6 – 8 год.
9 – 12 год.
13 – 17 год.

Искате ли да научите повече за поверителността си в Google?

Дошли сте на точното място! Можете да прочетете най-често задавани въпроси от други деца, като например как родителите могат да помагат с нещата в Google, каква информация се използва от Google и други.

За родителите: Тази информация е приложима само за Профили в Google, управлявани чрез Family Link за деца под 13 години (или приложимата за страната ви възраст). За повече информация разгледайте Съобщението ни за поверителността и Политиката ни за поверителността.

Кой управлява профила ми?

Вашите родители управляват профила ви в Google. Те могат да използват приложението Family Link за помощ при управлението му. Когато станете по-големи, ще можете да управлявате профила си.

Родителите ви могат да правят следните неща:

 • Влизане в профила ви, промяна на паролата на профила ви или изтриване на профила ви.
 • Заключване на телефона или таблета ви.
 • Намиране на телефона или таблета ви.
 • Избор на приложенията, които можете да използвате.
 • Преглед на времето, за което използвате приложенията.
 • Промяна на кои неща можете да виждате в приложения на Google, като например в Google Търсене, YouTube или Google Play.
 • Избор на контролите ви за активността (това са настройките, за които се пази информация за това какво правите в Google).
 • Избор на настройките и разрешенията за вашите приложения.
 • Избор на името, рождения ден и друга информация за профила ви.
 • Избор на това, което можете да изтегляте или купувате в някои продукти на Google, като например Google Play.

Как и защо Google използва информацията ми?

Може да запазваме информация, която ни е предоставена от вас или ваш родител, като например вашите име и рожден ден. Ние запазваме също информация, когато използвате нашите приложения и сайтове. Полагаме много усилия да пазим тази информация в безопасност и я използваме по различни причини, като например да правим приложенията и сайтовете на Google по-полезни.

Заедно с родителите си научете повече за някои начини, по които може да използваме информацията ви:

 • За да могат нашите приложения и сайтове да функционират: Ако например търсите „кученца“ в Google Търсене, ние използваме информацията ви, за да ви показваме неща, свързани с кученца.
 • Да направим приложенията и сайтовете си по-добри: Ако например нещо не работи, ние можем да използваме информация, за да го поправим.
 • За защита на Google, потребителите ни и обществеността: Използваме информация, за да бъдат хората в безопасност онлайн.
 • Създаване на нови приложения и сайтове: Учим се от това как хората използват текущите ни приложения и сайтове, за да събираме идеи за нови неща на Google, които можем да създадем.
 • За да ви показваме неща, които може да ви харесат: Ако например обичате да гледате видеоклипове с животни в YouTube Kids, ние може да ви показваме повече такива.
 • Да ви показваме реклами въз основа на някои неща, като например на кой сайт се намирате.
 • За комуникация с вас: Може например да използваме имейл адреса ви, за да ви изпращаме съобщения. Винаги търсете помощ от родител, преди да отваряте съобщения от хора, които не познавате.

Мога ли да кажа на Google какво да запазва?

Да, можете да промените някои от нещата, които запазваме за вас. Ако направите промени по някои от настройките за поверителност, като например по контролите за активността, ще уведомим родителите ви. Те могат да ви помогнат и да промените настройките си.

Вие и родителите ви можете винаги да преглеждате и управлявате част от информацията за вас и профила ви в Google.

Google споделя ли личната ми информация с други хора?

Има няколко причини, поради които можем да споделяме личната ви информация, като името ви, извън Google. Ако споделим тази информация, ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че е защитена.

Можем да споделяме лична информация:

 • С ваш родител и семейна група в Google
 • С компании, които са наши сътрудници
 • Когато ваш родител разреши
 • Когато трябва да го направим от законови съображения

Кой друг може да вижда какво споделям онлайн?

Всичко, което споделяте онлайн, като например имейли или снимки, може да бъде видяно от много хора. Споделяйте само с хора, на които имате доверие. Ако не сте сигурни, поискайте съвет от родител или друг член на семейството.

Искате ли да научите повече? Помолете родител за помощ да прочетете нашата Политика за поверителността.

Искате ли да научите повече за поверителността си в Google?

Дошли сте на точното място! Тук можете да научите как Google събира и използва информация, докато използвате нашите приложения и сайтове. Ще научите също как родителите ви могат да ви помогнат да управлявате профила си в Google Account и устройствата си.

За родителите: Тази информация е приложима само за Профили в Google, управлявани чрез Family Link за деца под 13 години (или приложимата за страната ви възраст). За повече информация разгледайте Съобщението ни за поверителността и Политиката ни за поверителността.

Кой управлява профила ми?

Към момента профилът ви в Google се контролира от вашите родители. Те могат да използват Family Link за помощ при управлението му.

Родителите ви могат да правят следните неща:

 • Влизане в профила ви, промяна на паролата на профила ви или изтриване на профила ви.
 • Задаване на ограничение за това кога и колко дълго можете да използвате устройствата си, като например телефони или таблети.
 • Намиране на телефона или таблета ви.
 • Избор на приложенията, които можете да използвате.
 • Преглед на времето, за което използвате приложенията.
 • Управление на настройки за съдържанието за някои приложения и сайтове на Google, като например Google Търсене, YouTube или Google Play. С тези настройки може да се променя това, което виждате.
 • Управление на контролите за активността за профила ви, като например историята ви в YouTube, включително блокиране на управлението на тези контроли от ваша страна.
 • Преглед на разрешенията за приложения на телефона или таблета ви, като например дали приложенията могат да използват вашите микрофон, камера или контакти.
 • Преглед, промяна на или изтриване на информация за профила ви, като например вашите име, пол или дата на раждане.
 • Одобряване на изтеглянията и покупките ви в някои приложения и сайтове на Google, като например Google Play.

Как и защо Google използва информацията ми?

Също като повечето сайтове и приложения, ние събираме информация, която вие или ваш родител ни предоставяте, като например вашите име и рождена дата, а освен това събираме информация, докато използвате приложенията и сайтовете ни. Полагаме много усилия да пазим тази информация в безопасност и я използваме за неща, като например да правим продуктите си по-полезни за вас. Събираме данни например за:

 • Да се уверим, че приложенията и сайтовете ни функционират: Ако например търсите „спорт“ в Google Търсене, ние ще използваме информацията ви, за да ви покажем неща, свързани със спорт.
 • Да направим приложенията и сайтовете си по-добри: Ако например нещо не работи, ние можем да използваме информация, за да го поправим.
 • Защита на Google, нашите потребители и обществеността: Използваме информация, за да се грижим за безопасността онлайн на хората, като например откриваме и предотвратяваме измамите.
 • Създаване на нови приложения и сайтове: Учим се от това как хората използват текущите ни приложения и сайтове, за да събираме идеи за нови продукти на Google, които можем да създадем.
 • Персонализиране на информация за вас, което означава да ви показваме неща, които смятаме, че могат да ви харесат. Ако например обичате да гледате видеоклипове с животни в YouTube Kids, може да ви препоръчваме още такива за гледане.
 • Да ви показваме реклами въз основа на някои неща, като например на кой сайт се намирате.
 • Комуникация с вас: Може например да използваме имейл адреса ви, за да ви изпратим съобщение, ако открием например проблем със сигурността. Винаги търсете помощ от родител, преди да отваряте съобщения от хора, които не познавате.

Мога ли да кажа на Google какво да запазва?

Да, можете да промените някои от нещата, които запазваме за вас. Ако например не искате да запазваме историята ви в YouTube в профила ви в Google, можете да изключите историята в YouTube. Ако направите промени по някои от настройките за поверителност, като например по контролите за активността, ще уведомим родителите ви. Те могат да ви помогнат и да промените настройките си.

Вие и родителите ви можете винаги да преглеждате и управлявате част от информацията за вас и профила ви в Google.

Google споделя ли личната ми информация с други хора?

Има няколко причини, поради които можем да споделяме личната ви информация, в това число името и имейл адреса ви, извън Google. Ако споделим тази информация, ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че е защитена.

Можем да споделяме лична информация:

 • С ваш родител и семейна група в Google
 • С компании, които са наши сътрудници
 • Когато родителят ви ни разреши
 • Когато трябва да го направим от законови съображения

Кой друг може да вижда какво споделям онлайн?

Всичко, което споделяте онлайн, като например имейли или снимки, може да бъде видяно от много хора. Веднъж щом нещо бъде споделено онлайн, премахването му може да бъде трудно. Споделяйте само с хора, на които имате доверие. Ако не сте сигурни, поискайте съвет от родител или друг член на семейството.

Искате ли да научите повече? Помолете родител за помощ да прочетете нашата Политика за поверителността.

Искате ли да научите повече за поверителността си в Google?

Тук можете да научите как Google събира и използва информация, докато използвате нашите приложения и сайтове. Ще научите също как родителите ви могат да ви помогнат да управлявате профила си в Google Account и устройствата си.

Тази информация е приложима само за профили в Google, управлявани чрез Family Link за деца и тийнейджъри под минималното изискване за възраст за управление на собствения им профил. За повече информация разгледайте Съобщението ни за поверителността и Декларацията ни за поверителността.

Може ли мой родител да ми помогне да управлявам профила си?

Родителят ви може да използва приложението Family Link, за да управлява различни части от профила ви в Google. В зависимост от устройството ви, родителят ви може да прави следните неща:

 • Влизане в профила ви, промяна на паролата на профила ви или изтриване на профила ви.
 • Да задава лимити за часовете и продължителността на използване на устройствата ви.
 • Да вижда местоположението на устройствата, в които сте влезли и които са активни.
 • Да управлява приложенията ви и да вижда колко ги използвате.
 • Управление на настройки за съдържанието за някои приложения и сайтове на Google, като например Google Търсене, YouTube или Google Play. С тези настройки може да се променя това, което виждате.
 • Управление на контролите за активността за профила ви, като например историята ви в YouTube, включително блокиране на управлението на тези контроли от ваша страна.
 • Да преглежда разрешенията за приложенията на устройството ви, като например дали приложенията могат да използват вашите микрофон, камера или контакти.
 • Преглед, промяна на или изтриване на информация за профила ви, като например вашите име, пол или дата на раждане.
 • Одобряване на изтеглянията и покупките ви в някои приложения и сайтове на Google, като например Google Play.

Как и защо Google събира и използва информацията ми?

Също като повечето сайтове и приложения, ние събираме информация, която вие или ваш родител ни предоставяте, като например вашите име и рождена дата, а освен това събираме информация, докато използвате приложенията и сайтовете ни. Полагаме много усилия да пазим тази информация в безопасност и я използваме за неща, като например да правим продуктите си по-полезни за вас. Събираме данни например за:

 • Защита на Google, нашите потребители и обществеността: Използваме данни, за да се грижим за безопасността онлайн на хората, като например откриваме и предотвратяваме измамите.
 • Предоставяне на услугите ни: Използваме данни, за да предоставяме услугите си, като например за обработване на термините, с които търсите, за да ви връщаме резултати.
 • Поддръжка и подобряване на услугите ни: Можем например да проследяваме кога продуктите ни спират да работят по начина, по който са предвидени. Получаването на информация за това, кои думи за търсене най-често се изписват неправилно, ни помага да усъвършенстваме функциите за проверка на правописа в услугите си.
 • Разработване на нови услуги: Чрез данните можем да разработваме нови услуги. Например това, че разбрахме как хората организират изображенията си в първото ни приложение за снимки – Picasa, ни помогна да проектираме и стартираме Google Снимки.
 • Персонализиране на съдържание, което означава да ви показваме неща, които смятаме, че могат да ви харесат. Ако например обичате да гледате спортни видеоклипове в YouTube, може да ви препоръчваме още такива за гледане.
 • Да ви показваме реклами въз основа на информация, като например на кой сайт се намирате, въведените от вас думи за търсене или града и държавата ви.
 • Измерване на ефективността: Използваме данните и за измерване на ефективността, както и за да разбираме как се ползват услугите ни.
 • Комуникация с вас: Може например да използваме имейл адреса ви, за да ви изпратим известие, ако открием подозрителна активност.

Как да реша какво да запазва Google?

С помощта на настройките можете да ограничите данните, които събираме, и начините, по които ги използваме. Ако например не искате да запазваме историята ви в YouTube в профила ви в Google, можете да изключите историята в YouTube. Ако направите промени по контролите за активността си, ще уведомим родителите ви. Научете повече за настройките си за поверителност

Винаги можете да преглеждате и управлявате част от информацията за вас и профила ви в Google.

Google споделя ли личната ми информация с други хора?

Не споделяме личната ви информация с дружества, организации или лица извън Google освен в ограничени случаи – например когато това се изисква от нас по закон. Ако споделим тази информация, ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че е защитена.

Можем да споделяме лична информация:

 • С родителите ви и семейната ви група в Google.
 • ​​Когато получим разрешение от вас или ваш родител или по законови причини. Ще споделим лична информация извън Google, ако смятаме, че предоставянето ѝ може да е необходимо за:
 • Спазване на приложимото законодателство, наредби, законови процедури или влязло в сила държавно изискване.
 • Прилагане на съответните Общи условия, включително проверка на потенциални нарушения.
 • Разкриване, предотвратяване или други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • Предприемане на мерки за защита срещу нарушаване на правата, собствеността или безопасността на Google, нашите потребители или обществеността, както се изисква или разрешава от закона.
 • Външна обработка. Предоставяме лична информация на компаниите, с които работим, за да обработват данните въз основа на предоставени от нас инструкции. Например използваме външни компании, за да ни помагат с поддръжката на клиенти, и е необходимо да споделим лична информация със съответната компания, за да отговорим на въпросите на потребителите.

Кой друг може да вижда нещата, които споделя, като например снимки, имейли и документи?

Можете да изберете да споделяте конкретно съдържание с други хора в приложенията и сайтовете на Google, които използвате.

Не забравяйте, че когато споделяте, е възможно другите хора да споделят повторно – дори в приложения и сайтове извън Google.

По всяко време можете да изтриете собственото си съдържание от профила си, но с това няма да изтриете копията, които вече са споделени.

Внимавайте какво споделяте и споделяйте само с хора, на които имате доверие.

За да научите повече по тези теми, можете винаги да разгледате Политиката ни за поверителност.