Thông tin công bố về Family Link dành cho cha mẹ có con dưới 13 tuổi (hoặc đủ tuổi hợp pháp để tự sở hữu theo quy định ở quốc gia bạn)

Xem Thông báo về quyền riêng tư cho Tài khoản Google được quản lý bằng Family Link, dành cho trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc đủ tuổi hợp pháp để tự sở hữu theo quy định ở quốc gia bạn)

Chào mừng các bậc cha mẹ!

Tại Google, sự tin tưởng của bạn là ưu tiên của chúng tôi và chúng tôi biết rằng việc cho phép con bạn có Tài khoản Google của riêng mình có thể là một quyết định lớn. Thông tin công bố về Family Link dành cho cha mẹ này (gọi là “Thông tin công bố”) cung cấp các thông tin quan trọng mà bạn nên cân nhắc khi quyết định có nên cho phép con mình đăng nhập vào các dịch vụ của Google hay không. Để con bạn có Tài khoản Google, chúng tôi cần có sự cho phép của bạn để thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của con bạn như mô tả trong Thông tin công bố này (bao gồm Thông báo về quyền riêng tư bên dưới) và Chính sách quyền riêng tư của Google. Sau khi bạn cấp quyền, tài khoản của con bạn sẽ được thêm vào nhóm gia đình của bạn trên Google và bạn sẽ có thể sử dụng Family Link để quản lý tài khoản. Xin lưu ý rằng Tài khoản Google của con bạn sẽ giống như tài khoản của chính bạn và cung cấp quyền truy cập vào nhiều sản phẩm và dịch vụ của Google, bao gồm các dịch vụ dành cho các đối tượng chung mà chính bạn có thể sử dụng, chẳng hạn như Chrome, Tìm kiếm, Gmail, Google Play, Hangouts và Trợ lý Google. Hầu hết các sản phẩm và dịch vụ này chưa được thiết kế hoặc điều chỉnh phù hợp cho trẻ em và con bạn có thể sử dụng chúng để liên lạc với người khác hoặc tìm nội dung mà bạn cho là không phù hợp. Con bạn có thể sử dụng tài khoản của mình để thực hiện những việc như:

 • Truy cập và tìm kiếm trên Internet;
 • Gửi và nhận email, tin nhắn trò chuyện, cuộc gọi video và cuộc gọi thoại;
 • Tùy thuộc vào các mục cài đặt phê duyệt của Google Play cho tài khoản của con bạn, mua và tải ứng dụng, trò chơi, nhạc, phim, sách và nội dung khác hiện có trên Google Play xuống, cũng như mua hàng trong ứng dụng;
 • Tạo, xem, chia sẻ và nhận nội dung, bao gồm ảnh, video, âm thanh, ghi chú, bản trình bày, tài liệu và nhiều nội dung khác, trong đó một số nội dung có thể được chia sẻ công khai; và
 • Nếu con bạn trên 13 tuổi, thì hãy theo dõi thông tin về sức khỏe và thể dục, chẳng hạn như mức độ hoạt động, nhịp tim, huyết áp hoặc chế độ dinh dưỡng trong Google Fit.

Như đã giải thích trong Thông báo về quyền riêng tư cho Tài khoản Google được quản lý bằng Family Link, dành cho trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc đủ tuổi hợp pháp để tự sở hữu theo quy định ở quốc gia bạn)(“Thông báo về quyền riêng tư”) bên dưới, Google sẽ không phân phối quảng cáo được cá nhân hóa cho con bạn, nhưng con bạn sẽ vẫn thấy quảng cáo khi sử dụng các dịch vụ của Google. Chúng tôi sẽ đề nghị bạn cho phép trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các phương pháp mô tả trong Thông tin công bố này.

Công cụ dành cho cha mẹ

Family Link

Sau khi cấp quyền cho tài khoản của con, bạn có thể sử dụng Family Link để giúp mình làm những việc như:

 • Phê duyệt cho con bạn tải xuống và mua hàng từ Google Play, đồng thời giới hạn khả năng hiển thị nội dung trong Cửa hàng Google Play dựa trên phân loại độ tuổi phù hợp;
 • Quản lý các mục cài đặt như Tìm kiếm an toàn cho Google Tìm kiếm;
 • Xem lại các quyền ứng dụng của con bạn trên Android, chẳng hạn như quyền truy cập micrô, máy ảnh, vị trí và danh bạ;
 • Thay đổi mục cài đặt lọc nội dung cho ứng dụng YouTube Kids;
 • Đặt giới hạn thời gian sử dụng thiết bị trên thiết bị Android hoặc thiết bị ChromeOS của con bạn;
 • Xem vị trí của các thiết bị Android đang hoạt động và đã đăng nhập của con bạn;
 • Quản lý phần cài đặt hoạt động cho Tài khoản Google của con bạn; và
 • Cho phép một thành viên thứ hai trong gia đình thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát như bạn thực hiện đối với tài khoản của con bạn.

Các công cụ của Family Link có thể giúp bạn đặt các quy tắc kỹ thuật số cơ bản cho gia đình mình. Một số mục cài đặt Family Link có thể sửa đổi được trên web, nhưng bạn cần có ứng dụng trên Android hoặc iOS để truy cập vào bộ công cụ đầy đủ này. Ví dụ: bạn phải tải ứng dụng Family Link xuống để sử dụng các tính năng như giới hạn thời gian sử dụng thiết bị. Xin lưu ý rằng một số tính năng chỉ sử dụng được trên Android hoặc ChromeOS và các thiết bị khác, có thể yêu cầu một số tùy chọn cài đặt hoặc trường hợp nhất định để có thể hoạt động. Ví dụ: bạn sẽ không thể xem vị trí thiết bị của con bạn trong ứng dụng Family Link trừ khi tính năng Chia sẻ vị trí đang bật, thiết bị đang bật, được kết nối Internet và hoạt động gần đây. Ngoài ra, các bộ lọc như bộ lọc hạn chế của trang web Chrome và Tìm kiếm an toàn không hoàn hảo nên đôi khi nội dung tục tĩu, không phù hợp hoặc nội dung khác mà bạn có thể không muốn con nhìn thấy vẫn hiển thị.

Phê duyệt mua hàng và kiểm soát của phụ huynh trên Google Play

Con bạn có thể duyệt qua một loạt nội dung trong Cửa hàng Google Play, bao gồm tiêu đề cho ứng dụng, phim, sách và nhạc. Khi thiết lập tính năng giám sát cho tài khoản của con, bạn nên xem lại và điều chỉnh các mục cài đặt Google Play của con bạn dựa trên thông tin mà bạn cho rằng phù hợp với con. Xin lưu ý rằng các mục cài đặt này phụ thuộc vào phân loại độ tuổi phù hợp được bên thứ ba cung cấp mà có thể không đầy đủ hoặc được chỉ định không thích hợp, vì vậy, con bạn vẫn có thể xem danh sách của nội dung mà bạn cho là không phù hợp bất kể bạn chọn tùy chọn cài đặt nào.  Con bạn có thể yêu cầu nội dung được thiết kế hay dành cho đối tượng trưởng thành hơn hoặc chia sẻ thông tin và giao tiếp với người khác bằng các ứng dụng bên thứ ba được cài đặt trên thiết bị của con, do đó bạn nên suy xét thận trọng khi quyết định nội dung sẽ phê duyệt. Ví dụ: con bạn có thể chia sẻ ảnh hoặc video qua các ứng dụng bên thứ ba. Bất kể mục cài đặt phê duyệt mà bạn chọn cho việc mua hàng và tải xuống của con mình là gì, bạn sẽ không được yêu cầu phê duyệt trong một số trường hợp, chẳng hạn như nếu con bạn: tải lại ứng dụng hoặc nội dung khác xuống; cài đặt bản cập nhật cho ứng dụng (ngay cả bản cập nhật bổ sung nội dung hoặc yêu cầu quyền hay dữ liệu bổ sung); hoặc tải nội dung được chia sẻ xuống từ Thư viện gia đình trên Google Play của bạn.

Bạn có thể chặn ứng dụng để con bạn không thể truy cập vào các ứng dụng đó trên thiết bị Android hoặc ChromeOS của con nữa bằng cách nhấn vào thẻ “Ứng dụng” trong Family Link, chọn ứng dụng bạn muốn chặn và tắt “Cho phép ứng dụng”. Sau đó, ứng dụng sẽ bị ẩn, nhưng không bị xóa khỏi thiết bị của con bạn trừ khi bạn bỏ chặn ứng dụng đó. Nếu bạn xóa hoặc gỡ cài đặt ứng dụng khỏi thiết bị của con bạn, con bạn sẽ có thể cài đặt lại ứng dụng đó mà không cần sự chấp thuận bổ sung. Bạn cũng có thể sử dụng Family Link để xem lại quyền ứng dụng cho các ứng dụng của con bạn.

Thông báo về quyền riêng tư cho Tài khoản Google được quản lý bằng Family Link, dành cho trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc đủ tuổi hợp pháp để tự sở hữu theo quy định ở quốc gia bạn) (“Thông báo về quyền riêng tư”)

Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập liên quan đến Tài khoản Google của con bạn, lý do chúng tôi thu thập và cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin đó. Thông báo về quyền riêng tư này và Chính sách quyền riêng tư của Google giải thích các phương thức bảo vệ quyền riêng tư cho Tài khoản Google của con bạn. Trong trường hợp có điều khoản xung đột, chẳng hạn như đối với những hạn chế về quảng cáo được cá nhân hóa, thì Thông báo về quyền riêng tư này sẽ được áp dụng.

Thông báo về quyền riêng tư này không áp dụng cho phương thức của bất kỳ ứng dụng, hành động hoặc trang web bên thứ ba nào (không phải của Google) mà con bạn có thể sử dụng. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách hiện hành của các ứng dụng, hành động và trang web bên thứ ba để xác định mức độ phù hợp với con mình, bao gồm cả phương pháp thu thập và sử dụng dữ liệu.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chính sách quyền riêng tư của Google quy định các phương pháp thu thập thông tin của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi thu thập:

Thông tin mà bạn và con bạn tạo hoặc cung cấp cho chúng tôi.

Trong quá trình tạo tài khoản, chúng tôi sẽ hỏi các thông tin cá nhân chẳng hạn như họ tên, địa chỉ email và ngày sinh.  Chúng tôi thu thập nội dung mà con bạn cung cấp, chẳng hạn như thông tin liên hệ trực tuyến cần thiết để chúng tôi liên hệ với bạn để yêu cầu sự đồng ý.  Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập thông tin mà con bạn tạo, tải lên hoặc nhận từ những người khác khi sử dụng tài khoản của mình, chẳng hạn như khi con bạn lưu ảnh trong Google Photos hoặc tạo tài liệu trong Google Drive.

Thông tin mà chúng tôi nhận được từ việc con bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số thông tin về các dịch vụ mà con bạn sử dụng và cách con bạn sử dụng các dịch vụ đó, chẳng hạn như khi con bạn nhập một cụm từ vào Google Tìm kiếm, nói chuyện với Trợ lý Google hoặc xem một video trên YouTube Kids. Thông tin này bao gồm:

 • Ứng dụng, trình duyệt và thiết bị mà con bạn sử dụng

  Chúng tôi thu thập thông tin về ứng dụng, trình duyệt và thiết bị con bạn sử dụng để truy cập vào dịch vụ của Google, bao gồm giá trị nhận dạng duy nhất, loại trình duyệt và các mục cài đặt, loại thiết bị và các mục cài đặt, hệ điều hành, thông tin mạng di động bao gồm cả tên nhà mạng, số điện thoại và số phiên bản ứng dụng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách các ứng dụng, trình duyệt và thiết bị mà con bạn sử dụng tương tác với các dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, báo cáo sự cố, hoạt động hệ thống và ngày giờ cũng như URL tham chiếu trong yêu cầu của con bạn. Chúng tôi thu thập thông tin này khi một dịch vụ của Google trên thiết bị của con bạn kết nối với máy chủ của chúng tôi, ví dụ như khi con bạn cài đặt một ứng dụng từ Cửa hàng Play.
 • Hoạt động của con bạn

  Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của con bạn trong các dịch vụ của chúng tôi và sử dụng thông tin này để thực hiện những việc như đề xuất ứng dụng mà con bạn có thể thích trên Google Play. Thông tin về hoạt động của con bạn mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm những nội dung như cụm từ tìm kiếm, video đã xem, thông tin về giọng nói và âm thanh khi con sử dụng các tính năng âm thanh, người mà con bạn trò chuyện hoặc chia sẻ nội dung và lịch sử duyệt web trên Chrome mà con bạn đã đồng bộ hóa với Tài khoản Google của mình. Nếu con bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi để thực hiện và nhận cuộc gọi hoặc gửi và nhận tin nhắn, ví dụ như bằng cách sử dụng Google Hangouts, thì chúng tôi có thể thu thập thông tin nhật ký điện thoại như số điện thoại, số bên gọi, số bên nhận, số chuyển tiếp, ngày giờ của cuộc gọi và tin nhắn, thời lượng cuộc gọi, thông tin định tuyến và loại cuộc gọi. Con bạn có thể truy cập vào Tài khoản Google của mình để tìm và quản lý thông tin về hoạt động đã lưu trong tài khoản. Ngoài ra, bạn cũng có thể đăng nhập vào Tài khoản Google của con để quản lý thông tin về hoạt động của con mình.
 • Thông tin về vị trí của con bạn

  Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí của con bạn khi con bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Vị trí của con bạn có thể được xác định bằng cách sử dụng GPS, địa chỉ IP, dữ liệu cảm biến từ thiết bị của con bạn và thông tin về những thứ ở gần thiết bị, chẳng hạn như điểm truy cập Wi-Fi, trạm phát sóng di động và thiết bị hỗ trợ Bluetooth. Các loại dữ liệu vị trí mà chúng tôi thu thập tùy thuộc một phần vào các mục cài đặt tài khoản và thiết bị của con bạn.
 • Thông tin về giọng nói và âm thanh của con bạn

  Chúng tôi có thể thu thập thông tin về âm thanh và giọng nói của con bạn. Ví dụ: nếu con bạn sử dụng lệnh kích hoạt bằng âm thanh (chẳng hạn như “Ok, Google” hoặc chạm vào biểu tượng micrô), thì bản ghi âm lời nói/âm thanh tiếp theo, cùng với vài giây trước đó, sẽ được lưu trữ vào tài khoản của trẻ từ mọi thiết bị đã đăng nhập của chúng khi bật tùy chọn cài đặt Hoạt động giọng nói và âm thanh.

Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ để thu thập và lưu trữ thông tin của con bạn, bao gồm cookie, thẻ pixel, bộ nhớ cục bộ, ví dụ như bộ nhớ web của trình duyệt hoặc bộ nhớ đệm dữ liệu của ứng dụng, cơ sở dữ liệu và nhật ký máy chủ. Chúng tôi không yêu cầu con bạn cung cấp thông tin cá nhân nhiều hơn mức cần thiết để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Google có sẵn cho các tài khoản này.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Chính sách quyền riêng tư của Google giải thích chi tiết hơn về mục đích Google thu thập dữ liệu liên quan đến Tài khoản Google của con bạn. Nhìn chung, chúng tôi sử dụng thông tin của con bạn để: cung cấp, duy trì và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi; phát triển các dịch vụ mới; tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi dành cho con bạn; đo lường hiệu suất và nắm rõ cách thức dịch vụ của chúng tôi được sử dụng; trực tiếp trao đổi với con bạn về các dịch vụ của chúng tôi; và giúp cải thiện sự an toàn cũng như độ tin cậy của các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để xử lý thông tin của con bạn cho những mục đích này. Chúng tôi sử dụng hệ thống tự động để phân tích nội dung của con bạn nhằm cung cấp kết quả tìm kiếm tùy chỉnh hoặc tính năng khác được điều chỉnh phù hợp với cách chúng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi phân tích nội dung của con bạn để trợ giúp chúng tôi phát hiện hành vi lạm dụng như spam, phần mềm độc hại và nội dung bất hợp pháp. Chúng tôi cũng sử dụng các thuật toán để nhận ra các mẫu trong dữ liệu. Khi phát hiện ra spam, phần mềm độc hại, nội dung bất hợp pháp và các hình thức lạm dụng khác trên hệ thống vi phạm các chính sách của chúng tôi, chúng tôi có thể vô hiệu hóa tài khoản của chúng hoặc thực hiện hành động thích hợp khác. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi cũng có thể báo cáo vi phạm đó cho các cơ quan chức năng thích hợp.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của con bạn để cung cấp các nội dung đề xuất, nội dung được cá nhân hóa và kết quả tìm kiếm tùy chỉnh. Chẳng hạn như tùy theo các mục cài đặt của con bạn, Google Play có thể sử dụng thông tin như ứng dụng mà con bạn đã cài đặt để đề xuất các ứng dụng mới mà các con có thể thích.

Ngoài ra, chúng tôi có thể kết hợp thông tin thu thập được từ các dịch vụ của chúng tôi và trên các thiết bị của con bạn cho những mục đích đã mô tả ở trên. Tùy vào các mục cài đặt tài khoản của con bạn, hoạt động của con trên các trang web và ứng dụng khác có thể được liên kết với thông tin cá nhân của chúng nhằm cải thiện các dịch vụ của Google.

Google sẽ không phân phối quảng cáo được cá nhân hóa cho con bạn. Điều này có nghĩa là quảng cáo sẽ không dựa trên thông tin từ tài khoản của con bạn. Thay vào đó, quảng cáo có thể dựa trên những thông tin như nội dung của trang web hoặc ứng dụng mà con bạn đang xem, cụm từ tìm kiếm hiện tại hoặc vị trí chung (chẳng hạn như thành phố hoặc tiểu bang). Khi duyệt web hoặc sử dụng các ứng dụng không phải của Google, con bạn có thể gặp phải quảng cáo do các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo khác (không phải Google) phân phối, bao gồm cả quảng cáo được cá nhân hóa của các bên thứ ba.

Thông tin mà con bạn có thể chia sẻ

Con bạn có thể chia sẻ các thông tin, bao gồm ảnh, video, âm thanh và vị trí, một cách công khai cũng như với những người khác khi đăng nhập bằng Tài khoản Google của mình. Khi con bạn chia sẻ thông tin một cách công khai, thông tin đó có thể truy cập được qua các công cụ tìm kiếm như Google Tìm kiếm.

Thông tin Google chia sẻ

Thông tin mà chúng tôi thu thập có thể được chia sẻ bên ngoài Google trong một số trường hợp. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức và cá nhân bên ngoài Google ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

Nếu nhận được sự đồng ý

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân ra bên ngoài Google khi nhận được sự đồng ý (nếu thích hợp).

Với nhóm gia đình của bạn

Thông tin của con bạn, bao gồm tên, ảnh, địa chỉ email và giao dịch mua trên Play có thể được chia sẻ với các thành viên trong nhóm gia đình của bạn trên Google.

Để xử lý bên ngoài

Chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân cho các đơn vị liên kết của mình hoặc các doanh nghiệp hay cá nhân đáng tin cậy khác để xử lý thông tin cho chúng tôi, dựa trên hướng dẫn của chúng tôi và tuân theo Thông báo về quyền riêng tư này, Chính sách quyền riêng tư của Google cũng như mọi biện pháp bảo mật và an ninh thích hợp khác.

Vì lý do pháp lý

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài Google nếu chúng tôi thật sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, duy trì hoặc tiết lộ thông tin như vậy là cần thiết ở mức hợp lý để:

 • đáp ứng mọi điều luật, quy định, quy trình pháp lý hiện hành hoặc yêu cầu có thể cưỡng chế thi hành của chính phủ;
 • thực thi Điều khoản dịch vụ hiện hành, kể cả việc điều tra những hành vi vi phạm tiềm ẩn;
 • phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề về gian lận, bảo mật hay các vấn đề kỹ thuật; hoặc
 • bảo vệ trước thiệt hại đối với các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Google, người dùng của Google hoặc mọi người nói chung theo yêu cầu của pháp luật hoặc được pháp luật cho phép.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin không nhận dạng cá nhân (chẳng hạn như xu hướng sử dụng chung đối với các dịch vụ của chúng tôi) một cách công khai và chia sẻ với các đối tác của mình — chẳng hạn như các nhà xuất bản, nhà quảng cáo, nhà phát triển hoặc những chủ thể quyền. Ví dụ: chúng tôi chia sẻ thông tin một cách công khai để hiện thị các xu hướng về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi nói chung. Chúng tôi cũng cho phép các đối tác cụ thể thu thập thông tin từ các trình duyệt hoặc thiết bị cho mục đích quảng cáo và đo lường bằng cách sử dụng cookie của riêng họ hoặc những công nghệ tương tự.

Nếu con bạn đăng nhập vào YouTube Kids bằng Tài khoản Google của con, thì Thông báo về quyền riêng tư này sẽ được áp dụng. Nếu con bạn chưa đăng nhập vào YouTube Kids bằng Tài khoản Google của con, thì Thông báo về quyền riêng tư của YouTube Kids sẽ được áp dụng.

Quyền truy cập vào thông tin cá nhân của con bạn

Nếu đã tạo một tài khoản mới cho con mình bằng Family Link, bạn có thể truy cập, cập nhật, xóa và xuất thông tin của con bạn bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Google của con. Nếu không nhớ mật khẩu của con mình, bạn có thể đặt lại mật khẩu thông qua ứng dụng Family Link hoặc mục cài đặt Family Link trên web. Sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng nhiều biện pháp kiểm soát khác nhau được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của Google (chẳng hạn như Kiểm soát hoạt động của Google) để quản lý thông tin và tùy chọn cài đặt quyền riêng tư của con bạn. Nếu con bạn đã tạo tài khoản của riêng mình trước khi có sự thay đổi AOC ở quốc gia của bạn và sau đó bạn đã cấp quyền cho con bạn giữ tài khoản của con, thì bạn sẽ không thể đặt lại mật khẩu hoặc đăng nhập vào tài khoản của con mà không có sự cho phép của con.

Theo mặc định, con bạn có thể thay đổi các biện pháp kiểm soát hoạt động, xóa các hoạt động trước đây trong mục "Hoạt động của tôi" và cấp quyền ứng dụng (bao gồm những nội dung như vị trí thiết bị, micrô hoặc danh bạ) cho bên thứ ba. Tuy nhiên, bạn có thể giới hạn khả năng của con mình trong việc đưa ra các lựa chọn này trên Android mà không cần sự chấp thuận của cha mẹ bằng cách chuyển tới mục cài đặt Family Link (trong ứng dụng hoặc trên web) và thay đổi tùy chọn cài đặt “Quản lý hoạt động trên Google” cũng như “Quyền ứng dụng” thành “Chỉ cha mẹ”.

Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Family Link hoặc tùy chọn cài đặt Family Link trên web để chỉnh sửa hoặc sửa đổi thông tin Tài khoản Google của con bạn, xem lại hoạt động ứng dụng và quyền ứng dụng cũng như quản lý khả năng của con bạn trong việc cấp một số quyền nhất định cho các ứng dụng để thực hiện những việc như truy cập thông tin từ thiết bị Android của con bạn (chẳng hạn như vị trí, micrô và danh bạ). Bạn cũng có thể dùng Family Link để quản lý quyền truy cập của con vào một số tính năng, ứng dụng và dịch vụ nhất định trên Android, hoặc thay đổi các quyền của thiết bị Android.

Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn dừng thu thập hoặc sử dụng thông tin của con bạn, bạn có thể xóa Tài khoản Google của con bằng cách nhấp vào “Xóa tài khoản” trên trang Thông tin tài khoản của con mình trong Family Link hoặc trên trang Nhóm gia đình trong Tài khoản của tôi. Thông tin tài khoản của con bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn sau một khoảng thời gian hợp lý.

Thời điểm con bạn có thể tự quản lý tài khoản của mình

Khi con bạn bước sang tuổi 13 (hoặc độ tuổi tương ứng theo quy định của luật hiện hành tại khu vực tài phán của bạn), con bạn sẽ đủ điều kiện tự quản lý tài khoản của mình. Nếu con bạn chọn quản lý Tài khoản Google của mình, thì bạn sẽ không có quyền truy cập vào hoặc không thể kiểm soát tài khoản của con bằng Family Link nữa. Trước khi con bạn đủ điều kiện quản lý Tài khoản Google của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và con bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tài khoản Google của con bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về Family Link và Tài khoản Google của con bạn trong trung tâm trợ giúp của chúng tôi. Bạn cũng có thể gửi cho chúng tôi phản hồi về Family Link hoặc Tài khoản Google của con bạn trong ứng dụng Family Link bằng cách nhấn vào biểu tượng Menu ☰ > Trợ giúp và phản hồi > Gửi phản hồi hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email hoặc theo địa chỉ bên dưới.

Google
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043 USA
Điện thoại: +1 855 696 1131 (Hoa Kỳ)
Đối với các quốc gia khác, hãy truy cập vào g.co/ContactFamilyLinkHelp

Nếu có thắc mắc về cách Google thu thập và sử dụng dữ liệu của con mình, bạn có thể liên hệ với Google và văn phòng bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Bạn cũng có thể liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương nếu có quan ngại liên quan đến các quyền của bạn theo luật địa phương.

Xem Thông tin công bố về Family Link dành cho trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi được áp dụng ở quốc gia của bạn)