Merknad om personvern for Google-kontoer og -profiler som administreres via Family Link, for barn under 13 år (eller aldersgrensen i landet ditt) («merknad om personvern»)

For at barnet ditt skal kunne ha sin egen Google-konto eller -profil, må vi ha tillatelse fra deg til å samle inn, bruke eller videreformidle barnets informasjon slik det er beskrevet i denne merknaden om personvern og Googles personvernregler. Når du lar barnet bruke tjenestene våre, gir du og barnet ditt oss tilgang til informasjonen deres. Vi forstår at dette er et stort ansvar, og vi og jobber hardt for å beskytte informasjonen deres og gi dere kontroll over den. Du kan velge om barnet ditt skal kunne administrere aktivitetslagringen sin for ting som nett- og appaktivitet og YouTube-loggen.

I denne merknaden om personvern for Google-kontoer og -profiler som administreres med Family Link, for barn under 13 år (eller aldersgrensen i landet ditt) og Googles personvernregler forklares Googles retningslinjer for personvern. Hvis det skulle finnes retningslinjer for personvern som gjelder spesifikt for barnets konto eller profil, for eksempel angående begrensninger for persontilpasset reklame, beskrives disse forskjellene i denne merknaden om personvern.

Denne merknaden om personvern gjelder ikke for praksisen til eventuelle tredjeparters apper, handlinger eller nettsteder som barnet ditt bruker. Du bør gå gjennom de aktuelle vilkårene og retningslinjene for apper, handlinger og nettsteder fra tredjeparter for å avgjøre om de egner seg for barnet ditt – medregnet tredjepartenes praksis for innsamling og bruk av data.

Informasjon vi samler inn

Når du har gitt tillatelse til at barnet ditt skal kunne ha en Google-konto eller -profil, blir barnets konto eller profil som regel behandlet som din egen med hensyn til informasjonen vi samler inn. Vi samler for eksempel inn følgende:

Informasjon du og barnet ditt oppretter eller oppgir til oss

Som del av prosessen for å opprette en konto eller profil ber vi om personopplysninger, som for- og etternavn, e-postadresse og fødselsdato. Vi samler inn informasjonen du eller barnet ditt oppgir, for eksempel kontaktinformasjonen din på nettet, noe vi trenger for å kunne kontakte deg for å be om samtykke. Vi samler også inn informasjonen barnet ditt oppretter, laster opp eller mottar fra andre mens han eller hun bruker kontoen eller profilen sin, for eksempel når barnet lagrer et bilde i Google Foto eller oppretter et dokument i Google Disk.

Informasjon vi får fra barnets bruk av tjenestene våre

Vi samler automatisk inn og lagrer informasjon om tjenestene barnet ditt bruker, og hvordan barnet bruker dem – for eksempel når barnet ditt søker i Google Søk, snakker til Google-assistenten eller ser på en video i YouTube Kids. Denne informasjonen inkluderer følgende:

 • Barnets apper, nettlesere og enheter

  Vi samler inn informasjon om appene, nettleserne og enhetene barnet ditt bruker for å få tilgang til Google-tjenester, inkludert unike identifikatorer, nettlesertype og -innstillinger, enhetstype og -innstillinger, operativsystem, informasjon om mobilnettverket (som mobiloperatørens navn og barnets telefonnummer) og appversjonsnummer. Vi samler også inn informasjon om interaksjonen mellom barnets apper, nettlesere og enheter og tjenestene våre, deriblant IP-adresser, programstopprapporter, systemaktivitet og datoer, tidspunkter og henvisningsadresser for barnets forespørsler. Vi samler for eksempel inn denne informasjonen når Google-tjenester på barnets enhet kontakter tjenerne våre, som når barnet installerer apper fra Play-butikken.

 • Aktiviteten til barnet ditt

  Vi samler inn informasjon om aktiviteten til barnet ditt i tjenestene våre og bruker den til å gjøre ting som å anbefale apper i Google Play som barnet kanskje vil like. Du kan velge om barnet ditt skal kunne administrere aktivitetslagringen sin. Informasjon vi samler inn om barnets aktivitet, kan blant annet være søketermer, videoer barnet ser på, tale- og lydinformasjon når barnet bruker lydfunksjoner, personer barnet kommuniserer eller deler innhold med, og nettleserloggen for Chrome hvis barnet har synkronisert den med Google-kontoen sin. Hvis barnet ditt bruker tjenestene våre til å utføre eller motta anrop eller sende eller motta meldinger, for eksempel i Google Meet eller Duo, kan vi samle inn informasjon fra telefonloggen. Barnet kan gå til Google-kontoen for å finne og administrere aktivitetsinformasjon som er lagret i kontoen eller profilen, og du kan også hjelpe til med å administrere barnets aktivitetsinformasjon ved å logge på barnets Google-konto eller gå til barnets profil i Family Link.

 • Posisjonsinformasjonen til barnet ditt

  Vi samler inn informasjon om posisjonen til barnet ditt når barnet bruker tjenestene våre. Barnets posisjon kan anslås på grunnlag av GPS, IP-adresse, sensordata fra barnets enhet samt informasjon om ting i nærheten av barnets enhet, for eksempel Wi-Fi-tilgangspunkter, mobilmaster og Bluetooth-aktiverte enheter. Hva slags posisjonsdata vi samler inn, avhenger delvis av innstillingene dine og barnets enheter.

 • Tale- og lydinformasjonen til barnet ditt

  Det kan hende vi samler inn tale- og lydinformasjon fra barnet ditt. Eksempel: Hvis barnet ditt bruker lydaktiveringskommandoer (ved for eksempel å si «Hey Google» eller trykke på mikrofonikonet), blir det lagret et opptak av den etterfølgende talen/lyden pluss noen få sekunder før, i barnets konto. Dette gjøres på alle enheter hvor barnet er pålogget, så lenge innstillingen for Nett- og appaktivitet er slått på.

Vi bruker ulike typer teknologi til å samle inn og lagre informasjonen til barnet ditt, blant annet informasjonskapsler, pikseletiketter, lokal lagring (som nettleserlagring eller databuffere for apper), databaser og tjenerlogger. Vi krever ikke at barnet ditt oppgir flere personopplysninger enn det som er rimelig og nødvendig for å bruke Google-produktene og -tjenestene som er tilgjengelige for disse kontoene eller profilene.

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

I Googles personvernregler finner du mer detaljert informasjon om hvordan vi bruker dataene Google samler inn i forbindelse med Google-kontoen eller -profilen til barnet ditt. Generelt bruker vi barnets informasjon til å levere, vedlikeholde og forbedre tjenestene våre, utvikle nye tjenester, tilpasse tjenestene våre til barnet ditt, måle resultater og forstå hvordan tjenestene våre brukes, kommunisere direkte med barnet ditt i forbindelse med tjenestene våre samt forbedre tjenestenes sikkerhet og pålitelighet.

Vi bruker ulike teknologier til å behandle barnets informasjon for disse formålene. Vi bruker automatiserte systemer som analyserer innholdet til barnet ditt, for å tilby barnet ting som tilpassede søkeresultater eller andre funksjoner som er tilpasset måten barnet bruker tjenestene våre på. Vi analyserer også innholdet til barnet ditt som en del av arbeidet med å oppdage misbruk, som nettsøppel, skadelig programvare og ulovlig innhold. I tillegg bruker vi algoritmer for å gjenkjenne mønstre i data. Når vi oppdager nettsøppel, skadelig programvare, ulovlig innhold og andre typer misbruk av systemene våre som bryter med retningslinjene, kan vi deaktivere barnets konto eller profil eller iverksette andre hensiktsmessige tiltak. I visse tilfeller kan vi også rapportere saken til myndighetene.

Vi kan bruke barnets informasjon for å levere anbefalinger, personlig tilpasset innhold og tilpassede søkeresultater. Avhengig av barnets innstillinger kan for eksempel Google Play foreslå nye apper basert på informasjon om appene barnet allerede har installert.

I tillegg kan vi kombinere informasjonen vi samler inn fra de ulike tjenestene våre og enhetene som barnet ditt bruker, til formålene som er beskrevet ovenfor. Avhengig av barnets konto- eller profilinnstillinger kan informasjon om hva han eller hun gjør på andre nettsteder og i andre apper, bli tilknyttet barnets personopplysninger. Dette gjøres for å forbedre Google-tjenestene.

Google viser ikke personlig tilpassede annonser til barnet ditt, noe som betyr at annonser ikke baseres på informasjon fra barnets konto eller profil. I stedet kan annonser baseres på annen informasjon, for eksempel innholdet på nettsteder eller i apper barnet ditt ser på, aktive søk eller generell posisjon (som by eller fylke). Mens barnet ditt bruker nettet eller apper som ikke er fra Google, kan barnet støte på reklame som vises av andre reklameleverandører (altså ikke Google), medregnet persontilpasset reklame fra tredjeparter.

Informasjon barnet ditt kan dele

Barnet ditt kan dele informasjon, deriblant bilder, videoer, lyd og posisjon – offentlig og med andre – når han eller hun er logget på Google-kontoen eller -profilen sin. Når barnet deler informasjon offentlig, kan det bli mulig å finne den via søkemotorer som Google Søk.

Informasjon Google deler

Informasjon vi samler inn, kan bli delt utenfor Google under begrensede omstendigheter. Vi deler ikke personopplysninger med bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor Google, med unntak av i disse tilfellene:

Med samtykke

Vi deler personopplysninger utenfor Google med samtykke (der det er aktuelt).

Med familiegruppen din

Informasjonen til barnet ditt, medregnet navn, bilde, e-postadresse og kjøp i Play, kan bli delt med medlemmer av familiegruppen din på Google.

For ekstern behandling

Vi oppgir personopplysninger til samarbeidspartnerne våre eller andre betrodde bedrifter eller personer, slik at de kan behandle dem for oss basert på våre instruksjoner og i henhold til denne merknaden om personvern, Googles personvernregler samt alle andre relevante konfidensialitets- og sikkerhetstiltak.

Av juridiske årsaker

Vi deler personopplysninger med bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor Google hvis vi i god tro mener at tilgang, bruk, oppbevaring eller videreformidling av informasjonen med rimelighet er nødvendig for å

 • oppfylle gjeldende lover, forskrifter, juridiske prosesser eller rettsgyldige forespørsler fra myndighetene

 • håndheve de aktuelle vilkårene, herunder gransking av potensielle brudd

 • oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere svindel, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer

 • beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Google, brukerne våre og offentligheten, som påkrevd eller tillatt i henhold til lov

Det kan også hende at vi deler informasjon som ikke kan identifisere personer (for eksempel trender i generell bruk av tjenestene våre), offentlig og med partnerne våre, for eksempel publisister, utgivere, annonsører, utviklere eller rettighetsinnehavere. Vi kan for eksempel dele informasjon offentlig for å vise trender om den generelle bruken av tjenestene våre. Vi tillater også at spesifikke partnere samler inn informasjon fra nettlesere eller enheter for annonserings- eller målingsformål, og at dette gjøres med partnernes egne informasjonskapsler eller lignende teknologier.

Tilgang til barnets personopplysninger

Hvis barnet ditt har en Google-konto, kan du få tilgang til, oppdatere, fjerne, eksportere og begrense behandlingen av barnets informasjon ved å logge på barnets Google-konto. Hvis du ikke husker barnets passord, kan du tilbakestille det i Family Link-appen eller Family Link-innstillingene på nettet. Når du har logget på, kan du bruke de forskjellige kontrollene som er beskrevet i Googles personvernregler, for eksempel Google Aktivitetslagring, til å administrere barnets personverninnstillinger og informasjon.

Hvis barnet ditt har en profil, kan du få tilgang til, oppdatere, fjerne, eksportere og begrense behandlingen av barnets informasjon, via Family Link-appen eller Family Link-innstillingene på nettet.

Barnet ditt kan slette tidligere aktiviteter i «Mine aktiviteter» og kan som standard gi apptillatelser til tredjeparter (medregnet enhetens posisjon, mikrofon og kontakter). Du kan også bruke Family Link til å endre barnets Google-konto- eller -profilinformasjon, se appaktiviteter og apptillatelser samt administrere barnets mulighet til å gi apper eller tredjepartstjenester tilgang til barnets informasjon.

Hvis du ikke vil at vi skal samle inn eller bruke informasjon fra barnet ditt lenger, kan du når som helst stoppe dette ved å slette barnets Google-konto eller -profil. Det gjør du ved å klikke på «Slett kontoen» eller «Slett profilen» på siden med barnets konto- eller profilinformasjon i Family Link-appen eller i Family Link-innstillingene på nettet. Barnets konto- eller profilinformasjon blir slettet for godt innen rimelig tid.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om Google-kontoen eller -profilen til barnet ditt, må du ikke nøle med å ta kontakt. Vi hjelper deg gjerne. Du finner mer informasjon om Family Link og Google-kontoen eller -profilen til barnet ditt, i brukerstøtten vår. Du kan også sende oss tilbakemeldinger om Family Link eller barnets Google-konto eller -profil i Family Link-appen ved å trykke på menyen ☰ > Hjelp og tilbakemelding > Send tilbakemelding, eller ved å kontakte oss via e-post eller på adressen nedenfor.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
Telefon: +1 855 696 1131 (USA)
For andre land, se g.co/FamilyLink/Contact

Hvis du lurer på noe i forbindelse med hvordan Google samler inn og bruker data om barnet ditt, kan du kontakte Google og personvernavdelingen vår. Du kan også kontakte det lokale datatilsynet hvis du har spørsmål om rettighetene dine i henhold til lokal lov og rett.