Family Link-erklæring for foreldre til barn under 13 år (eller den gjeldende aldersgrensen i landet ditt)

Se merknaden om personvern for Google-kontoer og -profiler som administreres via Family Link, for barn under 13 år (eller aldersgrensen i landet ditt)

Velkommen, foreldre!

Her i Google setter vi tilliten din høyt, og vi skjønner at det kan være en viktig avgjørelse å la barnet ditt ha sin egen Google-konto. Denne Family Link-erklæringen for foreldre («erklæringen») inneholder viktig informasjon du bør tenke over når du avgjør om du vil la barnet ditt logge på Googles tjenester. For at barnet ditt skal kunne ha en Google-konto, må vi ha tillatelse fra deg til å samle inn, bruke eller videreformidle barnets informasjon slik det er beskrevet i denne erklæringen (medregnet merknaden om personvern nedenfor) og Googles personvernregler. Når du har gitt tillatelse, blir kontoen til barnet ditt lagt til i Google-familiegruppen din, og du kan bruke Family Link til å hjelpe deg med å administrere kontoen. Vær oppmerksom på at Google-kontoen til barnet ditt er som din egen, og gir tilgang til mange av Googles produkter og tjenester, medregnet tjenester for et generelt publikum som du kanskje bruker selv, for eksempel Chrome, Søk, Gmail, Google Play, Hangouts og Google-assistenten. De fleste av disse produktene er ikke laget for eller tilpasset barn, og det kan hende barnet ditt bruker dem til å kommunisere med andre eller finne innhold som du anser som upassende. Barnet ditt kan blant annet bruke kontoen sin til å

 • få tilgang til og søke på Internett

 • sende og motta e-post, chatmeldinger, videosamtaler og taleanrop

 • kjøpe og laste ned apper og spill, musikk, filmer, bøker og annet innhold som er tilgjengelig i Google Play i henhold til godkjenningsinnstillingene for Google Play for kontoen, samt kjøpe ting i apper

 • opprette, se dele og motta innhold, blant annet bilder, videoer, lydopptak, notater, presentasjoner, dokumenter med mer – enkelte av disse kan være delt offentlig

 • registrere detaljer om helse og trening, for eksempel aktivitetsnivå, puls, blodtrykk eller ernæring, i Google Fit

Som det er forklart i merknaden om personvern for Google-kontoer som administreres via Family Link, for barn under 13 år (eller aldersgrensen i landet ditt)(«merknaden om personvern») nedenfor, viser ikke Google personlig tilpassede annonser til barnet ditt, men han eller hun kommer likevel til å se annonser mens han eller hun bruker Googles tjenester. Vi ber om samtykke fra deg før vi utfører endringer av avgjørende betydning i praksisen vi har beskrevet i denne erklæringen.

Verktøy for foreldre

Family Link

Når du har gitt tillatelse for kontoen til barnet ditt, kan du bruke Family Link til å hjelpe deg med ting som å

 • godkjenne det barnet ditt laster ned og kjøper på Google Play, og begrense hvilket innhold barnet ser i Google Play-butikken, på bakgrunn av aldersgrenser

 • administrere innstillinger, som Sikkert Søk for Google Søk

 • gå gjennom barnets apptillatelser på Android, for eksempel tilgang til mikrofon, kamera, posisjon og kontakter

 • endre innstillingen for filtrering av innhold for appen YouTube for barn

 • angi grenser for skjermtid på barnets Android- eller Chrome OS-enheter

 • se barnets påloggede og aktive Android-enheter

 • administrere aktivitetsinnstillingene for barnets Google-konto

 • la et enda et familiemedlem ha mange av de samme kontrollene du har, over barnets konto

Du kan bruke verktøyene i Family Link til å angi digitale grunnregler for familien din. Enkelte Family Link-innstillinger kan endres på nettet, men du trenger appen for Android eller iOS for å få tilgang til alle innstillingene. Du må for eksempel laste ned Family Link-appen for å bruke funksjoner som grenser for skjermtid. Vær oppmerksom på at enkelte funksjoner bare er tilgjengelige for Android eller Chrome OS, og at andre kan kreve bestemte innstillinger eller omstendigheter for at de skal fungere. Du kan for eksempel bare se posisjonen til enheten til barnet ditt hvis posisjonsdeling er slått på og enheten er slått på, tilkoblet Internett og nylig har vært aktiv. I tillegg er ikke filtre som Sikkert Søk og Chrome-begrensningene for nettsteder perfekte, så det hender at seksuelt, voldelig eller annet innhold du kanskje ikke vil at barnet skal se, slipper gjennom.

Foreldrekontroll og godkjenning av kjøp i Google Play

Barnet ditt kan se mye forskjellig innhold i Google Play-butikken, blant annet titler på apper, filmer, bøker og musikk. Når du konfigurerer tilsyn for kontoen til barnet ditt, bør du gå gjennom og justere barnets Google Play-innstillinger etter hva du mener egner seg for barnet ditt. Vær oppmerksom på at disse innstillingene avhenger av aldersgrenser som oppgis av tredjeparter. Disse kan være ufullstendige eller feil, så det kan fortsatt hende at barnet ditt ser innhold du syns er upassende, uansett hvilke innstillinger du velger.Det kan hende at barnet prøver å laste ned innhold som er laget for eller tiltenkt eldre brukere, eller prøver å dele informasjon og kommunisere med andre via apper fra tredjeparter som er installert på enheten, så du bør være oppmerksom på dette når du bestemmer hva du vil godkjenne. Barnet ditt kan for eksempel dele bilder og videoer via apper fra tredjeparter. Uansett hvilke innstillinger for godkjenning du velger for barnets kjøp og nedlastinger, blir du ikke bedt om godkjenning i enkelte situasjoner, for eksempel hvis barnet ditt laster ned en app eller annet innhold på nytt, installerer en oppdatering av en app (selv oppdateringer som legger til innhold eller ber om ekstra data eller tillatelser) eller laster ned delt innhold fra Google Play familiebibliotek.

Fra Family Link kan du blokkere apper slik at de ikke lenger er tilgjengelige på barnets Android- eller Chrome OS-enheter. Da blir appen skjult, men ikke slettet fra barnets enhet, med mindre du opphever blokkeringen. Husk at hvis du sletter eller avinstallerer en app fra barnets enhet, kan barnet installere den på nytt uten godkjenning fra deg. Du kan også bruke Family Link til å se gjennom apptillatelsene for barnet ditt.

Merknad om personvern for Google-kontoer som administreres via Family Link, for barn under 13 år (eller den gjeldende aldersgrensen i landet ditt) («merknad om personvern»)

Vi vet at det er viktig for deg å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn i forbindelse med Google-kontoen til barnet ditt, hvorfor vi samler dem inn, og hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette denne informasjonen. I denne merknaden om personvern og i Googles personvernregler forklarer vi hvordan vi håndterer personvern knyttet til barnets Google-konto. Hvis det skulle finnes vilkår som står i konflikt med hverandre, for eksempel angående begrensninger for persontilpasset reklame, er det denne merknaden om personvern som gjelder.

Denne merknaden om personvern gjelder ikke for praksisen til eventuelle tredjeparters apper, handlinger eller nettsteder som barnet ditt bruker. Du bør gå gjennom de aktuelle vilkårene og retningslinjene for apper, handlinger og nettsteder fra tredjeparter for å avgjøre om de egner seg for barnet ditt – medregnet tredjepartenes praksis for innsamling og bruk av data.

Informasjon vi samler inn

I Googles personvernregler finner du en beskrivelse av praksisen vår for innsamling av informasjon. Vi samler for eksempel inn:

Informasjon du og barnet ditt oppretter eller oppgir til oss.

Som del av prosessen for å opprette en konto ber vi om personopplysninger, som for- og etternavn, e-postadresse og fødselsdato.Vi samler inn informasjonen barnet ditt oppgir, for eksempel kontaktinformasjonen din på nettet, noe vi trenger for å kunne kontakte deg for å be om samtykke.Vi samler også inn informasjonen barnet ditt oppretter, laster opp eller mottar fra andre mens han eller hun bruker kontoen sin, for eksempel når barnet lagrer et bilde i Google Foto eller oppretter et dokument i Google Disk.

Informasjon vi får fra barnets bruk av tjenestene våre.

Vi samler automatisk inn og lagrer informasjon om tjenestene barnet ditt bruker, og hvordan barnet bruker dem – for eksempel når barnet ditt søker i Google Søk, snakker til Google-assistenten eller ser på en video i YouTube for barn. Denne informasjonen inkluderer:

 • Barnets apper, nettlesere og enheter

  Vi samler inn informasjon om appene, nettleserne og enhetene barnet ditt bruker til å få tilgang til Google-tjenester, medregnet unike identifikatorer, nettlesertype og -innstillinger, enhetstype og -innstillinger, operativsystem, informasjon om mobilnettverket (medregnet mobiloperatørens navn og barnets telefonnummer) og appversjonsnummer. Vi samler også inn informasjon om interaksjonen mellom barnets apper, nettlesere og enheter og tjenestene våre, deriblant IP-adresser, programstopprapporter, systemaktivitet og datoer, tidspunkter og henvisningsadresser for barnets forespørsler. Vi samler inn denne informasjonen når Google-tjenester på barnets enhet kontakter tjenerne våre, for eksempel når barnet installerer apper fra Play-butikken.

 • Aktivitetene til barnet ditt

  Vi samler inn informasjon om aktivitetene til barnet ditt i tjenestene våre, som vi bruker til å gjøre ting som å anbefale apper barnet kanskje liker, i Google Play. Informasjon vi samler inn om barnets aktivitet, kan blant annet være søketermer, videoer barnet ser på, tale- og lydinformasjon når barnet bruker lydfunksjoner, personer barnet kommuniserer eller deler innhold med, og nettleserloggen for Chrome hvis barnet har synkronisert den med Google-kontoen sin. Hvis barnet ditt bruker tjenestene våre til å utføre eller motta anrop eller sende eller motta meldinger, for eksempel i Google Hangouts, kan vi samle inn informasjon fra telefonloggen. Dette kan omfatte barnets telefonnummer, oppringeres eller anropsmottakeres numre, viderekoblingsnumre, klokkeslett og datoer for anrop og meldinger, samtalevarighet, informasjon om viderekobling samt anropstyper. Barnet kan gå til Google-kontoen sin for å finne og administrere aktivitetsinformasjon som er lagret der, og du kan også administrere barnets aktivitetsinformasjon ved å logge på barnets Google-konto.

 • Posisjonsinformasjonen til barnet ditt

  Vi samler inn informasjon om posisjonen til barnet ditt når barnet bruker tjenestene våre. Barnets posisjon kan avgjøres via GPS, IP-adresse, sensordata fra barnets enhet samt informasjon om ting i nærheten av barnets enhet, for eksempel Wi-Fi-tilgangspunkter, mobilmaster og Bluetooth-aktiverte enheter. Hva slags posisjonsdata vi samler inn, avhenger delvis av barnets enhets- og kontoinnstillinger.

 • Tale- og lydinformasjonen til barnet ditt

  Det kan hende vi samler inn tale- og lydinformasjon fra barnet ditt. Eksempel: Hvis barnet ditt bruker kommandoer for lydaktivering (ved for eksempel å si «Ok Google» eller trykke på mikrofonikonet), kan det hende at det lagres et opptak av den etterfølgende talen/lyden pluss noen få sekunder før, i barnets konto. Dette gjøres på alle enheter hvor barnet er pålogget, så lenge innstillingen for Nett- og appaktivitet er slått på.

Vi bruker ulike typer teknologi til å samle inn og lagre informasjonen til barnet ditt, blant annet informasjonskapsler, pikseletiketter, lokal lagring (som nettleserlagring eller databuffere for apper), databaser og tjenerlogger. Vi krever ikke at barnet ditt oppgir flere personopplysninger enn det som er rimelig og nødvendig for å bruke Google-produktene og -tjenestene som er tilgjengelige for disse kontoene.

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

I Googles personvernregler finner du mer detaljert informasjon om formålene Google samler inn data for i forbindelse med Google-kontoen til barnet ditt. Som en hovedregel bruker vi barnets informasjon for å levere, opprettholde og forbedre tjenestene våre, for å utvikle nye tjenester, for å tilpasse tjenestene våre til barnet, for å måle resultatene og forstå hvordan tjenestene våre brukes, for å kommunisere direkte med barnet i forbindelse med tjenestene våre og for å gjøre tjenestene våre sikrere og mer pålitelige.

Vi bruker ulike teknologier til å behandle barnets informasjon for disse formålene. Vi bruker automatiserte systemer som analyserer innholdet til barnet ditt, for å tilby barnet ting som tilpassede søkeresultater eller andre funksjoner som er tilpasset måten barnet bruker tjenestene våre på. Vi analyserer også innholdet til barnet ditt som en del av arbeidet med å oppdage misbruk, som nettsøppel, skadelig programvare og ulovlig innhold. I tillegg bruker vi algoritmer for å gjenkjenne mønstre i data. Når vi oppdager nettsøppel, skadelig programvare, ulovlig innhold og andre typer misbruk av systemene våre som bryter med retningslinjene, kan vi deaktivere barnets konto eller iverksette andre hensiktsmessige tiltak. I visse tilfeller kan vi også rapportere saken til myndighetene.

Vi kan bruke barnets informasjon for å levere anbefalinger, personlig tilpasset innhold og tilpassede søkeresultater. Informasjon om hvilke apper barnet har installert, kan for eksempel bli brukt av Google Play for å foreslå nye apper. Men dette avhenger av barnets innstillinger.

I tillegg kan vi kombinere informasjonen vi samler inn fra de ulike tjenestene våre og enhetene som barnet ditt bruker, for formålene som er beskrevet ovenfor. Avhengig av barnets kontoinnstillinger kan informasjon om hva han eller hun gjør på andre nettsteder og i andre apper, bli tilknyttet barnets personopplysninger. Dette gjøres for å forbedre Google-tjenestene.

Google leverer ikke personlig tilpassede annonser til barnet ditt, noe som betyr at annonser ikke baseres på informasjon fra barnets konto. I stedet kan annonser baseres på annen informasjon, for eksempel innholdet på nettstedet eller i appen barnet ditt ser på, gjeldende søk eller generell posisjon (som by eller fylke). Mens barnet ditt bruker nettet eller apper som ikke er fra Google, kan barnet støte på reklame som vises av andre reklameleverandører (altså ikke Google), medregnet persontilpasset reklame fra tredjeparter.

Informasjon barnet ditt kan dele

Barnet ditt kan dele informasjon, deriblant bilder, videoer, lyd og posisjon – offentlig og med andre – når han eller hun er logget på Google-kontoen sin. Når barnet deler informasjon offentlig, kan det bli mulig å finne den via søkemotorer som Google Søk.

Informasjon Google deler

Informasjon vi samler inn, kan bli delt utenfor Google under begrensede omstendigheter. Vi deler ikke personopplysninger med bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor Google, med unntak av i disse tilfellene:

Med samtykke

Vi deler personopplysninger utenfor Google med samtykke (der det er aktuelt).

Med familiegruppen din

Informasjonen til barnet ditt, medregnet navn, bilde, e-postadresse og kjøp i Play, kan bli delt med medlemmer av familiegruppen din på Google.

For ekstern behandling

Vi oppgir personopplysninger til samarbeidspartnerne våre eller andre bedrifter eller personer vi stoler på, for å behandle dem for oss basert på instruksjoner fra oss og i henhold til denne merknaden om personvern, Googles personvernregler samt alle andre aktuelle tiltak for konfidensialitet og sikkerhet.

Av juridiske årsaker

Vi deler personopplysninger med bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor Google hvis vi i god tro mener at tilgang, bruk, oppbevaring eller videreformidling av informasjonen med rimelighet er nødvendig for å

 • oppfylle gjeldende lover, bestemmelser, juridiske prosesser eller rettsgyldige forespørsler fra myndighetene

 • håndheve de aktuelle vilkårene, herunder granskning av potensielle brudd

 • oppdage, forhindre eller på annen måte håndtere svindel, sikkerhetsproblemer eller tekniske problemer

 • beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Google, brukerne våre og offentligheten mot skade, som påkrevd eller tillatt i henhold til lov

Det kan også hende at vi deler informasjon som ikke kan identifisere personer (for eksempel trender i generell bruk av tjenestene våre), offentlig og med partnerne våre, for eksempel publisister, utgivere, annonsører, utviklere eller rettighetsinnehavere. Vi kan for eksempel dele informasjon offentlig for å vise trender om den generelle bruken av tjenestene våre. Vi tillater også at spesifikke partnere samler inn informasjon fra nettlesere eller enheter for annonserings- eller målingsformål, og at dette gjøres med partnernes egne informasjonskapsler eller lignende teknologier.

Hvis barnet ditt er logget på YouTube for barn med Google-kontoen sin, gjelder denne merknaden om personvern. Hvis han eller hun ikke er logget på YouTube for barn med Google-kontoen sin, gjelder merknaden om personvern for YouTube for barn.

Tilgang til barnets personopplysninger

Du kan få tilgang til, oppdatere, fjerne og eksportere informasjonen til barnet ditt ved å logge på barnets Google-konto. Hvis du ikke husker barnets passord, kan du tilbakestille det i Family Link-appen eller Family Link-innstillingene på nettet. Når du har logget på, kan du bruke de forskjellige kontrollene som er beskrevet i Googles personvernregler (for eksempel Google Aktivitetslagring), til å administrere barnets personverninnstillinger og informasjon.

Som standard kan barnet ditt endre aktivitetslagringen sin, slette tidligere aktiviteter i «Mine aktiviteter» og gi apptillatelser til tredjeparter (medregnet enhetens posisjon, mikrofon og kontakter). Du kan imidlertid begrense barnets mulighet til å gjøre disse valgene i Android uten foreldregodkjenning. Da går du til Family Link-innstillingene (i appen eller på nettet) og endrer innstillingene for «Administrer Google-aktiviteter» og «Apprettigheter» til «Bare foreldre».

Du kan også bruke Family Link-appen eller Family Link-innstillingene på nettet til å endre barnets Google-kontoinformasjon, se appaktiviteter og apptillatelser samt administrere barnets mulighet til å gi apper bestemte tillatelser. Dette kan blant annet inkludere tilgangsinformasjon fra barnets Android-enhet, som posisjon, mikrofon og kontakter. På Android-enheter kan du også bruke Family Link til å håndtere barnets tilgang til bestemte funksjoner, apper og Android-tjenester eller endre barnets Android-tillatelser.

Hvis du ikke vil at vi skal samle inn eller bruke informasjon fra barnet ditt lenger, kan du når som helst stoppe dette ved å slette barnets Google-konto. Det gjør du ved å klikke på «Slett konto» på siden med barnets kontoinformasjon i Familiy Link eller på Family Link-innstillingene på nettet. Barnets kontoinformasjon blir slettet for godt innen rimelig tid.

Når kan barnet ditt administrere kontoen sin selv?

Når barnet ditt fyller 13 år (eller den gjeldende aldersgrensen i henhold til relevant lovgivning i virkekretsen din), kan han eller hun administrere kontoen sin selv. Hvis barnet ditt velger å administrere Google-kontoen sin selv, har du ikke lenger tilgang til eller mulighet til å styre den, med mindre du og barnet ditt senere velger å konfigurere tilsyn på nytt via Family Link. Vi varsler både deg og barnet før han eller hun er kvalifisert til å administrere sin egen Google-konto.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om Google-kontoen til barnet ditt, må du ikke nøle med å ta kontakt. Vi hjelper deg gjerne. Du finner mer informasjon om Family Link og Google-kontoen til barnet ditt, i brukerstøtten vår. Du kan også sende oss tilbakemeldinger om Family Link eller barnets Google-konto i Family Link-appen ved å trykke på menyen ☰ > Hjelp og tilbakemelding > Send tilbakemelding, eller ved å kontakte oss via e-post eller på adressen nedenfor.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
Tlf: +1 855 696 1131 (USA)
For andre land kan du gå til g.co/ContactFamilyLinkHelp

Hvis du lurer på noe i forbindelse med hvordan Google samler inn og bruker data om barnet ditt, kan du kontakte Google og personvernavdelingen vår. Du kan også kontakte det lokale datatilsynet hvis du har spørsmål om rettighetene dine i henhold til lokal lov og rett.

Se Family Link-erklæringen for barn under 13 år (eller aldersgrensen som gjelder i landet ditt)