Vítejte!

Vaše důvěra je pro nás prioritou a uvědomujeme si, že umožnit dítěti mít vlastní účet Google je velké rozhodnutí. Udělejte si chvilku a přečtěte si tyto důležité informace.

Nástroje pro rodiče

Účet Google dítěte je stejný jako ten váš a nabízí přístup k mnohým službám společnosti Google, včetně služeb, které nebyly navrženy s ohledem na děti. Dítě může pomocí svého účtu například:

 • pokládat otázky, mít přístup k internetu a vyhledávat na něm pomocí Asistenta Google, Chromu a Vyhledávání,

 • komunikovat s ostatními prostřednictvím Gmailu, SMS, videa, telefonování a dalších metod,

 • stahovat, kupovat a používat aplikace, hry, hudbu, filmy a další položky,

 • vytvářet, zobrazovat a sdílet fotky, videa, prezentace, dokumenty a další obsah,

 • sledovat informace o svém zdraví a kondici včetně úrovně aktivity a tepové frekvence ve službě Google Fit (v závislosti na zařízení dítěte),

 • zobrazovat při používání služeb Google kontextovou reklamu.

Family Link a dohled rodičů

Aplikace Family Link od Googlu vám pomůže nastavit základní pravidla a ukázat dítěti, co mu online prostředí nabízí. Dítě se stane součástí vaší rodinné skupiny Google, ve které můžete sdílet služby Google s dítětem a až čtyřmi dalšími členy rodiny. Později budete moct přidat dalšího rodiče, který vám s dohledem nad účtem dítěte pomůže. Rodiče můžou pomocí aplikace Family Link například:

 • nastavit limity času, který dítě stráví na zařízeních s Androidem nebo ChromeOS,

 • zobrazit polohu přihlášených a aktivních zařízení Android dítěte,

 • schvalovat stahování a nákupy dítěte ve službě Google Play a Stadia nebo omezovat viditelnost obsahu na základě hodnocení zralosti,

 • pomáhat dítěti vybrat si typy aktivity, které lze v jeho účtu Google uložit, a účet si přizpůsobit,

 • spravovat nastavení jako například Bezpečné vyhledávání ve Vyhledávání Google,

 • kontrolovat oprávnění aplikací dítěte, například přístup k mikrofonu, fotoaparátu a kontaktům v zařízeních s Androidem a ChromeOS,

 • změnit nastavení obsahu nebo přístupu a další nastavení služeb YouTube (tam, kde jsou dostupné), včetně YouTube a YouTube Kids.

Rodičovská kontrola služby Family Link vám sice pomůže dohlížet na online prostředí dítěte, ale má určitá omezení:

 • I když velká část rodičovských nastavení služby Family Link se dá spravovat na webu, k nastavení některých funkcí (například limitů času stráveného na zařízení) potřebujete aplikaci Family Link pro Android nebo iOS.

 • Pomocí nastavení, jako je bezpečné vyhledávání, omezení přístupu na webové stránky nebo filtry Obchodu Play, můžete omezit nevhodný obsah. Žádné nastavení ale není dokonalé. I když budete tyto ovládací prvky používat, dítě může mít přístup k obsahu, který nechcete, aby vidělo.

 • Když si dítě znovu stáhne už dříve schválenou aplikaci nebo jiný obsah, nainstaluje si určitou aktualizaci (i pokud přidává obsah nebo požaduje další údaje či oprávnění) nebo si stáhne sdílený obsah z vaší rodinné mediatéky Google Play, schválení rodičem už není nutné.

 • Některé funkce Family Link mají omezenou dostupnost a fungují pouze při určitém nastavení a za určitých okolností. Blokování aplikací je například k dispozici, pouze pokud je dítě přihlášeno ke kompatibilnímu zařízení Android nebo ChromeOS, a polohu zařízení dítěte v aplikaci Family Link si můžete zobrazit jen tehdy, když je jeho zařízení Android zapnuté a připojené k internetu.

Když dítě dosáhne věku 13 let (nebo relevantního věku ve vaší zemi), může si účet začít spravovat samo.

Respektujte ostatní

Mnohé z našich služeb umožňují vašemu dítěti komunikovat s dalšími uživateli. Záleží nám na tom, aby prostředí našich služeb bylo ohleduplné k všem. Vaše dítě proto musí dodržovat základní pravidla chování, například nešikanovat ostatní, neubližovat jim ani sobě, nikomu nevyhrožovat ani nenavádět k šikanování a ubližování. Mezi příklady závadného chování při používání našich služeb patří klamání, podvádění, pomlouvání, šikanování, obtěžování, pronásledování a veřejné šíření nenávistného obsahu (například obsahu, který podněcuje nenávist nebo diskriminaci namířenou proti původu, rase, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci atd.). Zveřejňování nenávistného obsahu může vás a vaše dítě vystavit trestnímu stíhání nebo občanským žalobám.

Ochrana soukromí dítěte

Aby vaše dítě mohlo mít účet Google nebo profil, můžeme od vás potřebovat oprávnění shromažďovat, používat a zveřejňovat údaje dítěte způsobem popsaným v tomto upozornění ve věci ochrany soukromí a zásadách ochrany soukromí Google. Když dítěti umožníte používat naše služby, vy i dítě nám svěřujete své údaje. Chápeme, že se jedná o velkou zodpovědnost, a usilovně pracujeme na tom, abychom vaše údaje ochránili a umožnili vám je spravovat. Můžete rozhodnout, zda dítě může spravovat své ovládací prvky aktivity například pro aktivitu na webu a v aplikacích nebo historii YouTube.

Toto upozornění ve věci ochrany soukromí pro účty a profily Google spravované pomocí služby Family Link pro děti mladší 13 let (nebo příslušného věku ve vaší zemi)zásady ochrany soukromí Google vysvětlují postupy společnosti Google v oblasti ochrany soukromí. Jsou-li některé postupy v oblasti ochrany soukromí specifické pro účet nebo profil dítěte (například postupy týkající se personalizované reklamy), jsou popsány v tomto upozornění ve věci ochrany soukromí.

Toto upozornění ve věci ochrany soukromí se nevztahuje na postupy žádných aplikací, akcí a webů třetích stran (nepatřících společnosti Google), které vaše dítě může používat. Příslušné smluvní podmínky a zásady, včetně informací o shromažďování dat a používaných praktikách, aplikací, akcí a webů třetích stran byste si měli přečíst a na základě toho zhodnotit jejich vhodnost pro vaše dítě.

Shromažďované informace

Jakmile dítěti udělíte oprávnění mít účet Google nebo profil, budou se na jeho účet nebo profil vztahovat stejná pravidla týkající se informací, které shromažďujeme, jako na váš účet. Shromažďujeme například:

Informace poskytnuté vámi a vaším dítětem

Při vytváření účtu nebo profilu se můžeme ptát na osobní údaje, jako je jméno a příjmení, e-mailová adresa a datum narození. Shromažďujeme informace, které nám vy nebo vaše dítě poskytnete, jako jsou vaše online kontaktní údaje, které potřebujeme, abychom vás mohli požádat o souhlas. Shromažďujeme také data, která vaše dítě vytváří, nahrává nebo přijímá od ostatních při používání svého účtu nebo profilu, například když uloží fotku do Fotek Google nebo vytvoří dokument na Disku Google.

Informace, které získáváme, když dítě používá naše služby

Automaticky shromažďujeme a uchováváme určité informace o službách, které vaše dítě používá, a o tom, jakým způsobem je používá, například když zadá dotaz do Vyhledávání Google, mluví s Asistentem Google nebo sleduje video ve službě YouTube pro děti. K takovým informacím patří:

 • Aplikace, prohlížeče a zařízení vašeho dítěte

  Shromažďujeme informace o aplikacích, prohlížečích a zařízeních, ze kterých má vaše dítě přístup ke službám Google, včetně jedinečných identifikátorů, typu a nastavení prohlížeče, operačního systému, informací o mobilní síti včetně názvu operátora a telefonního čísla a čísla verze aplikace. Dále shromažďujeme informace o interakci aplikací, prohlížečů a zařízení vašeho dítěte s našimi službami, včetně IP adresy, hlášení o pádech, systémové aktivity a data, času a URL odkazujícího zdroje souvisejících s požadavkem, který dítě odeslalo. Tyto informace shromažďujeme, například když zařízení vašeho dítěte kontaktuje naše servery, třeba kvůli instalaci aplikace z obchodu Play.

 • Aktivita vašeho dítěte

  Shromažďujeme informace o aktivitách vašeho dítěte v našich službách. Pomocí nich například doporučujeme aplikace na Google Play, které by se dítěti mohly líbit. Můžete určit, jestli vaše dítě smí samo spravovat své ovládací prvky aktivity. K informacím o aktivitě vašeho dítěte, které shromažďujeme, patří například vyhledávané termíny, přehraná videa, hlasové a zvukové informace při používání zvukových funkcí, lidé, se kterými dítě komunikuje nebo sdílí obsah, a historie prohlížení v Chromu, kterou si dítě synchronizovalo s účtem Google. Pokud vaše dítě pomocí našich služeb uskuteční nebo přijme hovor, případně přijme zprávu (například přes Google Meet nebo Duo), můžeme shromažďovat telefonické protokolovací informace. Díte může přejít na svůj účet Google a nastavit si, které informace o aktivitě se u jeho účtu nebo profilu mají ukládat. Vy nastavení týkající se jeho aktivity můžete spravovat taky – stačí se přihlásit k účtu Google vašeho dítěte nebo otevřít jeho profil ve službě Family Link.

 • Informace o poloze vašeho dítěte

  Když vaše dítě používá naše služby, shromažďujeme o něm určité informace. Pomocí GPS, IP adresy, dat ze snímačů v zařízení a informací o věcech, které se nacházejí v blízkosti zařízení (třeba přístupové body Wi-Fi, mobilní vysílače nebo Bluetooth zařízení), můžeme určit polohu dítěte. Typy shromažďovaných polohových dat záleží částečně na vašich nastaveních a částečně na zařízení dítěte.

 • Hlasové a zvukové informace vašeho dítěte

  Můžeme shromažďovat hlasové a zvukové informace vašeho dítěte. Když dítě například použije hlasový aktivační příkaz (např. „OK, Google“ nebo klepne na ikonu mikrofonu), může se k jeho účtu uložit nahrávka následující řeči nebo zvuku, včetně zvuku pár vteřin před aktivací příkazu. Zvuk se ukládá z kteréhokoli zařízení, na kterém je dítě přihlášené a má na něm zapnuté nastavení Aktivita v aplikacích a na webu.

Ke shromažďování a uchovávání informací vašeho dítěte používáme různé technologie, včetně souborů cookie, pixelových značek, místního úložiště (například webového úložiště prohlížeče nebo mezipaměti dat aplikací), databází a protokolů serverů. Nepožadujeme po dítěti více osobních údajů, než je pro používání služeb Google dostupných pro tyto účty nebo profily přiměřeně nutné.

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Způsob použití dat, která společnost Google ve spojení s účtem Google nebo profilem dítěte shromažďuje, je podrobněji vysvětlen v zásadách ochrany soukromí společnosti Google. Obecně údaje dítěte používáme k poskytování, správě a vylepšování našich služeb, k vývoji nových služeb, k přizpůsobování našich služeb dítěti, k měření výkonu a sledování, jak jsou naše služby používány, k přímé komunikaci s dítětem v souvislosti s našimi službami a ke zlepšování bezpečnosti a spolehlivosti našich služeb.

Ke zpracování informací dítěte za těmito účely používáme různé technologie. Pomocí automatizovaných systémů analyzujeme obsah vašeho dítěte, abychom mu mohli poskytovat například výsledky vyhledávání nebo další funkce, které se přizpůsobují podle toho, jakým způsobem používá naše služby. Obsah také analyzujeme za účelem zjišťování zneužití, jako je spam, malware a nelegální obsah. Využíváme také algoritmy, pomocí kterých v datech rozpoznáváme opakované vzorce. Když v našich systémech zjistíme spam, malware, nelegální obsah nebo jinou formu zneužití systému, která porušuje naše zásady, můžeme účet nebo profil dítěte deaktivovat nebo podniknout náležité kroky. V určitých případech můžeme porušení zásad nahlásit příslušným úřadům.

Informace dítěte můžeme používat k poskytování doporučení, personalizovaného obsahu a přizpůsobených výsledků vyhledávání. V závislosti na nastavení dítěte může například služba Google Play použít informace o nainstalovaných aplikacích k tomu, aby mu navrhla aplikace, které by se mu mohly líbit.

Navíc můžeme také informace shromažďované z jednotlivých služeb a ze zařízení dítěte pro účely popsané výše kombinovat. V závislosti na nastavení účtu nebo profilu dítěte může být k jeho osobním údajům přiřazena jeho aktivita na ostatních webech a v ostatních aplikacích, a to za účelem zlepšování služeb Google.

Společnost Google dítěti nebude zobrazovat personalizované reklamy, což znamená, že reklamy nebudou založeny na informacích získaných z jeho účtu nebo profilu. Mohou být ale založeny na informacích jako obsah webu nebo aplikace, kterou si dítě zobrazuje, aktuální vyhledávací dotaz nebo obecná poloha (například město nebo stát). Při procházení webu nebo používání aplikací, které nejsou od Googlu, může dítě narazit na reklamy zobrazované jiným poskytovatelem reklam (ne od Googlu), včetně reklam personalizovaných třetími stranami.

Informace, které vaše dítě může sdílet

Vaše dítě může být schopné po přihlášení pomocí svého účtu Google nebo profilu sdílet informace, včetně fotek, videí, zvukových souborů a polohy, veřejně a s ostatními lidmi. Když vaše dítě sdílí informace veřejně, mohou být přístupné pomocí vyhledávačů, jako je Vyhledávání Google.

Informace, které sdílí společnost Google

Údaje, které shromažďujeme, mohou být za omezených podmínek sdíleny mimo společnost Google. Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnost Google pouze v následujících případech:

Se souhlasem

Osobní údaje budeme sdílet mimo společnost Google, bude-li k tomu poskytnut souhlas.

S vaší rodinnou skupinou

Údaje dítěte, včetně jména, fotky, e-mailové adresy a nákupů ve službě Play, mohou být sdíleny se členy vaší rodinné skupiny na Googlu.

Za účelem externího zpracování

Osobní údaje poskytujeme spřízněným společnostem nebo jiným důvěryhodným firmám či osobám, aby je pro nás mohly zpracovat na základě našich pokynů a v souladu s tímto upozorněním ve věci ochrany soukromí, zásadami ochrany soukromí společnosti Google a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení.

Z právních důvodů

Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnost Google, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:

 • vyhovění příslušným zákonům, předpisům, právním procesům nebo vymahatelným požadavkům ze strany státu;

 • vymáhání příslušných smluvních podmínek anebo bližší ověření toho, zda nedošlo k porušení;

 • zjišťování podvodů s adresami, bezpečnostních a technických problémů, předcházení jim nebo jejich vyřešení;

 • ochrana před poškozením práv, majetku nebo bezpečí společnosti Google, našich uživatelů nebo veřejnosti, a to v míře vyžadované nebo povolené zákonem.

Údaje, které neumožňují zjištění totožnosti (například trendy týkající se obecného používání našich služeb), také můžeme sdílet veřejně a se svými partnery – například s majiteli stránek, inzerenty, vývojáři nebo vlastníky práv. Můžeme například veřejně sdílet údaje za účelem zobrazení trendů souvisejících s obecným používáním našich služeb. Konkrétním partnerům také umožňujeme shromažďovat údaje z prohlížečů nebo zařízení za účelem inzerce a měření pomocí vlastních souborů cookie nebo podobných technologií.

Přístup k osobním údajům dítěte

Pokud má vaše dítě účet Google, máte přístup k jeho údajům, můžete je aktualizovat, odstranit, exportovat či zakázat jejich zpracování tak, že se přihlásíte k jeho účtu Google. Pokud si nepamatujete heslo dítěte, můžete ho obnovit v aplikaci Family Link nebo v nastaveních Family Link na webu. Po přihlášení můžete ke správě nastavení ochrany soukromí dítěte a jeho osobních údajů využít dostupné ovládací prvky popsané v zásadách ochrany soukromí společnosti Google, například ovládací prvky aktivity Google.

Pokud má vaše dítě profil, máte přístup k jeho údajům, můžete je aktualizovat, odstranit, exportovat či zakázat jejich zpracování prostřednictvím aplikace Family Link nebo nastavení Family Link na webu.

Dítě má možnost svou předchozí aktivitu v sekci „Moje aktivita“ smazat a ve výchozím nastavení udělovat oprávnění aplikací (včetně přístupu k poloze zařízení, mikrofonu nebo kontaktům) třetím stranám. Pomocí služby Family Linky můžete také upravit nebo změnit informace o účtu Google nebo profilu dítěte, kontrolovat aktivitu v aplikacích a oprávnění aplikací a spravovat možnost dítěte udělovat aplikacím nebo externím službám určitá oprávnění pro přístup k údajům dítěte.

Pokud budete kdykoli chtít zastavit další shromažďování osobních údajů dítěte a jejich používání, můžete jeho účet Google nebo profil smazat tak, že na stránce informací o účtu nebo profilu v aplikaci Family Link nebo v nastaveních Family Link na webu kliknete na možnost „Smazat účet“ nebo „Smazat profil“. Informace o účtu nebo profilu dítěte budou trvale smazány v přiměřené časové lhůtě.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně účtu Google nebo profilu dítěte, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme. Další informace o službě Family Link a účtu Google nebo profilu dítěte najdete v našem centru nápovědy. Také nám můžete ohledně služby Family Link či účtu Google nebo profilu dítěte poslat zpětnou vazbu. V aplikaci Family Link klepněte na ikonu nabídky ☰ > Nápověda a zpětná vazba > Odeslat zpětnou vazbu. Můžete nás také kontaktovat e-mailem nebo na níže uvedené adrese.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
Phone: +1 855 696 1131 (USA)
V případě jiné země přejděte na stránku g.co/FamilyLink/Contact

Pokud máte dotazy ohledně toho, jak společnost Google shromažďuje a používá data vašeho dítěte, můžete kontaktovat společnost Google a naše oddělení pro ochranu dat. Máte-li obavy ohledně svých práv na základě místních právních předpisů, můžete se také obrátit na místní úřad pro ochranu osobních údajů.

Zobrazit informace o službě Family Link pro děti mladší 13 let (nebo příslušného věku ve vaší zemi)