng nói của trẻ được đánh dấu, thì bản ghi âm quá trình trẻ tương tác bằng giọng nói với Trợ lý trên thiết bị đã đăng nhập (cùng một vài giây trước khi tương tác) có thể được lưu trữ vào tài khoản của trẻ.

Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin của con bạn, bao gồm cookie, thẻ pixel, bộ nhớ cục bộ, chẳng hạn như bộ nhớ trên web của trình duyệt hoặc bộ nhớ đệm về dữ liệu của ứng dụng, cơ sở dữ liệu và nhật ký máy chủ. Chúng tôi không yêu cầu con bạn cung cấp thông tin cá nhân nhiều hơn mức cần thiết để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google có sẵn cho các tài khoản hoặc hồ sơ này.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Chính sách quyền riêng tư của Google giải thích chi tiết hơn về cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu mà Google thu thập được liên quan đến Tài khoản Google hoặc hồ sơ của con bạn. Nhìn chung, chúng tôi sử dụng thông tin của con bạn để: cung cấp, duy trì và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi; phát triển các dịch vụ mới; điều chỉnh các dịch vụ của chúng tôi dành cho con bạn; đo lường hiệu suất và nắm rõ cách thức dịch vụ của chúng tôi được sử dụng; trực tiếp trao đổi với con bạn về các dịch vụ của chúng tôi; và giúp cải thiện sự an toàn cũng như độ tin cậy của các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ để xử lý thông tin của con bạn cho những mục đích này. Chúng tôi sử dụng hệ thống tự động để phân tích nội dung của con bạn nhằm cung cấp kết quả tìm kiếm tuỳ chỉnh hoặc các tính năng khác được điều chỉnh phù hợp với cách trẻ sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi phân tích nội dung của con bạn để chúng tôi có thể phát hiện hành vi sai trái như thư rác, phần mềm độc hại và nội dung bất hợp pháp. Chúng tôi cũng sử dụng các thuật toán để nhận ra các quy luật trong dữ liệu. Khi phát hiện ra thư rác, phần mềm độc hại, nội dung bất hợp pháp và những hành vi sai trái khác tồn tại trên các hệ thống của chúng tôi và vi phạm chính sách của chúng tôi, chúng tôi có thể vô hiệu hoá tài khoản hoặc hồ sơ của trẻ hoặc có biện pháp xử lý phù hợp khác. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể báo cáo hành vi vi phạm đó cho các cơ quan chức năng thích hợp.

Tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt của trẻ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của trẻ để cung cấp các đề xuất, nội dung được cá nhân hoá và kết quả tìm kiếm đã tuỳ chỉnh. Ví dụ: tuỳ theo chế độ cài đặt của trẻ, Google Play có thể sử dụng thông tin như các ứng dụng mà trẻ đã cài đặt để đề xuất các ứng dụng mới mà trẻ có thể thích.

Ngoài ra, tuỳ theo chế độ cài đặt của trẻ, chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập được qua nhiều dịch vụ của mình và trên các thiết bị của trẻ cho những mục đích được mô tả nêu trên. Tuỳ vào chế độ cài đặt tài khoản hoặc hồ sơ của trẻ, hoạt động của trẻ trên các trang web và ứng dụng khác có thể được liên kết với thông tin cá nhân của trẻ nhằm cải thiện các dịch vụ của Google.

Google sẽ không phân phát quảng cáo được cá nhân hoá cho con bạn, nghĩa là quảng cáo sẽ không dựa trên thông tin từ tài khoản hoặc hồ sơ của con bạn. Thay vào đó, quảng cáo có thể dựa trên những thông tin như nội dung của trang web hoặc ứng dụng mà con bạn đang xem, cụm từ tìm kiếm hiện tại hoặc vị trí khái quát (chẳng hạn như thành phố hoặc tiểu bang). Khi duyệt web hoặc sử dụng các ứng dụng không phải của Google, con bạn có thể gặp phải quảng cáo do các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo khác (không phải Google) phân phát, bao gồm cả quảng cáo được cá nhân hoá của các bên thứ ba.

Thông tin mà con bạn có thể chia sẻ

Con bạn có thể chia sẻ thông tin, bao gồm cả ảnh, video, âm thanh và vị trí, một cách công khai và với người khác khi đăng nhập bằng hồ sơ hoặc Tài khoản Google của trẻ. Khi con bạn chia sẻ thông tin một cách công khai, thông tin đó có thể truy cập được qua các công cụ tìm kiếm như Google Tìm kiếm.

Thông tin Google chia sẻ

Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được chia sẻ bên ngoài Google trong một số trường hợp. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài Google ngoại trừ những trường hợp sau đây:

Nếu nhận được sự đồng ý

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài Google khi nhận được sự đồng ý (nếu thích hợp).

Với nhóm gia đình của bạn

Thông tin của con bạn (bao gồm tên, ảnh, địa chỉ email và giao dịch mua trên Play) có thể được chia sẻ với các thành viên trong nhóm gia đình của bạn trên Google.

Để xử lý bên ngoài

Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho đơn vị liên kết của mình hoặc doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho chúng tôi dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo Thông báo về quyền riêng tư này, Chính sách quyền riêng tư của Google cũng như các biện pháp bảo mật và an toàn thích hợp khác.

Vì lý do pháp lý

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Google nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo toàn hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:

 • tuân thủ luật pháp, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể thực thi của chính phủ;

 • thực thi Điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm cả việc điều tra những hành vi có thể vi phạm;

 • phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý các vấn đề về gian lận, bảo mật hay kỹ thuật;

 • bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Google, người dùng của Google hoặc công chúng khỏi bị tổn hại theo yêu cầu hoặc sự cho phép của luật pháp.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin không nhận dạng cá nhân (chẳng hạn như xu hướng về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi nói chung) một cách công khai và chia sẻ với các đối tác của mình — chẳng hạn như các nhà xuất bản, nhà quảng cáo, nhà phát triển hoặc chủ sở hữu quyền. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ thông tin một cách công khai để cho thấy các xu hướng về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi nói chung. Chúng tôi cũng cho phép một số đối tác thu thập thông tin từ các trình duyệt hoặc thiết bị để phục vụ mục đích quảng cáo và đo lường bằng cách sử dụng cookie hoặc những công nghệ tương tự.

Quyền truy cập vào thông tin cá nhân của con bạn

Nếu con bạn có Tài khoản Google, bạn có thể truy cập, cập nhật, xoá, xuất và hạn chế việc xử lý thông tin của con bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Google của con. Nếu không nhớ mật khẩu của con mình, thì bạn có thể đặt lại mật khẩu thông qua ứng dụng Family Link hoặc phần cài đặt Family Link trên web. Sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng nhiều chế độ kiểm soát như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Google, chẳng hạn như chế độ kiểm soát hoạt động của Google, để giúp quản lý các chế độ cài đặt quyền riêng tư và thông tin của con bạn.

Nếu con bạn có hồ sơ, thì bạn có thể truy cập, cập nhật, xoá, xuất và hạn chế việc xử lý thông tin của con thông qua ứng dụng Family Link hoặc phần cài đặt Family Link trên web.

Con bạn sẽ có thể xoá hoạt động trước đây của mình trong phần "Hoạt động của tôi" và theo mặc định, có thể cấp quyền ứng dụng (bao gồm quyền truy cập những nội dung như thông tin vị trí của thiết bị, micrô hoặc danh bạ) cho bên thứ ba. Bạn cũng có thể sử dụng Family Link để chỉnh sửa hoặc sửa đổi thông tin hồ sơ hoặc Tài khoản Google của con mình, xem lại hoạt động trong ứng dụng và quyền cho ứng dụng. Ngoài ra, bạn còn có thể quyết định xem liệu con bạn có thể cấp một số quyền cho các ứng dụng hoặc các dịch vụ bên thứ ba để truy cập vào thông tin của con hay không.

Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn dừng việc thu thập hoặc sử dụng thông tin của trẻ, bạn có thể xoá Tài khoản Google hoặc hồ sơ của trẻ bằng cách nhấp vào mục "Xoá tài khoản" hoặc "Xoá hồ sơ" trên Tài khoản của trẻ hoặc trang Thông tin trong hồ sơ của trẻ trong ứng dụng Family Link hoặc phần cài đặt Family Link trên web. Thông tin tài khoản hoặc hồ sơ của trẻ sẽ bị xoá vĩnh viễn trong một khoảng thời gian hợp lý.

Liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi về Tài khoản Google hoặc hồ sơ của con mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Family Link và Tài khoản Google hoặc hồ sơ của con bạn trong trung tâm trợ giúp. Bạn cũng có thể gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi về Family Link hay Tài khoản Google hoặc hồ sơ của con bạn trong ứng dụng Family Link bằng cách nhấn vào biểu tượng Trình đơn ☰ > Trợ giúp và phản hồi > Gửi ý kiến phản hồi, hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email hoặc theo địa chỉ bên dưới.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
Điện thoại: +1 855 696 1131 (Hoa Kỳ)
Đối với các quốc gia khác, hãy truy cập vào g.co/FamilyLink/Contact

Nếu có câu hỏi về cách Google thu thập và sử dụng dữ liệu của con bạn, bạn có thể liên hệ với Google và văn phòng bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Bạn cũng có thể liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại địa phương nếu có quan ngại liên quan đến các quyền của bạn theo luật địa phương.

Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính