Drodzy Rodzice!

Twoje zaufanie jest dla nas niezwykle ważne. Zdajemy sobie również sprawę, że decyzja o pozwoleniu dziecku na posiadanie konta Google nie należy do najłatwiejszych. Poświęć chwilę na zapoznanie się z ważnymi informacjami na ten temat.

Narzędzia dla rodziców

Konto Google dziecka przypomina Twoje własne konto i daje dostęp do licznych usług Google, w tym przeznaczonych dla ogółu użytkowników, które nie zostały zaprojektowane dla dzieci ani dostosowane do ich potrzeb. Używając konta Google, dziecko może robić takie rzeczy, jak:

 • zadawanie pytań, otwieranie stron internetowych i wyszukiwanie w internecie przy użyciu Asystenta Google, przeglądarki Chrome i wyszukiwarki Google;

 • komunikowanie się z innymi osobami m.in. za pomocą Gmaila, SMS-ów, rozmów wideo i rozmów głosowych;

 • pobieranie i kupowanie oraz używanie m.in. aplikacji, gier, muzyki i filmów;

 • tworzenie, wyświetlanie i udostępnianie zdjęć, filmów, prezentacji, dokumentów i innych treści;

 • monitorowanie informacji o zdrowiu i kondycji fizycznej, takich jak rodzaj aktywności i tętno, w aplikacji Google Fit (w zależności od urządzenia);

 • wyświetlanie reklam kontekstowych podczas korzystania z usług Google.

Family Link i nadzór rodzicielski

Aplikacja Family Link została tak zaprojektowana przez Google, aby pomagać Ci w określaniu jasnych reguł korzystania z internetu przez dziecko. Dziecko zostanie członkiem Twojej grupy rodzinnej w Google, w ramach której możesz udostępniać mu (i jeszcze maksymalnie 4 innym osobom) usługi Google. Później możesz dodać do grupy kolejnego rodzica, który pomoże Ci nadzorować konto dziecka. Rodzice mogą używać Family Link do wykonywania tych czynności:

 • ustawianie limitów czasu korzystania przez dziecko z urządzenia z Androidem lub z systemem operacyjnym Chrome;

 • wyświetlanie lokalizacji aktywnych urządzeń z Androidem, na których dziecko jest zalogowane;

 • zatwierdzanie pobieranych przez dziecko plików i jego zakupów w Google Play oraz na platformie Stadia, a także ograniczanie widoczności treści na podstawie klasyfikacji wiekowej;

 • pomaganie dziecku w wybieraniu takich rodzajów aktywności, które mogą być zapisywane na jego koncie Google, oraz podpowiadanie, jak można je wykorzystać, by dostosować je do własnych potrzeb;

 • zarządzanie ustawieniami, np. filtra SafeSearch w wyszukiwarce Google;

 • sprawdzanie uprawnień aplikacji, których używa dziecko, np. dostępu do mikrofonu, aparatu czy kontaktów na Androidzie i w systemie operacyjnym Chrome;

 • zmienianie treści, praw dostępu i innych ustawień dotyczących korzystania z usługi YouTube (jeśli jest dostępna), w tym YouTube i YouTube Kids.

O ile kontrola rodzicielska w Family Link jest pomocna w nadzorowaniu dziecka i zarządzaniu jego ustawieniami, musisz wziąć pod uwagę pewne ograniczenia:

 • O ile wieloma ustawieniami kontroli rodzicielskiej w Family Link można zarządzać na stronie internetowej, do zarządzania niektórymi funkcjami, takimi jak limity czasu korzystania z urządzenia, będziesz potrzebować aplikacji Family Link na Androida lub iOS.

 • O ile takie rozwiązania jak filtr SafeSearch, filtry Sklepu Play i ograniczenia dostępu do stron w Chrome mogą utrudnić dostęp do niewłaściwych treści, należy pamiętać, że nie działają one idealnie. Nawet mając je uruchomione, dziecko może zobaczyć treści, które są nieodpowiednie dla jego wieku.

 • Zgoda rodzica nie jest wymagana w przypadku, gdy dziecko ponownie pobiera aplikacje lub inne treści, na które zyskało już wcześniej pozwolenie, a także gdy aktualizuje aplikację (nawet jeśli aktualizacja obejmuje nowe treści lub prosi o dodatkowe dane bądź uprawnienia) oraz pobiera treści udostępnione w Bibliotece rodzinnej Google Play.

 • Część funkcji dostępnych w Family Link ma ograniczoną dostępność i wymaga szczególnych ustawień, a także spełnienia określonych warunków. Na przykład blokowanie aplikacji jest możliwe tylko wtedy, gdy dziecko jest zalogowane na odpowiednim urządzeniu z Androidem lub systemem operacyjnym Chrome. Z kolei funkcja wyświetlania lokalizacji urządzenia dziecka w aplikacji Family Link jest dostępna tylko wtedy, gdy urządzenie dziecka jest włączone i połączone z internetem.

Kiedy Twoje dziecko kończy 13 lat (lub osiąga inny wiek obowiązujący w danym kraju), może podjąć decyzję o samodzielnym zarządzaniu własnym kontem bez Twojego nadzoru.

Szacunek dla innych

Wiele z naszych usług umożliwia Twojemu dziecku nawiązanie kontaktu z osobami, które z nich korzystają. Staramy się zapewnić środowisko przyjazne dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, że korzystając z naszych usług Twoje dziecko musi przestrzegać podstawowych zasad postępowania. Nie wolno mu m.in. wykorzystywać ani krzywdzić innych osób lub siebie (albo grozić takim zachowaniem lub zachęcać do niego) — na przykład przez wprowadzanie innych w błąd, oszukiwanie ich, zniesławianie, dręczenie, nękanie czy prześladowanie, a także publiczne rozpowszechnianie treści szerzących nienawiść (np. nawołujących do przemocy lub dyskryminacji ze względu na pochodzenie, rasę, wyznanie, płeć, orientację seksualną). Opublikowanie treści szerzących nienawiść może spowodować pociągnięcie Ciebie i Twojego dziecka do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

Prywatność Twojego dziecka

Aby Twoje dziecko mogło mieć własne konto lub profil Google, potrzebujemy Twojej zgody na gromadzenie, używanie i ujawnianie informacji o dziecku opisanych w tych Informacjach na temat ochrony prywatności oraz w Polityce prywatności Google. Pozwalając dziecku na korzystanie z naszych usług, powierzasz nam informacje na temat dziecka i siebie. Zdajemy sobie sprawę, że to wielka odpowiedzialność, i bardzo się staramy zagwarantować ich bezpieczeństwo oraz zapewnić Ci kontrolę nad nimi. Możesz zdecydować, czy dziecko będzie samodzielnie zarządzać informacjami o swojej aktywności, takimi jak Aktywność w internecie i aplikacjach oraz historia w YouTube.

Procedury ochrony prywatności, które stosujemy w Google, zostały opisane w tych Informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących kont i profili Google zarządzanych przez Family Link i należących do dzieci poniżej 13 roku życia (lub poniżej wieku obowiązującego w danym kraju) oraz w Polityce prywatności Google. W razie istnienia procedur ochrony prywatności właściwych dla konta lub profilu dziecka, np. w zakresie ograniczeń związanych z personalizacją reklam, różnice w postępowaniu zostały opisane w tych Informacjach na temat ochrony prywatności.

Informacje na temat ochrony prywatności nie dotyczą procedur obowiązujących w aplikacjach, na stronach lub podczas działań osób trzecich (innych niż Google), których może używać Twoje dziecko. Aby ustalić, czy określone aplikacje, działania lub strony nadają się dla dziecka, np. pod względem gromadzenia danych i sposobu ich wykorzystywania, zapoznaj się z odpowiednimi warunkami i zasadami dotyczącymi aplikacji, działań i stron internetowych innych firm.

Gromadzone informacje

Kiedy udzielisz pozwolenia na posiadanie przez dziecko profilu lub konta Google, pod względem gromadzonych przez nas informacji będzie ono traktowane w ten sam sposób co Twoje własne konto. Gromadzimy m.in.:

Informacje tworzone i przekazywane nam przez Ciebie lub Twoje dziecko

Kiedy tworzysz konto lub profil Google dla dziecka, możemy Cię poprosić o podanie jego danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail i daty urodzenia. Gromadzimy informacje dostarczane przez Ciebie lub dziecko, w tym Twoje internetowe dane kontaktowe, które są nam potrzebne do poproszenia Cię o zgodę. Zbieramy też treści, które dziecko tworzy, przesyła lub otrzymuje od innych w trakcie korzystania ze swojego konta lub profilu, na przykład gdy zapisuje zdjęcie w Zdjęciach Google lub tworzy dokument na Dysku Google.

Informacje uzyskiwane w trakcie korzystania przez dziecko z naszych usług

Automatycznie zbieramy i przechowujemy pewne informacje o usługach używanych przez dziecko oraz sposobach ich używania, na przykład gdy dziecko wpisuje zapytanie w wyszukiwarce Google, rozmawia z Asystentem Google czy ogląda film w YouTube Kids. Są to między innymi:

 • Aplikacje, przeglądarki i urządzenia, z których korzysta dziecko

  Gromadzimy informacje o aplikacjach, przeglądarkach i urządzeniach, których dziecko używa do korzystania z usług Google. Informacje te obejmują unikalne identyfikatory, typ i ustawienia przeglądarki, typ i ustawienia urządzenia, system operacyjny, dane sieci komórkowej, w tym nazwę operatora i numer telefonu, oraz numer wersji aplikacji. Zbieramy też informacje o interakcjach aplikacji, przeglądarek i urządzeń Twojego dziecka z naszymi usługami, w tym adres IP, raporty o awariach, dane aktywności systemu oraz datę, godzinę i adres URL strony odsyłającej żądania dziecka. Informacje te zbieramy na przykład wtedy, kiedy usługa Google na urządzeniu Twojego dziecka komunikuje się z naszymi serwerami, np. gdy dziecko instaluje aplikację ze Sklepu Google Play.

 • Aktywność Twojego dziecka

  Zbieramy informacje o aktywności dziecka w naszych usługach, a następnie korzystamy z nich np. do polecania mu w Google Play aplikacji, którymi może być zainteresowane. Możesz zdecydować, czy dziecko będzie samodzielnie zarządzać informacjami o swojej aktywności. Informacje o aktywności dziecka, które gromadzimy, mogą obejmować np. wyszukiwane przez nie słowa, oglądane filmy, informacje związane z głosem i dźwiękiem, gdy korzysta ono z funkcji audio, informacje o osobach, z którymi się komunikuje lub którym udostępnia treści, oraz historię przeglądania z Chrome zsynchronizowaną z jego kontem Google. Jeśli dziecko używa naszych usług do nawiązywania i odbierania połączeń lub wysyłania i odbierania wiadomości, np. przez Google Meet lub Duo, możemy zbierać dane z dziennika połączeń telefonicznych. Informacje o aktywności są zapisywane na koncie Google lub w profilu Google dziecka. Po zalogowaniu się na konto może ono je odnaleźć i nimi zarządzać. Informacjami o aktywności swojego dziecka możesz także zarządzać Ty po zalogowaniu się na jego konto Google lub otwarciu jego profilu w Family Link.

 • Informacje o lokalizacji Twojego dziecka

  Gdy Twoje dziecko korzysta z naszych usług, zbieramy informacje o jego lokalizacji. Lokalizacja dziecka może zostać określona przy pomocy GPS-a, adresu IP, danych z czujników urządzenia oraz informacji o obiektach znajdujących się w pobliżu urządzenia, np. o punktach dostępowych Wi-Fi, stacjach bazowych sieci komórkowych i urządzeniach z włączoną obsługą Bluetootha. Rodzaje zbieranych przez nas danych o lokalizacji zależą częściowo od Twoich ustawień i od urządzenia dziecka.

 • Informacje o głosie dziecka i inne związane z nim informacje audio

  Możemy gromadzić informacje o głosie dziecka i inne związane z nim dane dźwiękowe. Jeśli na przykład po zalogowaniu się na dowolnym urządzeniu dziecko skorzysta z głosowych poleceń aktywacyjnych (np. powie „OK Google” lub kliknie ikonę mikrofonu) przy włączonej opcji „Aktywność związana z głosem i dźwiękiem”, na jego koncie zostanie zapisane nagranie mowy lub dźwięków obejmujące również kilka sekund poprzedzających wydanie dźwięku.

Do zbierania i przechowywania danych dziecka używamy różnych metod, w tym plików cookie, tagów pikselowych, pamięci lokalnej, np. pamięci podręcznej przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, baz danych i dzienników serwera. Nie wymagamy od dziecka podawania żadnych dodatkowych danych osobowych ponad te, które są konieczne do korzystania z usług Google dostępnych na jego koncie lub w profilu.

Sposoby wykorzystywania zgromadzonych informacji

Cele, dla których Google gromadzi dane dotyczące konta lub profilu Google Twojego dziecka, zostały szczegółowo opisane w Polityce prywatności Google. Ogólnie rzecz biorąc, informacji o Twoim dziecku używamy do świadczenia, utrzymywania i ulepszania naszych usług, a także opracowywania nowych usług i dostosowywania ich do potrzeb dziecka, mierzenia wydajności oraz poznawania sposobów wykorzystywania usług, bezpośredniego komunikowania się z dzieckiem w związku ze świadczonymi usługami oraz zwiększania ich bezpieczeństwa i niezawodności.

Aby zrealizować te cele, do przetwarzania danych Twojego dziecka używamy różnych technologii. Korzystamy z automatycznych systemów, które analizują materiały dziecka, by dostarczać mu na przykład dostosowane wyniki wyszukiwania i inne funkcje dopasowane do sposobu, w jaki korzysta z naszych usług. Poza tym analizujemy te treści, by wykrywać przypadki naruszenia zasad, np. spamu, złośliwego oprogramowania i materiałów niezgodnych z prawem. Stosujemy też algorytmy, które pozwalają nam rozpoznawać wzorce w danych. Gdy wykryjemy w naszych systemach spam, złośliwe oprogramowanie, nielegalne treści lub inne elementy niezgodne z naszymi zasadami, możemy wyłączyć konto lub profil bądź podjąć inne czynności właściwe w takiej sytuacji. W pewnych okolicznościach możemy też zgłosić naruszenie zasad odpowiednim władzom.

Danych Twojego dziecka możemy używać do wyświetlania rekomendacji, spersonalizowanych treści oraz dostosowanych wyników wyszukiwania. W zależności od ustawień dziecka Google Play może np. na podstawie informacji o zainstalowanych przez nie aplikacjach proponować mu inne, które mogą je zainteresować.

Dodatkowo, z podanych powyżej powodów, możemy łączyć dane z naszych różnych usług i z różnych urządzeń dziecka. W zależności od ustawień konta lub profilu dziecka możemy powiązać działania, które podejmuje w innych witrynach i aplikacjach, z jego danymi osobowymi. Pomaga nam to w doskonaleniu usług Google.

Google nie będzie wyświetlać Twojemu dziecku reklam spersonalizowanych, co oznacza, że pokazywane mu reklamy nie będą wybierane na podstawie informacji z jego konta lub profilu. Mogą być natomiast dobierane na podstawie takich informacji jak treść strony internetowej lub aplikacji oglądanej przez dziecko, aktualne zapytanie w wyszukiwarce lub ogólna lokalizacja dziecka (na przykład miasto). Przeglądając strony w internecie lub używając aplikacji niepochodzących od Google, dziecko może się zetknąć z reklamami wyświetlanymi przez firmy inne niż Google, w tym z reklamami spersonalizowanymi przez te firmy.

Informacje, które dziecko może udostępniać

Po zalogowaniu się na konto lub profil Google Twoje dziecko będzie mogło udostępniać różne informacje, w tym zdjęcia, filmy, pliki dźwiękowe oraz dane lokalizacji, zarówno publicznie, jak i konkretnym osobom. Gdy udostępni ono informacje publicznie, mogą się one stać dostępne w wyszukiwarkach, takich jak wyszukiwarka Google.

Informacje udostępniane przez Google

W pewnych ściśle określonych okolicznościach gromadzone przez nas informacje mogą być udostępniane poza Google. Nie udostępniamy danych osobowych przedsiębiorstwom, organizacjom ani osobom prywatnym spoza Google z wyjątkiem tych przypadków:

Udostępnianie za zgodą

Udostępniamy dane osobowe poza Google, jeśli uzyskamy na to zgodę (w odpowiednich sytuacjach).

Udostępnianie Twojej grupie rodzinnej

Dane dziecka, w tym jego imię i nazwisko, zdjęcie, adres e-mail i zakupy w Google Play, mogą być udostępniane członkom grupy rodzinnej w Google.

Udostępnianie w celu przetworzenia przez inny podmiot

Dane osobowe przekazujemy naszym podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami, tymi Informacjami na temat ochrony prywatności i Polityką prywatności Google oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

Udostępnianie z przyczyn prawnych

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza Google, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie informacji jest uzasadnione, aby:

 • zapewnić zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procesem prawnym lub prawomocnym wezwaniem instytucji państwowej;

 • wyegzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, co obejmuje badanie potencjalnych naruszeń;

 • wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

 • chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Możemy też udostępniać informacje nieumożliwiające identyfikacji osoby (np. informacje o trendach w korzystaniu z usług Google) naszym partnerom (np. wydawcom, reklamodawcom, deweloperom aplikacji i właścicielom praw) oraz do użytku publicznego. Możemy na przykład udostępnić publicznie informacje, by pokazać trendy w ogólnym korzystaniu z naszych usług. Zezwalamy też konkretnym partnerom na zbieranie informacji z przeglądarek lub urządzeń w celach reklamowych i pomiarowych przy użyciu ich własnych plików cookie lub podobnych technologii.

Dostęp do danych osobowych Twojego dziecka

Jeśli Twoje dziecko ma własne konto Google, możesz po zalogowaniu się na nie mieć dostęp do jego danych, aktualizować je, usuwać, eksportować oraz ograniczać możliwości ich przetwarzania. Jeśli nie pamiętasz hasła dziecka, możesz je zresetować w aplikacji Family Link lub w ustawieniach Family Link w przeglądarce. Po zalogowaniu się możesz korzystać z różnych opcji opisanych w Polityce prywatności Google, m.in. z Zarządzania aktywnością w Google, aby pomagać dziecku w zarządzaniu jego danymi i ustawieniami prywatności.

Jeśli Twoje dziecko ma profil Google, możesz mieć dostęp do jego danych, aktualizować je, usuwać, eksportować oraz ograniczać możliwości ich przetwarzania przy pomocy aplikacji Family Link lub ustawień Family Link w przeglądarce.

Twoje dziecko będzie mogło usuwać swoją wcześniejszą aktywność na stronie „Moja aktywność” i zgodnie z domyślnymi ustawieniami udzielać uprawnień aplikacjom innych firm (np. dostępu do lokalizacji urządzenia, mikrofonu lub kontaktów). Family Link możesz również używać do edytowania lub modyfikowania informacji o koncie Google lub profilu dziecka, sprawdzania aktywności w aplikacjach i uprawnień aplikacji, a także decydowania, czy dziecko może udzielać aplikacjom i usługom innych firm pewnych uprawnień.

Jeśli w dowolnym momencie uznasz, że nie chcesz, aby dane Twojego dziecka były zbierane lub wykorzystywane, możesz usunąć jego konto lub profil Google, klikając „Usuń konto” lub „Usuń profil” na stronie „Informacje o koncie” lub „Informacje na profilu” w aplikacji Family Link lub w ustawieniach Family Link w przeglądarce. Po pewnym czasie informacje o koncie lub profilu Twojego dziecka zostaną trwale usunięte.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania na temat konta Google lub profilu dziecka, prosimy o kontakt. Chętnie Ci pomożemy. Więcej informacji o Family Link i koncie Google lub profilu dziecka znajdziesz w naszym Centrum pomocy. Możesz również przesłać uwagi na temat Family Link lub konta Google bądź profilu dziecka w Family Link, klikając Menu ☰ > Pomoc i opinie > Prześlij opinię, jak również skontaktować się z nami e-mailem lub drogą pocztową.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
Telefon: +1 855 696 1131 (USA)
Dane kontaktowe w innych krajach: g.co/FamilyLink/Contact

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu zbierania i wykorzystywania danych Twojego dziecka przez Google, skontaktuj się z Google i naszym biurem ochrony danych. A jeśli masz pytania na temat swoich praw wynikających z lokalnych przepisów, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych.

Zobacz Informacje o Family Link dla dzieci poniżej 13 roku życia (lub poniżej innego wieku obowiązującego w Twoim kraju)