Family Linki teatis vanematele, kelle lapsed on nooremad kui 13 (või teie riigis kohalduv vanus)

Kuva Family Linkiga hallatavate Google’i kontode privaatsusteatis laste puhul, kes on nooremad kui 13 (või teie riigis kohalduv vanus)

Tere tulemast, vanemad!

Google’i jaoks on teie usaldus esmatähtis ja teame, et lapsele Google’i konto loomine võib olla kaalukas otsus. See Family Linki teatis vanematele („teatis”) sisaldab olulist teavet, mida peaksite võtma arvesse otsuse langetamisel, kas lubada lapsel Google’i teenustesse sisse logida. Teie lapsele Google’i konto loomiseks vajame teie luba lapse teabe kogumiseks, kasutamiseks ja avaldamiseks, nagu on kirjeldatud selles teatises (sh allolev privaatsusteatis) ja Google’i privaatsuseeskirjades. Kui olete loa andnud, lisatakse teie lapse konto teie Google’i peregruppi ja saate kasutada konto haldamiseks Family Linki. Pidage meeles, et teie lapse Google’i konto on nagu teie oma ja sellega on võimalik pääseda juurde paljudele Google’i toodetele ning teenustele, sh laiemale kasutajaskonnale saadaolevad teenused, mida võite ka ise kasutada, nagu Chrome, Otsing, Gmail, Google Play, Hangouts ja Google’i assistent. Enamik neist toodetest ja teenustest ei ole arendatud või kohandatud lastele ning teie laps võib kasutada neid teistega suhtlemiseks või sellise sisu otsimiseks, mida võite pidada ebasobivaks. Teie laps saab kasutada oma kontot, et teha näiteks järgmist.

 • Kasutada Internetti ja teha seal otsinguid.
 • Saata ja võtta vastu meile, vestlussõnumeid, video- ja häälkõnesid.
 • Olenevalt tema konto Google Play heakskiiduseadetest osta ja laadida alla rakendusi, mänge, muusikat, filme, raamatuid ja muud Google Plays saadaolevat sisu ning teha rakendusesiseseid oste.
 • Luua, vaadata, jagada ja võtta vastu sisu, sh fotosid, videoid, helifaile, märkmeid, esitlusi, dokumente ja muud, millest osa võib olla jagatud avalikult.
 • Kui ta on vanem kui 13, jälgida teenuses Google Fit tervise- ja vormisoleku andmeid, nagu aktiivsuse tase, pulss, vererõhk või toitumine.

Nagu on selgitatud Family Linkiga hallatavate Google’i kontode privaatsusteatises laste puhul, kes on nooremad kui 13 (või teie riigis kohalduv vanus) („privaatsusteatis”) allpool, ei esita Google teie lapsele isikupärastatud reklaame, kuid Google’i teenuseid kasutades näeb teie laps siiski reklaame. Küsime teie nõusolekut, enne kui teeme selles teatises kirjeldatud põhimõtetes olulisi muudatusi.

Tööriistad vanematele

Family Link

Kui olete lapse kontole loa andnud, saate kasutada Family Linki, et teha näiteks järgmist.

 • Kiita heaks lapse allalaadimisi ja oste teenuses Google Play ning piirata Google Play poes sisu nähtavust küpsusreitingute alusel.
 • Hallata Google’i otsingu seadeid, nagu SafeSearch.
 • Vaadata Androidis üle oma lapse rakenduste lubasid, nagu juurdepääs mikrofonile, kaamerale, asukohale ja kontaktidele.
 • Muuta YouTube Kidsi rakenduses sisu filtreerimise seadet.
 • Piirata lapse Android- või ChromeOS-i seadmete kasutusaega.
 • Vaadata lapse aktiivsete ja sisselogitud Android-seadmete asukohta.
 • Hallata lapse Google’i kontoga seotud tegevuse seadeid.
 • Lubada teisel pereliikmel kasutada paljusid samadest juhtelementidest, mis on teile lapse konto haldamiseks saadaval.

Family Linki tööriistad aitavad teil panna pere jaoks paika digitaalse tegevuse põhireeglid. Mõnda Family Linki seadet saab muuta veebis, kuid neile kõigile juurdepääsemiseks vajate Androidi või iOS-i rakendust. Näiteks peate laadima Family Linki rakenduse alla, et kasutada selliseid funktsioone nagu ekraaniaja piirangud. Pidage meeles, et mõni funktsioon on saadaval ainult Androidis või ChromeOS-is ja teised võivad vajada töötamiseks teatud seadeid või tingimusi. Näiteks ei näe te Family Linki rakenduses oma lapse seadme asukohta, kui asukoha jagamine pole lubatud ning seade pole sisse lülitatud, Internetiga ühendatud ega hiljuti aktiivne olnud. Filtrid, nagu SafeSearch ja Chrome’i veebisaitide piirangud, ei ole täiuslikud, mistõttu võib vulgaarne, vägivalda kujutav või muu lapse jaoks potentsiaalselt sobimatu sisu läbi pääseda.

Google Play vanemlik järelevalve ja ostukinnitused

Teie laps saab sirvida Google Play poes rohkelt erinevat sisu, sh rakendusi, filme, raamatuid ja muusikat. Kui seadistate lapse konto puhul järelevalvet, peaksite vaatama üle lapse Google Play seaded ja kohandama neid vastavalt sellele, mida te tema puhul sobilikuks peate. Pidage meeles, et need seaded põhinevad kolmandate osapoolte esitatud vanusereitingutel, mis võivad olla mittetäielikud või valesti määratud. Seetõttu võib teie laps näha olenemata valitud seadest siiski sisu, mida peate ebasobivaks.  Teie laps võib taotleda sisu, mis on mõeldud vanemale kasutajaskonnale, või jagada teavet ja suhelda teistega, kasutades oma seadmesse installitud kolmandate osapoolte rakendusi, mistõttu peate ise otsustama, mille heaks kiidate. Näiteks võib tal olla võimalik kolmandate osapoolte rakenduste kaudu fotosid ja videoid jagada. Olenemata lapse ostude ja allalaadimiste jaoks valitud kinnitusseadetest ei küsita teilt teatud juhtudel kinnitust, näiteks kui laps laadib rakenduse või muu sisu uuesti alla, installib rakendusele värskenduse (isegi värskenduse korral, mis lisab sisu või küsib täiendavaid andmeid või lubasid) või laadib teie Google Play perekonna kogust jagatud sisu alla.

Saate rakendusi blokeerida, et need ei oleks lapse Android- või ChromeOS-i seadmes enam saadaval, kui puudutate Family Linkis kaarti Rakendused, valite blokeeritava rakenduse ja lülitate valiku Luba rakendus välja. Seejärel rakendus peidetakse, kuid seda ei kustutata lapse seadmest, kui te ei deblokeeri seda. Kui kustutate või desinstallite lapse seadmest rakenduse, saab laps selle kinnituseta uuesti installida. Saate ühtlasi kasutada Family Linki, et vaadata oma lapse rakenduste puhul üle rakenduste load.

Family Linkiga hallatavate Google’i kontode privaatsusteatis lastele, kes on nooremad kui 13 (või teie riigis kohalduv vanus) („privaatsusteatis”)

Me teame, et tähtis on mõista, mis isiklikke andmeid me seoses teie lapsele loodava Google’i kontoga kogume, miks me neid kogume ja kuidas te saate seda teavet värskendada, hallata, eksportida ja kustutada. See privaatsusteatis ja Google’i privaatsuseeskirjad selgitavad meie privaatsuspõhimõtteid teie lapse Google’i konto puhul. Kui tingimused on omavahel vastuolus, näiteks seoses isikupärastatud reklaamide piiranguga, kohaldub see privaatsusteatis.

See privaatsusteatis ei kohaldu mis tahes kolmanda osapoole (kelleks ei ole Google) rakenduste, toimingute ja veebisaitide korral, mida teie laps võib kasutada. Vaadake üle kolmanda osapoole rakenduste, toimingute ja veebisaitide puhul kohalduvad tingimused ja eeskirjad, sh nende andmete kogumise ja kasutamise põhimõtted, et teha kindlaks, kas need on teie lapse puhul sobivad.

Teave, mida kogume

Meie teabe kogumise põhimõtteid selgitatakse Google’i privaatsuseeskirjades. Näiteks kogume järgmist.

Teie lapse või teie loodud või meile edastatud teave.

Küsime konto loomise protsessi osana isiklikke andmeid, nagu ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja sünnikuupäev.  Kogume lapse edastatavat sisu, nagu teie veebipõhine kontaktteave, mis on vajalik teiega nõusoleku saamise eesmärgil ühenduse võtmiseks.  Lisaks kogume teavet, mida laps oma kontot kasutades loob, üles laadib või teistelt vastu võtab, näiteks kui laps salvestab teenusesse Google Photos pildi või loob Google Drive’is dokumendi.

Teave, mille me saame, kui teie laps meie teenuseid kasutab.

Kogume ja talletame automaatselt teatud teavet teenuste kohta, mida teie laps kasutab, ja selle kohta, kuidas ta neid kasutab, näiteks kui laps sisestab Google’i otsingusse päringu, räägib Google’i assistendiga või vaatab YouTube Kidsis videot. See teave hõlmab järgmist.

 • Teie lapse rakendused, brauserid ja seadmed

  Kogume teavet rakenduste, brauserite ja seadmete kohta, mida teie laps kasutab Google’i teenustele juurdepääsemiseks, sh unikaalsed identifikaatorid, brauseri tüüp ja seaded, seadme tüüp ja seaded, operatsioonisüsteem, mobiilsidevõrgu teave, sh operaatori nimi ja telefoninumber, ning rakenduse versiooninumber. Lisaks kogume teavet teie lapse rakenduste, brauserite ja seadmete ning meie teenuste vahelise suhtluse kohta, sh IP-aadress, krahhiaruanded, süsteemi tegevus ning teie lapse taotluse kuupäev, kellaaeg ja suunaja URL. Kogume seda teavet, kui mõni Google’i teenus võtab teie lapse seadmest ühendust meie serveritega, näiteks kui ta installib Play poest rakenduse.
 • Teie lapse tegevus

  Kogume teavet teie lapse tegevuse kohta meie teenustes ning kasutame seda näiteks Google Plays lapsele meeldida võivate rakenduste soovitamiseks. Teie lapse tegevust puudutav teave, mida me kogume, võib hõlmata näiteks otsingutermineid, vaadatud videoid, helifunktsioonide kasutamisest tulenevat hääl- ja heliteavet, inimesi, kellega ta suhtleb või sisu jagab, ning Chrome’i sirvimisajalugu, mille ta oma Google’i kontoga sünkroonib. Kui teie laps kasutab meie teenuseid helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks ning sõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks, kasutades näiteks Google Hangoutsi, võime koguda telefoni logiteavet, nagu lapse telefoninumber, helistaja number, vastuvõtja number, suunamisnumbrid, kõnede ja sõnumite kuupäev ning kellaaeg, kõnede kestus, marsruutimisteave ja kõnede tüübid. Kontole salvestatud tegevusega seotud teabe vaatamiseks ja haldamiseks saab laps külastada oma Google’i kontot. Saate ka ise lapse tegevust hallata, kui logite sisse tema Google’i kontosse.
 • Teie lapse asukohateave

  Kui laps kasutab meie teenuseid, kogume teavet tema asukoha kohta. Teie lapse asukoha saab määrata GPS-i, IP-aadressi, tema seadme anduriandmete ja tema lähedal asuvate üksuste (nt WiFi-pääsupunktid, mobiilsidemastid ja Bluetoothi toega seadmed) teabe põhjal. Kogutava asukohateabe tüüp oleneb osaliselt teie lapse seadmest ja konto seadetest.
 • Teie lapse hääle- ja heliteave

  Võime koguda teie lapse hääl- ja heliteavet. Kui teie laps kasutab heli aktiveerimise käske (nt „OK, Google” või mikrofoniikooni puudutamine), talletatakse sellele järgneva ja paari eelneva sekundi kõne/heli lapse mis tahes sisselogitud seadmetest tema kontole, kui seade Veebi- ja rakendustegevused on lubatud.

Kasutame teie lapse teabe kogumiseks ja talletamiseks mitmesugust tehnoloogiat, sh küpsisefaile, veebimajakaid ja kohalikku salvestusruumi, nagu brauseri veebisalvestusruum või rakenduste vahemälud andmetele, andmebaasid ja serverilogid. Me ei nõua teie lapselt rohkem isiklikku teavet, kui on mõistlikkuse piires vajalik nende kontode jaoks saadaolevate Google’i toodete ja teenuste kasutamiseks.

Kuidas me kogutud teavet kasutame?

Google’i privaatsuseeskirjades selgitatakse üksikasjalikumalt, mis eesmärkidel Google teie lapse Google’i kontoga seoses andmeid kogub. Üldiselt kasutame teie lapse andmeid teenuste pakkumiseks, haldamiseks ja täiustamiseks, uute teenuste arendamiseks, teie lapse jaoks teenuste kohandamiseks, toimivuse mõõtmiseks ja teenuste kasutamise mõistmiseks, meie teenuste asjus lapsega vahetuks suhtlemiseks ning teenuste ohutuse ja usaldusväärsuse täiustamiseks.

Teie lapse teabe nendel eesmärkidel töötlemiseks kasutatakse mitmesugust tehnoloogiat. Kasutame automatiseeritud süsteeme, mis analüüsivad teie lapse sisuteavet, et pakkuda talle näiteks kohandatud otsingutulemusi ja muid funktsioone, mida on kohandatud selle alusel, kuidas ta meie teenuseid kasutab. Lisaks analüüsime teie lapse sisuteavet, et tuvastada väärkasutust, näiteks rämpssisu, pahavara ja ebaseaduslikku sisu. Peale selle kasutame andmemustrite tuvastamiseks algoritme. Kui tuvastame oma süsteemides rämpssisu, pahavara, ebaseadusliku sisu või muud tüüpi väärkasutuse, mis rikub meie eeskirju, võime ta konto keelata või rakendada muid asjakohaseid meetmeid. Teatud juhtudel võime teatada rikkumisest ka asjakohastele asutustele.

Võime kasutada teie lapse teavet soovituste, isikupärastatud sisu ja kohandatud otsingutulemuste kuvamiseks. Google Play võib soovitada olenevalt seadetest näiteks lapse installitud rakenduste alusel muid rakendusi, mis võivad talle meeldida.

Lisaks võime eespool kirjeldatud eesmärkidel oma teenustest ja teie lapse seadmetest kogutavat teavet kombineerida. Olenevalt teie lapse konto seadetest võidakse seostada tema tegevusi teistel saitidel ja rakendustes tema isiklike andmetega, et täiustada Google’i teenuseid.

Google ei esita teie lapsele isikupärastatud reklaame, mis tähendab, et reklaamid ei tugine teie lapse kontolt pärit teabele. Selle asemel võivad reklaamid põhineda näiteks teie lapse vaadatava veebisaidi või rakenduse sisul, kasutataval otsingupäringul või üldisel asukohal (nagu linn või naabruskond). Kui teie laps sirvib veebi või kasutab rakendusi, mida ei paku Google, võidakse talle esitada reklaame teistelt reklaamipakkujatelt (mitte Google’ilt), sh kolmandate osapoolte isikupärastatud reklaame.

Teave, mida teie laps saab jagada

Teie laps saab jagada teavet, sh fotosid, videoid, helisisu ja asukohta, avalikult ja teistega, kui ta on oma Google’i kontoga sisse logitud. Kui laps jagab teavet avalikult, võib see olla saadaval otsingumootorite kaudu, näiteks Google’i otsingus.

Teave, mida Google jagab

Teavet, mida kogume, võidakse jagada teatud juhtudel väljaspool Google’it. Me ei jaga isiklikke andmeid ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega väljaspool Google’it, v.a järgmistel juhtudel.

Nõusoleku alusel

Jagame isiklikke andmeid väljaspool Google’it, kui meil on selleks nõusolek (kui see on kohaldatav).

Teie peregrupiga

Teie lapse teavet, sh tema nime, fotot, e-posti aadressi ja Play oste, võidakse jagada teie peregrupi liikmetega Google’is.

Väliseks töötlemiseks

Jagame isiklikke andmeid oma sidusettevõtete või teiste usaldusväärsete ettevõtete või isikutega, et nad töötleksid teavet meie eest, lähtudes meie suunistest ja järgides seda privaatsusteatist, Google’i privaatsuseeskirju ning muid asjakohaseid konfidentsiaalsus- ja turvameetmeid.

Õiguslikel põhjustel

Jagame isiklikke andmeid ettevõtete, organisatsioonide või isikutega väljaspool Google’it, kui meil on alust heauskselt arvata, et juurdepääs sellele teabele, selle kasutamine, säilitamine või avalikustamine on vajalik järgmistel põhjustel.

 • Kohalduvate seaduste, määruste, kohtumenetluste või täitmisele kuuluvate riiklike nõuete järgimiseks.
 • Kohaldatavate teenusetingimuste jõustamiseks, sh võimalike rikkumiste uurimiseks.
 • Pettuste või turva- või tehniliste probleemide tuvastamiseks, ennetamiseks või muul viisil nendega tegelemiseks.
 • Google’i, meie kasutajate või avalikkuse õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks, nagu näeb ette seadus.

Võime ühtlasi jagada avalikult ja oma partneritega, nt väljaandjate, reklaamijate, arendajate ja õiguste omanikega, isikut mittetuvastavat teavet (nagu meie teenuste üldise kasutamise trendid). Näiteks jagame avalikult teavet, et näidata trende meie teenuste üldise kasutamise kohta. Lisaks lubame kindlatel partneritel koguda brauseritest ja seadmetest teavet andmete mõõtmise ja reklaamiga seotud eesmärkidel. Selleks kasutavad partnerid enda küpsisefaile või sarnast tehnoloogiat.

Kui teie laps on oma Google’i kontoga YouTube Kidsi sisse logitud, kehtib see privaatsusteatis. Kui teie laps ei ole oma Google’i kontoga YouTube Kidsi sisse logitud, kehtib YouTube Kidsi privaatsusteatis.

Juurdepääs teie lapse isiklikele andmetele

Kui lõite lapsele Family Linkiga uue konto, saate lapse Google’i kontosse sisse logida ning tema andmeid vaadata, värskendada, eemaldada ja eksportida. Kui te ei mäleta lapse parooli, saate selle Family Linki rakenduses või Family Linki seadetes veebis lähtestada. Kui olete sisse logitud, saate kasutada erinevaid juhtelemente, mida on kirjeldatud Google’i privaatsuseeskirjades (nt Google’i kontotegevuste haldus), et hallata oma lapse privaatsusseadeid ja teavet. Kui laps lõi endale ise konto enne teie riigis nõutud miinimumvanuse muutumist ja andsite talle hiljem loa konto alleshoidmiseks, ei ole teil võimalik ilma lapse loata tema parooli lähtestada ega tema kontosse sisse logida.

Teie laps saab muuta vaikimisi oma kontotegevuste haldust, kustutada jaotises Minu tegevused oma varasemat tegevust ja anda kolmanda osapoole rakendustele lubasid (sh seadme asukoha, mikrofoni ja kontaktide kasutamiseks). Saate aga piirata seda, kas laps saab Android-seadmes ilma vanemliku nõusolekuta neid valikuid teha, kui avate Family Linki seaded (rakenduses või veebis) ning määrate valikute „Google’iga seotud tegevuse haldamine” ja „Rakenduste load” seadeks „Ainult vanemad”.

Saate kasutada Family Linki rakendust või Family Linki seadeid veebis, et muuta oma lapse Google’i konto teavet ning vaadata üle rakendustegevusi ja rakenduste lubasid. Saate lisaks hallata, kas teie laps saab rakendustele teatud lubasid anda, et need pääseksid näiteks juurde teie lapse Android-seadmest pärit teabele (nt asukoht, mikrofon ja kontaktid). Samuti saate kasutada Family Linki, et hallata Androidis oma lapse juurdepääsu teatud funktsioonidele, rakendustele ja teenustele või muuta tema Androidi lubasid.

Kui soovite peatada oma lapse teabe edasise kogumise ja kasutamise, saate ta Google’i konto kustutada, kui klõpsate Family Linkis lapse kontoteabe lehel või peregrupi lehel jaotises Minu konto valikul Kustuta konto. Teie lapse kontoteave kustutatakse jäädavalt mõistliku aja jooksul.

Millal saab laps ise oma kontot haldama hakata?

Kui teie laps saab 13-aastaseks (või jõuab teie kohtualluvuses kehtivate seadustega sätestatud ikka), on tal võimalik iseseisvalt oma kontot haldama hakata. Kui laps otsustab ise oma Google’i kontot hallata, ei ole teil enam sellele juurdepääsu ning te ei saa seda hallata, kui te otsusta lapsega hiljem ühiselt uuesti Family Linki kaudu järelevalvet seadistada. Enne kui teie laps saab iseseisvalt enda Google’i kontot haldama hakata, anname teile mõlemale sellest teada.

Võtke meiega ühendust

Kui teil on oma lapse Google’i konto kohta küsimusi, võtke meiega julgesti ühendust. Oleme valmis teid aitama. Lisateavet Family Linki ja teie lapse Google’i konto kohta leiate meie abikeskusest. Family Linki või oma lapse Google’i konto kohta tagasiside saatmiseks puudutage rakenduses Family Link valikuid Menüü ☰ > Abi ja tagasiside > Saada tagasisidet. Võite võtta meiega ühendust ka meili teel või alloleval aadressil.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
Telefon: +1 855 696 1131 (USA)
Teiste riikide puhul külastage aadressi g.co/ContactFamilyLinkHelp

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas Google kogub ja kasutab teie lapse andmeid, võite võtta ühendust Google’i ja meie andmekaitseosakonnaga. Kui teil on küsimusi kohalike seadustega sätestatud õiguste kohta, võite võtta ühendust ka kohaliku andmekaitseasutusega.

Kuva Family Linki teatis lastele, kes on nooremad kui 13 (või teie riigis kohalduv vanus)