به خانواده‌تان کمک کنید عادات دیجیتالی سالمی را ایجاد کنند

فرزندتان چه کودک باشد و چه نوجوان، برنامه Family Link امکان می‌دهد با تنظیم قوانین پایه دیجیتال، او را درحین یادگیری و بازی و کاوش در فضای مجازی هدایت کنید.*

پیمایش
Fox Theater
۲۰ دقیقه پیش به‌روزرسانی شد
Toontastic 3D
۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
عکس
۵۶ دقیقه
Gmail
۲۸ دقیقه
بیشتر
Nexus 5 الکساندریا
باز
فعالیت امروز • اکنون به‌روزرسانی شد
فعالیت امروز • اکنون به‌روزرسانی شد
Toontastic 3D
۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
عکس
۵۶ دقیقه
‏‫مترجم Google‬
ابزار
رایگان
YouTube Kids
سرگرمی
رایگان
از بنیامین
تأیید بارگیری
‏‫مترجم Google‬
Google LLC
رد کردن
تأیید
MarcoPolo Ocean
آموزشی
ScratchJr
خلاقیت
BrainPOP Featured Movie
آموزشی
فعالیت امروز • اکنون به‌روزرسانی شد
برنامه‌های توصیه‌شده توسط معلمان
MarcoPolo Ocean
آموزشی
ScratchJr
خلاقیت
ذخیره
محدودیت روزانه
زمان خواب
طبق برنامه
۱شنبه
بدون محدودیت
۲شنبه
۲ ساعت
سه‌شنبه
۲ ساعت و ۱۵ دقیقه
همچنین اعمال می‌شود در…
۴شنبه
۲ ساعت
۵شنبه
۲ ساعت
جمعه
۲ ساعت
شنبه
بدون محدودیت
سه‌شنبه
۲ ساعت و ۱۵ دقیقه
اعمال
محدودیت روزانه
۴ ساعت
۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
ویرایش محدودیت‌ها
زمان خواب
Nexus 5 بنیامین
تا ۷ ق.ظ قفل است
بازکردن قفل
۲ درخواست تأییدیه
فعالیت امروز - اکنون به‌روزرسانی شد
عکس
۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
مکان
Fox Theater
۲۰ دقیقه پیش به‌روزرسانی شد
پیمایش

او را به‌سمت محتوای مناسب هدایت کنید

فعالیت‌هایش را مشاهده کنید

مدت تماشای صفحه برای همه چیز یکسان نیست. با گزارش‌های فعالیت، که مدت‌زمان استفادهٔ فرزندتان را از برنامه‌های دلخواهش نشان می‌دهد، به فرزندتان کمک کنید درباره کارهایی که در دستگاهش انجام می‌دهد تصمیمات درستی بگیرد.

برنامه‌هایش را مدیریت کنید

اعلان‌های مفید به شما امکان می‌دهد برنامه‌هایی را که فرزندتان می‌خواهد از فروشگاه Google Play بارگیری کند، تأیید یا مسدود کنید. همچنین می‌توانید خریدهای درون‌برنامه را مدیریت کنید و برنامه‌های خاصی را در دستگاهش پنهان کنید.

به کنجکاوی او پاسخ بدهید

ممکن است تصمیم‌گیری درباره برنامه‌های مناسب برای فرزندتان دشوار باشد. ازاین‌رو، Family Link برنامه‌های توصیه‌‌شدهٔ معلم را نشان می‌دهد و می‌توانید آن‌ها را مستقیماً به دستگاه فرزندتان اضافه کنید.

او را به‌سمت محتوای مناسب هدایت کنید

فعالیت‌هایش را مشاهده کنید

مدت تماشای صفحه برای همه چیز یکسان نیست. با گزارش‌های فعالیت، که مدت‌زمان استفادهٔ فرزندتان را از برنامه‌های دلخواهش نشان می‌دهد، به فرزندتان کمک کنید درباره کارهایی که در دستگاهش انجام می‌دهد تصمیمات درستی بگیرد.

فعالیت امروز • اکنون به‌روزرسانی شد
Toontastic 3D
۱ ساعت و ۳۰ دقیقه
عکس
۵۶ دقیقه

برنامه‌هایش را مدیریت کنید

اعلان‌های مفید به شما امکان می‌دهد برنامه‌هایی را که فرزندتان می‌خواهد از فروشگاه Google Play بارگیری کند، تأیید یا مسدود کنید. همچنین می‌توانید خریدهای درون‌برنامه را مدیریت کنید و برنامه‌های خاصی را در دستگاهش پنهان کنید.

تأیید بارگیری
‏‫مترجم Google‬
Google LLC
رد کردن
تأیید

به کنجکاوی او پاسخ بدهید

ممکن است تصمیم‌گیری درباره برنامه‌های مناسب برای فرزندتان دشوار باشد. ازاین‌رو، Family Link برنامه‌های توصیه‌‌شدهٔ معلم را نشان می‌دهد و می‌توانید آن‌ها را مستقیماً به دستگاه فرزندتان اضافه کنید.

برنامه‌های توصیه‌شده توسط معلمان
MarcoPolo Ocean
آموزشی
ScratchJr
خلاقیت

مدت تماشای صفحه را کنترل کنید

تنظیم محدودیت‌ها

این شما هستید که درباره مدت زمان مناسب برای تماشای صفحه تصمیم می‌گیرید. Family Link امکان می‌دهد محدودیت‌های زمانی و زمان خواب را برای دستگاه فرزندتان تنظیم کنید تا کمکش کنید تعادلی مناسب ایجاد کند.

دستگاهش را قفل کنید

خواه وقت بازی در خارج از خانه باشد یا صرف شام یا فقط یک دورهمی، می‌توانید هنگامی که وقت استراحت فرا می‌رسد، از راه دور دستگاه را قفل کنید.

مدت تماشای صفحه را کنترل کنید

تنظیم محدودیت‌ها

این شما هستید که درباره مدت زمان مناسب برای تماشای صفحه تصمیم می‌گیرید. Family Link امکان می‌دهد محدودیت‌های زمانی و زمان خواب را برای دستگاه فرزندتان تنظیم کنید تا کمکش کنید تعادلی مناسب ایجاد کند.

سه‌شنبه
۲ ساعت و ۱۵ دقیقه
اعمال

دستگاهش را قفل کنید

خواه وقت بازی در خارج از خانه باشد یا صرف شام یا فقط یک دورهمی، می‌توانید هنگامی که وقت استراحت فرا می‌رسد، از راه دور دستگاه را قفل کنید.

Nexus 5 بنیامین
تا ۷ ق.ظ قفل است
بازکردن قفل

ببینید کجا است

اینکه بتوانید فرزندتان را در حین حرکت پیدا کنید، ویژگی مفیدی است. تا وقتی فرزندتان دستگاهش را همراه داشته باشد، می‌توانید با Family Link موقعیت مکانی‌اش را پیدا کنید.#

ببینید کجا است

اینکه بتوانید فرزندتان را در حین حرکت پیدا کنید، ویژگی مفیدی است. تا وقتی فرزندتان دستگاهش را همراه داشته باشد، می‌توانید با Family Link موقعیت مکانی‌اش را پیدا کنید.#

مکان
Fox Theater
۲۰ دقیقه پیش به‌روزرسانی شد
پیمایش