6 – 8 tuổi
9 – 12 tuổi
13 – 17 tuổi

Bạn muốn tìm hiểu về quyền riêng tư của mình trên Google?

Bạn đã đến đúng nơi cần đến! Hãy xem câu trả lời cho những câu hỏi mà các bạn nhỏ hay đặt ra nhất, ví dụ như cha mẹ có thể giúp trẻ sử dụng Google như thế nào, Google sử dụng những thông tin gì, v.v.

Các bậc cha mẹ thân mến, thông tin này chỉ áp dụng cho Tài khoản Google được quản lý bằng Family Link, dành cho trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi được áp dụng tại quốc gia của bạn). Để biết thêm chi tiết, hãy xem Thông báo về quyền riêng tưChính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Ai quản lý tài khoản của tôi?

Cha mẹ bạn quản lý Tài khoản Google của bạn. Họ có thể dùng ứng dụng Family Link để quản lý. Bạn có thể quản lý tài khoản của mình khi bạn lớn hơn.

Cha mẹ bạn có thể làm những việc như:

 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn, thay đổi mật khẩu của tài khoản hoặc xóa tài khoản của bạn.
 • Khóa điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.
 • Xem điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn đang ở đâu.
 • Chọn ứng dụng bạn có thể dùng.
 • Xem thời lượng bạn dùng các ứng dụng.
 • Thay đổi nội dung bạn thấy trên một số ứng dụng của Google, chẳng hạn như Google Tìm kiếm, YouTube, hoặc Google Play.
 • Chọn các chế độ Kiểm soát hoạt động. (Đây là những chế độ cài đặt lưu thông tin về hoạt động của bạn trên các sản phẩm của Google.)
 • Chọn các chế độ cài đặt và quyền cho những ứng dụng mà bạn sử dụng.
 • Chọn tên, ngày sinh và thông tin khác cho tài khoản của bạn.
 • Chọn nội dung bạn có thể tải xuống hoặc mua trong một số sản phẩm của Google, chẳng hạn như Google Play.

Vì sao Google dùng thông tin của tôi và theo cách nào?

Chúng tôi có thể lưu thông tin mà bạn hoặc cha mẹ của bạn cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên và ngày sinh của bạn. Chúng tôi cũng có thể lưu thông tin khi bạn dùng các ứng dụng và trang web của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực để giữ thông tin này an toàn và sử dụng thông tin vì nhiều lý do — chẳng hạn như giúp các ứng dụng và trang web của Google trở nên hữu ích hơn.

Hãy cùng cha mẹ bạn tìm hiểu thêm về một số cách sử dụng thông tin của bạn mà chúng tôi sẽ áp dụng:

 • Giúp các ứng dụng và trang web của chúng tôi hoạt động: Chẳng hạn, nếu bạn tìm "chó con" trên Google Tìm kiếm, thì chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để hiển thị cho bạn các nội dung về chó con.
 • Cải thiện các ứng dụng và trang web của chúng tôi: Chẳng hạn, nếu có ứng dụng hoặc trang web nào bị hỏng, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để sửa lỗi.
 • Bảo vệ Google, người dùng của Google và cộng đồng nói chung: Chúng tôi sử dụng thông tin để tăng cường bảo vệ mọi người trên mạng.
 • Tạo ứng dụng và trang web mới: Chúng tôi tìm hiểu cách mọi người dùng những ứng dụng và trang web hiện tại của chúng tôi để tìm ý tưởng cho các sản phẩm mới của Google mà chúng tôi có thể xây dựng.
 • Hiện những nội dung bạn có thể thích: Chẳng hạn, nếu bạn thích xem video về động vật trên YouTube Kids, chúng tôi sẽ hiện thêm nhiều video về động vật cho bạn.
 • Hiện quảng cáo dựa trên các nội dung như trang web bạn đang truy cập.
 • Liên lạc với bạn: Chẳng hạn, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn. Luôn hỏi cha mẹ trước khi mở thông báo từ những người bạn không biết.

Tôi có thể cho Google biết nội dung có thể lưu không?

Có. Bạn có thể thay đổi một số loại thông tin về bạn mà chúng tôi lưu trữ. Nếu bạn thay đổi một số chế độ cài đặt về quyền riêng tư, chẳng hạn như chế độ Kiểm soát hoạt động, chúng tôi sẽ báo cho cha mẹ bạn biết. Cha mẹ bạn cũng có thể giúp bạn thay đổi các chế độ cài đặt.

Bạn và cha mẹ bạn có thể xem và quản lý một số thông tin về bạn và Tài khoản Google của bạn bất cứ lúc nào.

Google có bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của tôi với người khác không?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như tên bạn bên ngoài Google vì một số lý do. Nếu chia sẻ thông tin này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước nhằm đảm bảo thông tin được bảo vệ.

Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin cá nhân:

 • Với cha mẹ và nhóm gia đình của bạn trên Google
 • Với những công ty mà chúng tôi hợp tác
 • Khi cha mẹ của bạn cho phép chúng tôi chia sẻ
 • Khi chúng tôi cần chia sẻ vì lý do pháp lý

Người nào khác có thể xem nội dung tôi chia sẻ trên mạng?

Mọi thông tin bạn chia sẻ trên mạng, như email hoặc ảnh, đều có thể hiển thị với nhiều người. Bạn chỉ nên chia sẻ với những người mình tin tưởng. Nếu bạn không chắc có nên chia sẻ hay không, hãy hỏi ý kiến cha mẹ hoặc thành viên gia đình.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy nhờ cha mẹ giúp bạn đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn muốn tìm hiểu về quyền riêng tư của mình trên Google?

Bạn đã đến đúng nơi cần đến! Đây là nơi bạn có thể tìm hiểu về cách Google thu thập và sử dụng thông tin khi bạn sử dụng các ứng dụng và trang web của chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết được cha mẹ bạn có thể làm gì để giúp bạn quản lý Tài khoản Google và các thiết bị của bạn.

Các bậc cha mẹ thân mến, thông tin này chỉ áp dụng cho Tài khoản Google được quản lý bằng Family Link, dành cho trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi được áp dụng tại quốc gia của bạn). Để biết thêm chi tiết, hãy xem Thông báo về quyền riêng tưChính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Ai quản lý tài khoản của tôi?

Hiện tại, cha mẹ bạn đang quản lý Tài khoản Google của bạn. Họ có thể dùng ứng dụng Family Link để quản lý tài khoản của bạn cho tới khi bạn đủ tuổi để tự quản lý.

Cha mẹ bạn có thể làm những việc như:

 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn, thay đổi mật khẩu của tài khoản hoặc xóa tài khoản của bạn.
 • Đặt ra các giới hạn về thời gian và mức độ bạn có thể sử dụng thiết bị của mình, chẳng hạn như điện thoại hoặc máy tính bảng.
 • Xem điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn đang ở đâu.
 • Chọn ứng dụng bạn có thể dùng.
 • Xem thời lượng bạn dùng các ứng dụng.
 • Quản lý các chế độ cài đặt nội dung cho một số ứng dụng và trang web của Google, chẳng hạn như Google Tìm kiếm, YouTube, hoặc Google Play. Các chế độ cài đặt này có thể thay đổi nội dung bạn thấy.
 • Quản lý các chế độ Kiểm soát hoạt động cho tài khoản của bạn, chẳng hạn như Nhật ký hoạt động trên YouTube, bao gồm cả việc chặn không cho bạn tự mình quản lý các chế độ kiểm soát này.
 • Xem xét quyền đối với các ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, chẳng hạn như liệu các ứng dụng có thể dùng micrô, máy ảnh hoặc danh bạ của bạn hay không.
 • Xem, thay đổi hoặc xóa thông tin về tài khoản của bạn, chẳng hạn như tên, giới tính hoặc ngày sinh của bạn.
 • Phê duyệt nội dung tải xuống và giao dịch mua hàng của bạn trong một số ứng dụng và trang web của Google, chẳng hạn như Google Play.

Vì sao Google dùng thông tin của tôi và theo cách nào?

Giống như hầu hết các trang web và ứng dụng, chúng tôi thu thập thông tin mà bạn hoặc cha mẹ cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên và ngày sinh của bạn. Ngoài ra, chúng tôi còn thu thập thông tin khi bạn dùng các ứng dụng và trang web của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực để giữ thông tin này an toàn và sử dụng thông tin cho các mục đích như giúp các sản phẩm của chúng tôi trở nên hữu ích hơn với bạn. Chẳng hạn, chúng tôi thu thập dữ liệu để:

 • Giúp các ứng dụng và trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả: Chẳng hạn, nếu bạn tìm "thể thao" trên Google Tìm kiếm, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để hiển thị cho bạn các nội dung về thể thao.
 • Cải thiện các ứng dụng và trang web của chúng tôi: Chẳng hạn, nếu có ứng dụng hoặc trang web nào bị hỏng, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để sửa lỗi.
 • Bảo vệ Google, người dùng của Google và cộng đồng nói chung: Chúng tôi sử dụng thông tin để tăng cường bảo vệ mọi người trên mạng, chẳng hạn như phát hiện và ngăn chặn hành vi lừa đảo.
 • Tạo ứng dụng và trang web mới: Chúng tôi tìm hiểu cách mọi người dùng những ứng dụng và trang web hiện tại của chúng tôi để tìm ý tưởng cho các sản phẩm mới của Google mà chúng tôi có thể xây dựng.
 • Điều chỉnh thông tin cho phù hợp với bạn, tức là hiện những nội dung chúng tôi cho là bạn sẽ thích. Chẳng hạn, nếu bạn thích xem video về động vật trên YouTube Kids, chúng tôi sẽ đề xuất thêm video khác để bạn theo dõi.
 • Hiện quảng cáo dựa trên các nội dung như trang web bạn đang truy cập.
 • Liên lạc với bạn: Chẳng hạn, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của bạn để thông báo cho bạn như khi có vấn đề bảo mật. Luôn hỏi cha mẹ trước khi mở thông báo từ những người bạn không biết.

Tôi có thể cho Google biết nội dung có thể lưu không?

Có. Bạn có thể thay đổi một số loại thông tin về bạn mà chúng tôi lưu trữ. Ví dụ: Nếu không muốn chúng tôi lưu Nhật ký hoạt động trên YouTube vào Tài khoản Google của bạn, bạn có thể tắt Nhật ký hoạt động trên YouTube. Nếu bạn thay đổi một số chế độ cài đặt về quyền riêng tư, chẳng hạn như chế độ Kiểm soát hoạt động, chúng tôi sẽ báo cho cha mẹ bạn biết. Cha mẹ bạn cũng có thể giúp bạn thay đổi các chế độ cài đặt.

Bạn và cha mẹ bạn có thể xem và quản lý một số thông tin về bạn và Tài khoản Google của bạn bất cứ lúc nào.

Google có bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của tôi với người khác không?

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, như tên và địa chỉ email, ra bên ngoài Google vì một số lý do. Nếu chia sẻ thông tin này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước nhằm đảm bảo thông tin được bảo vệ.

Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin cá nhân:

 • Với cha mẹ và nhóm gia đình của bạn trên Google
 • Với các công ty mà chúng tôi hợp tác
 • Khi cha mẹ của bạn cho phép chúng tôi chia sẻ
 • Khi chúng tôi cần chia sẻ vì lý do pháp lý

Người nào khác có thể xem nội dung tôi chia sẻ trên mạng?

Mọi thông tin bạn chia sẻ trên mạng, như email hoặc ảnh, đều có thể hiển thị với nhiều người. Một khi đã được chia sẻ trên mạng, thông tin có thể sẽ rất khó xóa. Bạn chỉ nên chia sẻ với những người mình tin tưởng. Nếu bạn không chắc có nên chia sẻ hay không, hãy hỏi ý kiến cha mẹ hoặc thành viên gia đình.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Hãy nhờ cha mẹ giúp bạn đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn muốn tìm hiểu về quyền riêng tư của mình trên Google?

Đây là nơi bạn có thể tìm hiểu về cách Google thu thập và sử dụng thông tin khi bạn sử dụng các ứng dụng và trang web của chúng tôi. Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết được cha mẹ bạn có thể làm gì để giúp bạn quản lý Tài khoản Google và các thiết bị của bạn.

Thông tin này chỉ áp dụng cho Tài khoản Google được quản lý bằng Family Link, dành cho trẻ em và thanh thiếu niên chưa đủ độ tuổi tối thiểu để tự quản lý tài khoản của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thông báo về quyền riêng tưChính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Cha mẹ tôi có thể giúp quản lý tài khoản của tôi không?

Cha mẹ bạn có thể dùng ứng dụng Family Link để quản lý các hoạt động trong Tài khoản Google của bạn. Tùy vào thiết bị của bạn, cha mẹ bạn có thể làm những việc như sau:

 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn, thay đổi mật khẩu của tài khoản hoặc xóa tài khoản của bạn.
 • Đặt ra các giới hạn về lượng thời gian và thời gian bạn có thể sử dụng thiết bị.
 • Xem vị trí của các thiết bị đang hoạt động và đã đăng nhập của bạn.
 • Quản lý các ứng dụng mà bạn sử dụng và xem thời lượng bạn dùng các ứng dụng đó.
 • Quản lý các chế độ cài đặt nội dung cho một số ứng dụng và trang web của Google, chẳng hạn như Google Tìm kiếm, YouTube, hoặc Google Play. Các chế độ cài đặt này có thể thay đổi nội dung bạn thấy.
 • Quản lý các chế độ Kiểm soát hoạt động cho tài khoản của bạn, chẳng hạn như Nhật ký hoạt động trên YouTube, bao gồm cả việc chặn không cho bạn tự mình quản lý các chế độ kiểm soát này.
 • Xem xét quyền đối với các ứng dụng trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như liệu các ứng dụng có thể sử dụng micrô, máy ảnh hoặc danh bạ của bạn hay không.
 • Xem, thay đổi hoặc xóa thông tin về tài khoản của bạn, chẳng hạn như tên, giới tính hoặc ngày sinh của bạn.
 • Phê duyệt nội dung tải xuống và giao dịch mua hàng của bạn trong một số ứng dụng và trang web của Google, chẳng hạn như Google Play.

Vì sao Google thu thập và sử dụng thông tin của tôi và theo cách nào?

Giống như hầu hết các trang web và ứng dụng, chúng tôi thu thập thông tin mà bạn hoặc cha mẹ cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như tên và ngày sinh của bạn. Ngoài ra, chúng tôi còn thu thập thông tin khi bạn dùng các ứng dụng và trang web của chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực để giữ thông tin này an toàn và sử dụng thông tin cho các mục đích như giúp các sản phẩm của chúng tôi trở nên hữu ích hơn với bạn. Chẳng hạn, chúng tôi thu thập dữ liệu để:

 • Bảo vệ Google, người dùng của Google và cộng đồng nói chung: Chúng tôi sử dụng dữ liệu để tăng cường bảo vệ mọi người trên mạng, chẳng hạn như phát hiện và ngăn chặn hành vi lừa đảo.
 • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng dữ liệu để cung cấp các dịch vụ, chẳng hạn như xử lý những cụm từ bạn tìm kiếm để trả về kết quả.
 • Duy trì và cải thiện dịch vụ: Chẳng hạn, chúng tôi có thể theo dõi khi nào các sản phẩm của chúng tôi không hoạt động bình thường. Khi biết được những cụm từ tìm kiếm nào thường bị gõ sai chính tả nhất, chúng tôi có thể cải thiện tính năng kiểm tra lỗi chính tả trên tất cả dịch vụ của mình.
 • Phát triển các dịch vụ mới: Dữ liệu giúp chúng tôi phát triển các dịch vụ mới. Ví dụ: Nhờ hiểu cách mọi người sắp xếp ảnh trong Picasa, ứng dụng ảnh đầu tiên của Google, chúng tôi đã thiết kế và ra mắt thành công Google Photos.
 • Điều chỉnh nội dung cho phù hợp, tức là hiện những nội dung chúng tôi cho là bạn sẽ thích. Chẳng hạn, nếu bạn thích xem video về thể thao trên YouTube, chúng tôi sẽ đề xuất thêm video khác để bạn theo dõi.
 • Hiện quảng cáo dựa trên những thông tin như trang web bạn đang truy cập, cụm từ tìm kiếm bạn đã nhập hoặc thành phố và tiểu bang của bạn.
 • Đo lường hiệu suất: Chúng tôi sử dụng dữ liệu để đo lường hiệu suất và hiểu cách người dùng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.
 • Liên lạc với bạn: Chẳng hạn, chúng tôi sẽ dùng địa chỉ email của bạn để gửi thông báo cho bạn nếu chúng tôi phát hiện thấy hoạt động đáng ngờ.

Làm cách nào để quyết định được nội dung mà Google lưu?

Thông qua các chế độ cài đặt, bạn có thể giới hạn loại dữ liệu chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó. Ví dụ: Nếu không muốn chúng tôi lưu Nhật ký hoạt động trên YouTube vào Tài khoản Google của bạn, bạn có thể tắt Nhật ký hoạt động trên YouTube. Chúng tôi sẽ báo cho cha mẹ bạn biết nếu bạn thay đổi chế độ Kiểm soát hoạt động. Tìm hiểu thêm về các chế độ cài đặt quyền riêng tư

Bạn có thể xem và quản lý một số thông tin về bạn và Tài khoản Google của bạn bất cứ lúc nào.

Google có bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của tôi với người khác không?

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Google, ngoại trừ trong một số ít trường hợp khi luật pháp yêu cầu. Nếu chia sẻ thông tin này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước nhằm đảm bảo thông tin được bảo vệ.

Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin cá nhân:

 • Với cha mẹ và nhóm gia đình của bạn trên Google.
 • ​​Khi bạn và cha mẹ bạn cho phép chúng tôi, hoặc vì lý do pháp lý. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân bên ngoài Google nếu chúng tôi cho rằng việc này có thể cần thiết vì những lý do sau:
 • Tuân thủ mọi luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể thực thi của chính phủ.
 • Thực thi các Điều khoản dịch vụ hiện hành, bao gồm cả việc điều tra những hành vi có nguy cơ vi phạm.
 • Phát hiện, ngăn ngừa hoặc xử lý các vấn đề về gian lận, bảo mật hay kỹ thuật.
 • Bảo vệ trước thiệt hại đối với các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Google, người dùng của Google hoặc mọi người nói chung theo yêu cầu của luật hoặc khi luật cho phép.
 • Để xử lý bên ngoài. Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty hợp tác cùng chúng tôi để họ xử lý dữ liệu theo hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp cho họ. Ví dụ: Chúng tôi sử dụng những công ty bên ngoài để giúp chúng tôi hỗ trợ khách hàng. Do đó, chúng tôi phải chia sẻ thông tin cá nhân với những công ty này để họ có thể trả lời câu hỏi của người dùng.

Người nào khác có thể xem những nội dung tôi chia sẻ, chẳng hạn như ảnh, email và tài liệu?

Bạn có thể chọn chia sẻ những nội dung cụ thể với người khác trên các trang web và ứng dụng Google mà bạn sử dụng.

Đừng quên rằng khi bạn chia sẻ một nội dung, người khác sẽ có thể chia sẻ lại nội dung đó, cả trên các trang web và ứng dụng không thuộc Google.

Bạn có thể xóa nội dung của riêng mình khỏi tài khoản bất cứ lúc nào nhưng hành động này sẽ không xóa các bản sao mà bạn đã chia sẻ.

Hãy thận trọng về nội dung bạn chia sẻ và nhớ chỉ chia sẻ với người bạn tin tưởng.

Nếu muốn tìm hiểu thêm về các chủ đề này, bạn có thể xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi bất cứ lúc nào.